به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوال و جواب

برخی از دانش آموزان تمایل به انجام آزمایش بر روی حیوانات ندارند و حتی در مواردی این امر بر خلاف اعتقادات آنها است. در این صورت، مجبور کردن...

739
739
Share

برخی از دانش آموزان تمایل به انجام آزمایش بر روی حیوانات ندارند و حتی در مواردی این امر بر خلاف اعتقادات آنها است. در این صورت، مجبور کردن یک دانش آموز به تشریح و یا کالبد شکافی حیوان امر نادرستی است و یک دانش آموز این حق را دارد که از شرکت در آن خودداری کند. در ابتدا دانش آموز باید با معلم مسئول صحبت کند و درخواست خود را برای یک آزمایش جایگزین، اعلام کند. اگر معلم تمایلی برای در نظر گرفتن موضوعی دیگر ندارد، دانش آموز باید با مدیر مدرسه تماس بگیرد و درخواست خود را اعلام کند. چرا که تعداد زیادی از مدارس، آزمایش‌های جایگزینی را برای این دانش آموزان در نظر می‌گیرند.
آیا می‌توان دانش آموزان را مجبور به تشریح و یا کالبد شکافی حیوانات در مدارس کرد؟
اگر تشریح حیوانات بر خلاف عقاید و تمایلات یک دانش آموز است و هیچ موضوع جایگزین دیگری در نظر گرفته نشود، دانش آموز می‌تواند با تکیه بر قوانین حقوق بشر و قانون اساسی کانادا(منشور) از حقوق خود دفاع کند. چرا که منشور حقوق و آزادی کانادا با تضمین حق آزادی مذهب، عقیده و بیان از حقوق مردم در مقابل دولت محافظت می‌کند.
به این ترتیب، اگر بتوان یک مدرسه را نماینده دولت در نظر گرفت و در آن مدرسه از در نظر گرفتن موضوع‌های جایگزین برای دانش آموزانی که حاضر به انجام تشریح و یا کالبد شکافی بر روی حیوانات نیستند خودداری کند، دانش آموزان می‌توانند با تکیه بر منشور یا قوانین حقوق بشری از حقوق خود دفاع کنند.

dadgar main author
In this article

به خانواده دادگر بپیوندید

با پیوستن به بزرگترین پرتال حقوقی ایرانیان آمریکای شمالی ،اطلاعات خود را به روز کنید و آخرین اخبار دادگر را هفتگی دریافت کنید. همچنین به قید قرعه برنده یکسال اشتراک رایگان ما شوید.
Email/ایمیل
Name/نام
اطلاعات شما تحت دادگر محفوظ می باشد.