به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سوال شما هم باشد: تمدید کارت پی آر

سوال:من زمانی که درخواست تمدید کارت پی آر خود را ثبت ‌کردم، شرط حداقل مدت زمان حضور در کانادا را داشتم. اما درخواست مجوز سفر من به کانادا...

1336
1336
Share

سوال:من زمانی که درخواست تمدید کارت پی آر خود را ثبت ‌کردم، شرط حداقل مدت زمان حضور در کانادا را داشتم. اما درخواست مجوز سفر من به کانادا رد شد. چگونه چنین چیزی ممکن است، در حالی که من شرایط حداقل مدت حضور در کانادا را برای دریافت شهروندی دارا بودم.

پاسخ: این اتفاق متاسفانه گاهی رخ می‌دهد و علت آن است که در خصوص پنج سال زمان احتساب حضور در کانادا، برداشت‌های متفاوتی در بین تصمیم گیرندگان وجود دارد. توجه داشته باشید که مدت پنج سال که برای احتساب مدت زمان حضور لازم در کانادا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، از روز قبل از تاریخی که برای شما تصمیم‌گیری می‌شود محاسبه می‌گردد. برای مثال زمانی که شما وارد کانادا می‌شوید، چه از طریق زمینی، دریایی و یا هوایی، افسران اداره مرزی اجازه دارند تا مدت زمان ۵ سال قبل از ورود شما به کانادا را بررسی کند.
چنانچه برای تمدید کارت اقامت دایم اقدام می‌کنید، محدوده زمانی ۵ سال قبل از تاریخی که درخواست شما به اداره مهاجرت واصل می‌شود، بدون توجه به تاریخ لندینگ و ورود اولیه شما به کانادا، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای مثال چنانچه شما در ژانویه ۲۰۱۲ برای اولین بار به کانادا وارد شده باشید، اما تا مارچ ۲۰۱۸ برای تمدید کارت پی آر خود اقدام نکنید، اقامت شما در مدت پنج سال پیش از مارچ ۲۰۱۸ ، یعنی از مارچ ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شما باید حداقل ۲ سال از این پنج سال در کانادا حضور داشته باشید.
چنانچه در زمانی که درخواست تمدید کارت اقامت دایم شما در حال رسیدگی است، برای مجوز سفر به کانادا درخواست می‌دهید، محدوده زمانی پنج ساله پیش از درخواست مجوز سفر شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و شما نمی‌توانید به این موضوع استناد کنید که در پرونده تمدید اقامت دایم، شرایط اقامتی حداقل دو سال از پنج سال را رعایت کرده‌اید. بنابراین لازم است که در خصوص رعایت شرایط حضور در کانادا، از تاریخ ثبت درخواست تمدید اقامت دایم تا زمان درخواست مجوز سفر نیز توضیح لازم ارائه کنید.
آنچه که در دفتر ما به صورت مرتب شاهد آن هستیم آن است که افراد، مدت زمان حضور خود در کانادا را از تاریخ ورود اولیه به کاناد (لندینگ) محاسبه و به آن استناد می‌کنند، و یا صرفاً به مدت زمان حضوری که در پرونده درخواست تمدید اقامت دایم خود به آن اشاره کردند، استناد می‌کنند. اگرچه این افراد ممکن است شرایط اقامتی لازم و مدت زمان مناسب حضور در کانادا را برای تمدید پی آر خود را داشته باشند، اما برای درخواست مجوز سفر، ممکن است حداقل شرایط اقامتی لازم را دارا نباشند. چنانچه به این تفاوت دقت نشود درخواست مجوز سفر به جهت عدم دارا بودن مدت زمان حضور لازم در کانادا رد خواهد شد و ممکن است منجر به باطل شدن وضعیت اقامت دایم و ارجاع پرونده به مرجع تجدید نظر گردد.

In this article

Join the Conversation