به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

سگ‌های بوینده، تفتیش مدرسه و منشور کانادا

قدرت پلیس در در بازرسی و تفتیش محل و ضبط بعضی اموال و مدارک جهت استفاده در تحقيقات به عنوان ادله اثبات جرم همواره یکی از موضوعات بحث...

1031
1031
Share

قدرت پلیس در در بازرسی و تفتیش محل و ضبط بعضی اموال و مدارک جهت استفاده در تحقيقات به عنوان ادله اثبات جرم همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در محاکم بوده است. در پرونده R. v. A.M(2008) اهمیت این موضوع و نگاه دادگاه به استفاده از سگ‌های بوینده در جستجوی مکان‌های عمومی از نظر شما می‌گذرد.

در سال 2002، “ای ام” دانش آموز دبیرستان سنت پاتریک شهر سارینا واقع در استان آنتاریو بود. مدرسه در قبال مواد مخدر، سیاست بسیار سختگیرانه‌ای را دنبال می‌کرد و همه دانش آموزان، اولیا آن‌ها و معلم‌ها از این مسئله باخبر بودند. مدیر مدرسه، آقای بریستو با پلیس محلی هماهنگ کرده بود که در صورت یافتن موارد مشکوک با پلیس تماس بگیرد و آن‌ها بلافاصله مدرسه را مورد تفتیش قرار دهند. هفتم نوامبر 2002، پلیس محلی به مدرسه رسید و برای آوردن سگ‌های بوینده و جستجوی مدرسه اجازه گرفت. پلیس دلیل خاصی برای مظنون بودن به وجود مواد مخدر در مدرسه در آن روز خاص نداشت و بنابر این نمی‌توانست از دادگاه حکم تفتیش ساختمان را بگیرد. مدیر با درخواست پلیس موافقت کرد و سگ برای جستجو وارد مدرسه شد. در طول جستجو و زمانی که سگ کمد دانش آموزان را بو می‌کشید، به دانش آموزان گفته شد که در کلاس خود بمانند. افسر سپس با راهنمایی مدیر، سگ را به سالن ورزش برد که در آن جا تعدادی کوله پشتی دانش آموزان وجود داشت. سگ پلیس در آن جا متوجه وجود مواد مخدر در کوله پشتی متعلق به “ای. ام” شد. بدون اخذ حکم تفتیش، پلیس کوله پشتی را مورد جستجو قرار داد و در آن ده کیسه ماری جوانا و مواد و وسایل استعمال پیدا کرد. دانش آموز دستگیر و به در اختیار داشتن مواد مخدر با نیت توزیع آن متهم شد.
رای دادگاه آنتاریو
دانش آموز در دادگاه استانی اظهار داشت که پلیس با تفتیش خود حقوق قانون اساسی او را پایمال کرده است و بنابراین با استناد به اصل (۲)۲۴ مدارک به دست آمده در طول تفتیش پلیس غیر قابل پذیرش است. اصل (۲)۲۴ به قاضی اجازه می‌دهد چنان چه ادله و مدارک جرم با نقض حقوق مندرج در منشور صورت گیرد، این ادله را در اثبات جرم، لحاظ نکند. با استناد به این موضوع، قاضی دو تفتیش صورت گرفته را “نا متعارف” و “خلاف حقوق مندرج در منشور” دانست و مدارک به دست آمده را از جریان رسیدگی خارج و متهم را تبرئه کرد.

رای دادگاه تجدید نظر
نماینده دادستان به این رای اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شد. دادگاه تجدید نظر نیز اعلام کرد که تفتیش‌ها “نامتعارف” بوده است و تبرئه دانش آموز را مورد تایید قرار داد. بنابراین، نماینده دادستان پرونده را به دادگاه عالی کانادا کشاند.

رای دادگاه عالی کانادا
دادگاه عالی کانادا اعلام کرد که دانش آموزان باید در محیط مدرسه حریم خصوصی خود را داشته باشند و تفتیش صورت گرفته ناقض اصل 8 منشور حقوق و آزادی‌های کانادا است. نظر به این که طبق اصل (۲)۲۴ منشور، در به جمع آوری ادله و مدارک وقوع جرم اصول دادرسی عادلانه رعایت نشده است، مدارک به دست آمده از تفتیش باید از جریان رسیدگی خارج شوند. بنابراین، دادگاه عالی کانادا درخواست تجدید نظر را رد و تبرئه دانش آموز را مورد تایید قرار داد.

In this article