به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – قوانین کار

با تشکر از شما برای چاپ این مجله مفید، لطفا در مورد حقوق کارمند، کار تمام‌ وقت و نیمه‌ وقت، کسری از دستمزد کارمندان و سهم کارفرما در...

2151
2151
Share

با تشکر از شما برای چاپ این مجله مفید، لطفا در مورد حقوق کارمند، کار تمام‌ وقت و نیمه‌ وقت، کسری از دستمزد کارمندان و سهم کارفرما در این کسری، حداقل ساعات لازم برای دریافت بیمه‌ بیکاری در صورت برکنار شدن از کار و غیره اطلاعات کاملی منتشر کنید. 

تفاوتی‌ بین کارمندان تمام‌ وقت و نیمه‌ وقت از نظر میزان پرداخت حق بیمه‌ Employment Insurance Premium  وجود ندارد. نرخ حق بیمه‌ کارمندان و کارفرمایان بصورت سالانه تعیین می‌شود. از اول ژانویه 2014 در اکثر استان‌های کانادا در صورت درآمد سالانه یک کارمند (درآمد مشمول بیمه‌) تا حداکثر 48600 دلار، 88/1 دلار به ازای هر 100 دلار، بابت بیمه‌ کار، از درآمد کارمند کسر می‌شود. حداکثر مبلغی که یک کارمند در طول یکسال بابت بیمه‌ کار می‌پردازد (یا از دستمزد او کسر می‌شود) مبلغ 68/913 دلار است.

کارفرما نیز به ازای هر 100 دلار حقوقی که به کارمند می‌پردازد باید مبلغ 632/2 دلار بابت بیمه‌ کاری او بپردازد. در محاسبه این بیمه‌، سقف مبلغ درآمد 48،۶00 دلار در سال است (درآمد مشمول بیمه‌). حداکثر مبلغی که کارفرما در طول یک سال بابت بیمه‌ کارمند خود می‌پردازد 1279/15 دلار است.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به مقاله قوانین استخدام و بیمه‌ بیکاری در همین شماره مراجعه کنید.

In this article