به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوال و جواب

برخی از دانش آموزان تمایل به انجام آزمایش بر روی حیوانات ندارند و حتی در مواردی این امر بر خلاف اعتقادات آنها است. در این صورت، مجبور کردن...

2000
2000
Share

برخی از دانش آموزان تمایل به انجام آزمایش بر روی حیوانات ندارند و حتی در مواردی این امر بر خلاف اعتقادات آنها است. در این صورت، مجبور کردن یک دانش آموز به تشریح و یا کالبد شکافی حیوان امر نادرستی است و یک دانش آموز این حق را دارد که از شرکت در آن خودداری کند. در ابتدا دانش آموز باید با معلم مسئول صحبت کند و درخواست خود را برای یک آزمایش جایگزین، اعلام کند. اگر معلم تمایلی برای در نظر گرفتن موضوعی دیگر ندارد، دانش آموز باید با مدیر مدرسه تماس بگیرد و درخواست خود را اعلام کند. چرا که تعداد زیادی از مدارس، آزمایش‌های جایگزینی را برای این دانش آموزان در نظر می‌گیرند.
آیا می‌توان دانش آموزان را مجبور به تشریح و یا کالبد شکافی حیوانات در مدارس کرد؟
اگر تشریح حیوانات بر خلاف عقاید و تمایلات یک دانش آموز است و هیچ موضوع جایگزین دیگری در نظر گرفته نشود، دانش آموز می‌تواند با تکیه بر قوانین حقوق بشر و قانون اساسی کانادا(منشور) از حقوق خود دفاع کند. چرا که منشور حقوق و آزادی کانادا با تضمین حق آزادی مذهب، عقیده و بیان از حقوق مردم در مقابل دولت محافظت می‌کند.
به این ترتیب، اگر بتوان یک مدرسه را نماینده دولت در نظر گرفت و در آن مدرسه از در نظر گرفتن موضوع‌های جایگزین برای دانش آموزانی که حاضر به انجام تشریح و یا کالبد شکافی بر روی حیوانات نیستند خودداری کند، دانش آموزان می‌توانند با تکیه بر منشور یا قوانین حقوق بشری از حقوق خود دفاع کنند.

In this article