به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سؤال شما هم باشد!

پرسش: سال‌ها پیش مقیم دایم کانادا شدم و می‌خواهم درخواست شهروندی بدهم. آیا طبق قوانین گذشته می‌توانم درخواست خود را ارایه دهم؟ پاسخ: متاسفانه، خیر. در حال حاضر...

1660
1660
Share

پرسش: سال‌ها پیش مقیم دایم کانادا شدم و می‌خواهم درخواست شهروندی بدهم. آیا طبق قوانین گذشته می‌توانم درخواست خود را ارایه دهم؟
پاسخ: متاسفانه، خیر. در حال حاضر کلیه اصلاحات قانون شهروندی مصوب تابستان گذشته به اجرا درآمده است. افرادی که از تاریخ 11 جون سال 2015 به بعد قصد درخواست شهروندی دارند، باید موارد زیر را در نظر داشته باشند:
• تعهد اقامت در کانادا اکنون چهار سال از شش سال است،
• مدت زمان اقامت در کانادا در هر سال اگر کم‌تر از شش ماه باشد، جزو 4 سال اقامت محسوب نمی‌شود،
• در بسیاری از موارد تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای شهروندی به جای قضات به عهده افسران اداره شهروندی و مهاجرت خواهد بود،
• در صورتی که متقاضی شرایط لازم را نداشته باشد، مقام تصمیم گیرنده نمی‌تواند با صلاحدید خود شهروندی را به افراد اعطا کند،
• هنگام اعطای شهروندی از شما درخواست می‌شود تا قصد خود برای اقامت در کانادا را تصدیق کنید.
کلیه شهروندان کانادا که بدون توجه به زمان و چگونگی اخذ شهروندی، شهروند دست کم یک کشور دیگری نیز هستند، باید توجه کنند که داشتن محکومیت به علت فعالیت‌های تروریستی، خیانت و وطن فروشی و یا جاسوسی برای دولت‌های خارجی از جمله مواردی است که با اجرای قانون جدید می‌تواند به ابطال شهروندی آن‌ها منجر شود.
به اطلاع خوانندگان محترم می‌رساند که بسیاری از وکلا، مدافعان حقوق بشر و سیاستمداران معتقدند که این تغییرات در “قانون شهروندی” با مفاد قانون اساسی کشور کانادا مغایرت دارد. از شما دعوت می‌کنم برای دفاع از حقوق خود در چگونگی اعمال هر کدام از این مقررات جدید، از توصیه‌های قانونی وکیلی استفاده کنید.

Q: I became a permanent resident years ago and want to apply for citizenship. Can I apply under the old laws?
A: No, unfortunately. At present, ALL of the amendments to the Citizenship Act that were passed last summer have come into force. For those applying for citizenship going forward, this includes, mainly:
• A change to the residency obligation (now 4 years out of 6);
• Any time spent in Canada that was less than 6 months in a given year will not count towards the 4 years of residency;
• Decisions will be made by citizenship officers instead of judges in most cases;
• Decision maker will not have the discretion to grant citizenship where the eligibility criteria is not met;
• and you will be asked to affirm your intention to remain in Canada upon becoming a citizen.
For ALL citizens who have at least one other nationality, regardless of when or how you became a citizen, the provision for revocation of citizenship for those convicted of terrorism, treason and high treason, and/or spying for foreign governments have also come into effect. The revocation can be based on convictions in Canada or abroad, and will be made by citizenship officers instead of judges in most cases.
Readers should note many lawyers, human rights advocates, and politicians believe the changes to the Citizenship Act to be unconstitutional. I encourage you to seek legal advice as to how you can resist, defend against and/or challenge the application of these provisions.

In this article