به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سوال شما هم باشد: تغییرات ورود سریع

سوال: آخرین تغییرات ورود سریع به چه صورت است و این تغییرات چگونه می‌توانند بر روند کار من تاثیر داشته باشند؟ پاسخ: زمانی که این مقاله را می‌خوانید،...

1545
1545
Share

سوال: آخرین تغییرات ورود سریع به چه صورت است و این تغییرات چگونه می‌توانند بر روند کار من تاثیر داشته باشند؟

پاسخ: زمانی که این مقاله را می‌خوانید، تغییرات زیادی در سیستم برنامه ورود سریع ایجاد شده است.
ابتدا، در ماه نوامبر، تغییر بسیار مهمی در این برنامه رخ داد: امتیاز درخواست کار که پیش از این 600 امتیاز محاسبه شده و بدون در نظر گرفتن امتیازات کل شما، منجر به قبولی پرونده در اسرع وقت می‌شد، به 50 امتیاز و حداکثر 200 امتیاز (برای شغل‌های مدیریتی خاص)، کاهش پیدا کرد. برای دانشجویان خارجی که مدرک کانادایی کسب کرده بودند نیز افزایش امتیاز حاصل شد. 600 امتیاز برنامه‌های استانی نیز همچنان باقی است.
این تغییرات زمانی رخ داد که دولت متوجه شد، بیشتر افرادی که با ارایه درخواست کار توانستند وارد کانادا شوند، افراد سالخورده، افراد با تحصیلات کم، و یا افرادی که هیچ وابستگی در کانادا ندارند، و از امتیاز پایینی (250-50) برخوردار هستند، می‌باشند. دولت در اصل تصمیم داشت با این برنامه افراد تحصیل کرده و جوان را وارد کانادا نماید اما لزوما نتوانست به این هدف دست پیدا کند. بنابراین، تغییرات ایجاد شده در امتیاز باعث تراز کردن زمین بازی شده و بدین ترتیب بیشترین اهمیت به امتیازات کلی فرد داده می‌شود.
اگرچه ممکن است زمان نوشتن این متن هنوز خیلی زود باشد تا از تاثیر کامل این تغییرات بر روی کاندیدهای منتخب برنامه ورود سریع صحبت کرد اما زمانی که شما آن را می‌خوانید، اثر آن دیده شده است. به نظر من، احتمال دارد امتیاز افراد منتخب تا 300 امتیاز نیز کاهش یابد.
دوم، 600 امتیاز برنامه استانی در حال حاضر تنها افزایش امتیاز چشمگیری است که در دسترس متقاضیان می‌باشد و پیش بینی می‌شود که برنامه‌های استانی در ماه دسامبر و ژانویه اهمیت بیشتری نیز پیدا کنند. به طور مثال، استان آنتاریو، که زمان نوشتن این مقاله متقاضیان اقامت دایم آن باید از 400 امتیاز برخوردار بودند به 300 امتیاز کاهش پیدا می‌کند. همچنین، برنامه‌هایی که به تقاضای کار نیازی ندارند، مانند استان نوااسکوشیا، احتمال دارد به دلیل افزایش امتیاز و ازدحام متقاضیان بیشتر، ظرفیت آن سریع تکمیل شده و برنامه بسته شود. بنابراین، بسیار اهمیت دارد که تمام مدارک و فرم‌های مورد نیاز خود را آماده و تکمیل نمایید که زمان باز شدن برنامه مهاجرتی مورد نظر، بتوانید به موقع اقدام نمایید.

In this article

Join the Conversation