به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – قبول فرزند

آیا می‌توانم کودکی را از خارج از کانادا به فرزندی قبول کنم؟ اگر بخواهم در آنتاریو این کار را انجام دهم، آیا باید حتما ازدواج کرده باشم؟ بسیاری...

1913
1913
Share

آیا می‌توانم کودکی را از خارج از کانادا به فرزندی قبول کنم؟ اگر بخواهم در آنتاریو این کار را انجام دهم، آیا باید حتما ازدواج کرده باشم؟

بسیاری از افراد به دلایل مختلف از جمله دلایل انسان دوستانه، کودکی را از خارج از کانادا به فرزندی قبول می کنند. برای این کار باید دو پروسه‌ی مختلف طی‌ شود. پروسه‌ی اول مربوط به پرونده و مراحل مربوط به قبول کودک به فرزندی می شود. این پروسه در هر استان مختلف است و همچنین قوانین مربوطه در کشور محل سکونت کودک نیز مطرح می‌شود. برای انجام این مرحله باید به مراکز مخصوص مراجعه کنید و درخواست خود را از طریق این مؤسسات ارایه دهید. پروسه‌ی دوم مربوط به مهاجرت و مدارک اقامت کودک مورد نظر خواهد بود که اداره مهاجرت و شهروندی کانادا اجازه ورود و اقامت کودک در کانادا را به او خواهد داد.
در مورد قسمت دوم سؤال شما باید توضیح داده شود که در آنتاریو هیچ الزامی برای متاهل بودن فرد داوطلب برای قبول فرزند وجود ندارد. ولی‌ اگر فردی ازدواج کرده باشد و یا در رابطه عرفی باشد باید طرف دیگر نیز برای قبول کودک به فرزندی رضایت خود را به صورت کتبی‌ ارایه دهد.

In this article