به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شاید سوال شما هم باشد…!

سؤال: تقاضای ویزای توریستی اعضای خانواده من که قصد دیدن مرا داشته‌اند رد شده است. من چه کاری می‌توانم انجام دهم؟ پاسخ: با توجه به این که چه...

2170
2170
Share

سؤال: تقاضای ویزای توریستی اعضای خانواده من که قصد دیدن مرا داشته‌اند رد شده است. من چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
پاسخ: با توجه به این که چه مدتی‌ از زمان رد شدن تقاضای اعضای خانواده شما می‌گذرد، شما راه‌های مختلفی‌ را می‌توانید در پیش بگیرید. اگر اعضای خانواده شما یک پرونده بسیار قوی همراه با تمام مدارک و دلایل کافی‌ برای صدور ویزا فرستاده بوده‌اند و با این حال باز هم درخواست رد شده است، شما می‌توانید این تصمیم اداره مهاجرت را در یک دادگاه کانادائی به چالش بکشید و از یک قاضی بخواهید که این تصمیم را بر اساس مدارک ارایه شده دوباره بازبینی نماید. به این کار تجدید نظر قضایی گفته می‌شود.
اما اگر پرونده درخواستی شما از همان مرحله اول قوی نبوده و مدارک کافی‌ و لازم ارایه نشده است، بهتر است که مجددا یک پرونده درخواست همراه با مدارک محکم، بخصوص در مورد مسائلی‌ که مامور اداره مهاجرت در موردشان تردید داشته است، را ارایه دهید.
در بیش‌تر موارد مامور تصمیم گیرنده در برگشت فرد به کشور خود تردید دارد و در این مورد قانع نمی‌شود. این نشان دهنده آن است که شما مدارک کافی‌ برای اثبات ارتباط فرد با کشورش را ارایه نکرده‌اید.
این که کدام راه را انتخاب کنید بستگی به شرایط خاص اعضای خانواده شما و محکم بودن مدارک ارسالی‌ همراه با پرونده اولیه‌ دارد. به خاطر داشته باشید که اگر یک نسخه کپی از پرونده تقاضای خود نگاه نداشته اید، که البته همواره باید این کار را انجام دهید، می‌توانید یک نسخه از آن را از دولت تقاضا نمایید و این پروسه حدود یک ماه زمان می‌برد.

 

Q: My family member(s) were denied a visa to visit me. What can we do?
A: Depending on how long ago their application was refused, there are several things they can do. If you sent a strong application, you can challenge the refusal in Canadian courts asking a judge to review to assess whether the decision was reasonable in light of the evidence you submitted; this is called an application for Judicial Review. If your application was not very strong to begin with, it might be better to send a new application with improved evidence addressing the reasons raised by the decision maker for refusal. Most of the time the reason is that the decision maker is not convinced the family member(s) will return to home country at the end of their stay which means you may not have included enough proof of ties to that country. Picking which option is best will depend on the family member(s)’s particular circumstances, and the strength of the application(s) that were sent. If you did not keep a copy of the application you sent, which you should always do, you can request a copy from the government which will take about a month.

In this article

Join the Conversation