به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سوگند وفاداری به ملکه مغایر حقوق اساسی نیست!

ماه آگوست گذشته، دادگاه تجدید نظر آنتاریو از سوگند وفاداری به ملکه در کسب تابعیت کانادا جانبداری کرد. فردی که میخواهد تابعیت کانادا را کسب کند، باید عهد...

1808
1808
Share

Queen Elizabeth IIماه آگوست گذشته، دادگاه تجدید نظر آنتاریو از سوگند وفاداری به ملکه در کسب تابعیت کانادا جانبداری کرد.
فردی که میخواهد تابعیت کانادا را کسب کند، باید عهد ببندد که به ملکه کانادا و وارثان او وفادار است. این مسئله شاید به لحاظ تاریخی ناسازگار به نظر بیاید، خصوصا با توجه به اینکه استرالیا بیست سال پیش، بخش مربوط به وفاداری به ملکه را از سوگند تابعیت خود حذف کرد. اما علی رغم احساسات متناقض در این مورد، نظام پادشاهی بخشی جداییناپذیر از تاریخ و فرهنگ کانادا است و طبق حکم اخیر دادگاه تجدید نظر آنتاریو، ضرورت سوگند در کسب تابعیت به هیچ وجه مغایر با قانون اساسی نیست، حتی اگر فردی جمهوریخواه بوده و وفاداری به این نظام پادشاهی خارجی را امری منسوخ، غیر دمکراتیک و نخبهسالار بداند.
قاضی کارن ویلر Justice Karen Weiler از طرف دادگاه تجدیدنظر آنتاریو نوشت “ملکه بخشی از میراث فرهنگی کانادا است. یکی از وظایفی که شهروندان کانادا بر عهده دارند حفاظت از میراث فرهنگی کانادا است. هدف از سوگند این نیست که افراد مجبور شوند چیزی را بر خلاف میل خود بیان کنند. قصد آن است که از کسانی که میخواهند تابعیت کانادا را کسب کنند تعهد گرفته شود که به ساختار دولت ما پایبند خواهند بود.”
مایکل مکآتیر Michael McAteer ، سیمون توپی Simone Topey و درور بارناتن Dror Bar-Natan که هر سه نفر سالهاست اقامت دائم Permanent Resident داشته و ساکن کانادا هستند، ماه اپریل گذشته به لزوم سوگند وفاداری به ملکه در فرایند تابعیت و شهروندی اعتراض کردند. بارناتن که یک پرفسور ریاضی متولد اسرائیل است سوگند را امری زننده و نشانگر عدم وجود برابری بین انسانها دانست. سیمون توپی که ۳۵ سال پیش از جاماییکا به کانادا مهاجرت کرده است، اظهار داشت که عقاید مذهبی او این اجازه را به او نمیدهد که به وفاداری به ملکه سوگند یاد کند. مکآتیر یک ژورنالیست بازنشسته است و سال ۱۹۶۴ از ایرلند به کانادا آمده است. او یک جمهوریخواه متعهد است که تمامیت مفهوم پادشاهی بریتانیا را تبعیض آمیز میداند.
هر سه آنها معتقدند که سوگند مذکور با حقوق اساسی آنها در آزادی بیان، فکر و مذهب آنان مغایرت دارد.
اما دادگاه تجدیدنظر آنتاریو این مسئله را رد کرد.
از نظر دادگاه تجدیدنظر، مبنای اعتراض این سه نفر بسیار لغوی و لفظی است. از آنها خواسته نشده که به شخص ملکه الیزابت دوم به عنوان یک فرد، وفادار باشند، بلکه منظور اعلام وفاداری به ملکه به عنوان سمبل ساختار پادشاهی مشروطه است. دادگاه تجدیدنظر حکم کرد که سوگند مذکور مغایرتی با حق آزادی بیان ندارد، چرا که کسانی که تابعیت و شهروندی کانادا را کسب میکنند کاملا آزاد هستند عقاید خود را مبنی بر مخالفت با نظام پادشاهی بیان کنند. دادگاه در این رابطه به وکیلی به نام چارلز روچ Charles Roach اشاره کرد که پیش از فوت در سال ۲۰۱۲ از وکلای پیشگام در چالشهای مربوط به سوگند تابعیت بود. او در حضور عامه از سوگند وفاداری به ملکه توبه کرد و این امر هیچ تأثیری بر تابعیت و شهروندی او نگذاشت.
پیتر روزنتال Peter Rosenthal وکیل مکآتیر با اظهار تعجب از تصمیم دادگاه گفت “فکر میکردم دادگاه تجدیدنظر تشخیص بدهد که وادار کردن مردم به ایراد سوگند به نظام پادشاهی در صورتی که به آن اعتقاد ندارند، مغایر با حقوق اساسی آنهاست.” قدم بعدی برای مکآتیر و روزنتال کسب اجازه برای فرستادن پرونده به دادگاه عالی کانادا است، اما آنها در این باره مردد هستند. روزنتال معتقد است آنها شانس زیادی برای دریافت اجازه در این مورد ندارند.
این حکم برای مکآتیر باعث سرخوردگی و به نوعی توهین به صداقت او بود. وی اظهار داشت “من یک دمکرات هستم و فکر میکنم در قرن بیست و یکم در کشوری مثل کانادا، نظام پادشاهی نقطه مقابل سیستم مساوات طلبی است.” پس از حدود نیم قرن سکونت در کانادا، مکآتیر بسیار مایل بود که تابعیت کانادا را بدون سوگند کسب کند. اما اکنون او با چالش حقوقی دیگری مواجه است که ممکن است سالها طول بکشد. مکآتیر ۸۰ ساله با لبخندی بر لب گفت “من از سلامت خوبی برخوردار هستم اما ای کاش آنها کمی عجله کنند”!
www.ontariocourts.ca / www.torontosun.com

In this article