به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالی درباره تمدید اقامت کانادا

سوال: می‌خواهم شرایط اقامتم را در کانادا تمدید کنم. آیا می‌توانم در طول زمان مراحل قانونی آن، هم‌چنان در کانادا اقامت/کار/تحصیل کنم؟ پاسخ: زمانی که شخصی در کانادا...

2819
2819
Share

سوال: می‌خواهم شرایط اقامتم را در کانادا تمدید کنم. آیا می‌توانم در طول زمان مراحل قانونی آن، هم‌چنان در کانادا اقامت/کار/تحصیل کنم؟

پاسخ: زمانی که شخصی در کانادا اقامت موقت دارد (توریستی، تحصیلی، کاری)، می‌تواند هنگامی که در کانادا است، اقامت خود را تمدید کند. اگر دولت، درخواست شما را تا قبل از تاریخ انقضای ویزایتان دریافت نماید، می‌توانید تا زمان اخذ تصمیم نهایی بر روی درخواستتان، با همان موقعیت قبلی، در کانادا اقامت داشته باشید، که در این حالت به وضعیت شما “موقعیت ضمنی” گفته می‌شود. بنابراین، اگر تا قبل از انقضای ویزای کنونیتان درخواست خود را ارسال نمایید و توسط دولت دریافت شود، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا با درخواست شما موافقت شود یا خیر، می‌توانید برای چند ماه بیشتر و با شرایط قبلی خود، در کانادا اقامت داشته باشید. باید در نظر داشته باشید که، اگر با درخواست شما موافقت نشود، اقامت موقت شما از همان روز اعلام نتیجه باطل شده و باید به محض دریافت پاسخ منفی، به فوریت خاک کانادا را ترک کنید.
Q: I want to extend my status.  Can I continue to stay/study/work here while I wait for the decision on the extension?
A: When an individual is in Canada on a temporary status (visitor, student or worker), they are allowed to make an application to extend that status from within Canada.  If the application is made and received by the government BEFORE the expiry of your present status, that status will continue to apply until a decision is made on your extension application, something known as “implied status”.  So regardless of whether your application for an extension of your present status is approved, you can maintain that status for, often, several more months, when the extension application is made and received before the expiry of that status.  You should note, however, that if the application is refused, your temporary status ends on the day of the decision is made; you will be expected to leave Canada immediately upon receiving the negative decision.

In this article

Join the Conversation