به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوالات حقوقی- تصادف

شنیده‌ام که اگر در یک پلازا تصادف رخ دهد پلیس به محل تصادف نخواهد آمد. آیا این امر صحت دارد؟ این بستگی به این دارد که محل تصادف...

2766
2766
Share

شنیده‌ام که اگر در یک پلازا تصادف رخ دهد پلیس به محل تصادف نخواهد آمد. آیا این امر صحت دارد؟

این بستگی به این دارد که محل تصادف ملک خصوصی محسوب میشود یا خیر. قوانین در مورد تصادف در ملک خصوصی متفاوت است. به عنوان مثال اگر تصادفی در محوطه پارکینگ رخ دهد، پلیس به محل تصادف نخواهد آمد، مگر آنکه کسی مجروح یا آسیبی به ملک وارد شده باشد. در آنتاریو، قوانین ترافیک جادهها (Highway Traffic Act) در محوطه پارکینگ فروشگاهها قابل اجرا نیست، چرا که این پارکینگها املاک خصوصی به حساب میآیند. لازم به ذکر است که برخی فروشگاههای بزرگ با همکاری شهردای محل خود ترتیبی دادهاند که محوطه پارکینگ آنها جاده محسوب شود تا قوانین مذکور در آن قابل اجرا باشند

In this article