به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی – مالک و مستاجر

من می‌خواهم آپارتمان خود را اجاره بدهم، آیا می‌توانم از متقاضیان اجاره ملکم، اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و شغلی‌ آنها را سوال کنم؟ آیا می‌توانم از اجاره...

1775
1775
Share

من میخواهم آپارتمان خود را اجاره بدهم، آیا میتوانم از متقاضیان اجاره ملکم، اطلاعات مربوط به وضعیت مالی و شغلیآنها را سوال کنم؟ آیا میتوانم از اجاره دادن ملکم به خانوادههای دارای فرزند خودداری کنم؟

معمولا مالکان از متقاضیان اجاره ملک درخواست می‌‌کنند تا مدارکی که نشان‌دهنده وضعیت مالی، درآمد و همچنین وضعیت کاری و سابقه اعتباری آنها باشد را ارائه دهند. مالکان از این اطلاعات برای اطمینان از توانایی مالی افراد برای پرداخت مبلغ اجاره استفاده می‌‌کنند. حتی مالکان می‌توانند از متقاضیان بخواهند که معرفی‌‌نامه از طرف افرادی معتبر ارائه دهند و یا شخصی‌ که از اعتبار مالی خوبی‌ برخوردار است، پرداخت اجاره را تضمین کند.

ولی‌ مالکان باید در نظر داشته باشند که اگر چه می‌توانند وضعیت مالی متقاضیان را برای پرداخت اجاره بررسی‌ کنند، نمی‌توانند بین متقاضیان بر اساس مشخصات شخصی‌ آنها، مثلا، نژاد وضعیت تاهل، جنسیت و یا داشتن فرزند، تبعیض قائل شوند.

اگر یک مالک به طور مشخص بر اساس یکی‌ از دلایل ذکر شده و یا دلیلی مشابه تبعیض قائل شود، متقاضیان می‌توانند به کمیسیون حقوق بشر آنتاریو Ontario Human Rights Commission  شکایت کنند.

به طور خاص مالکان نمی‌توانند متقاضیان را به خاطر داشتن فرزند رد کنند. حتی اگر بعد از اجاره دادن ملک، فرزندان مستاجر به طور غیر قابل قبولی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند، مالک ابتدا باید به آنها هشدار و فرصتی کافی‌ برای رفع مساله بدهد. اگر این مساله بعد از مدتی‌ حل نشد، مالک می‌تواند به Landlord and Tenant Board  شکایت کرده و صدور حکم تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.

In this article