به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

شرایط بازنشستگی در کانادا

برنامه (صندوق) بازنشستگی کانادا طرحی است برای پرداخت مزایا به کارگران و کارمندان بازنشسته به منظور حمایت از آنها و خانواده آنها در برابر کاهش درآمد ناشی از...

2681
2681
Share

برنامه (صندوق) بازنشستگی کانادا طرحی است برای پرداخت مزایا به کارگران و کارمندان بازنشسته به منظور حمایت از آنها و خانواده آنها در برابر کاهش درآمد ناشی از بازنشستگی، از کار افتادگی و مرگ. این طرح توسط دولت فدرال و اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا و از طریق دفاتر سرویس کانادا اجرا می‌شود.

انواع مزایای بازنشستگی
یک – مزایای از کار افتادگی: این مزایا به افرادی پرداخت می‌شود که کسور بازنشستگی پرداخت کرده و به جهت از کارافتادگی، امکان ادامه هیچ کاری به صورت معمول را ندارند. این پرداخت شامل خانواده و فرزندان تحت کفالت آنها می‌شود.

دو – مزایا (حقوق) بازنشستگی: این مزایا به افرادی پرداخت می‌شود که کار کرده و حداقل یک حق بیمه بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کانادا پرداخت کرده و ۶۰ سال سن داشته باشند.

سه – مزایای بازماندگان: این مزایا به بازماندگان شخص فوت شده، از جمله همسر، شریک زندگی و فرزندان تحت کفالت او پرداخت می‌شود. این مزایا شامل مزایای ناشی از فوت، حقوق بازماندگان و مزایای فرزندان می‌شود.

چه کسانی می‌توانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند
کارکنانی که حق بیمه به صندوق بازنشستگی کانادا پرداخت کرده می‌توانند در زمان بازنشستگی از مزایای بازنشستگی استفاده کنند. میزان این مزایا که به شخص پرداخت می‌شود بستگی به مدت زمانی دارد که او یا همسر او کار کرده و در این طرح مشارکت داشته باشند. در کانادا، کارکنان اعم از کارمندان و کارگران، بخشی از دستمزد خود را به عنوان حق بیمه به صندوق بازنشستگی کانادا پرداخت می‌کنند. میزان حق بیمه‌ای که شخص پرداخت می‌کند بستگی به میزان حقوق دریافتی او دارد. برای کارکنانی که خود اشتغال باشند این مبلغ حق بیمه با توجه به میزان درآمد آنها پس از کسر هزینه‌های انجام شده تعیین می‌شود.

شرایط لازم برای دریافت مزایای بازنشستگی
• کارکنانی که با پرداخت حق بیمه در صندوق بازنشستگی مشارکت داشته باشند، حتی اگر به تازگی کار خود را شروع کرده و یا به تازگی برای بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کرده باشند.

• افرادی که فعالیت آنها خوداشتغال بوده و در صندوق بازنشستگی مشارکت داشته باشد.

• افرادی که بین ۶۰ تا ۷۰ سال سن داشته و در عین اینکه کار می‌کنند مزایای بازنشستگی نیز دریافت می‌کنند.

در چه سنی کارگران می‌توانند مزایای بازنشستگی دریافت کنند
مزایای بازنشستگی معمولاً زمانی به کارکنان پرداخت می‌شود که در سن ۶۵ سالگی بازنشسته شوند.کارکنانی که زودتر از موعد و بین ۶۰ تا ۶۵ سالگی بازنشسته شوند هم ممکن است دارای شرایط برای دریافت مزایای بازنشستگی باشند. در این صورت مزایای بازنشستگی تعلق گرفته به آنان به نسبت کاهش خواهد یافت. در صورت فوت کارمند یا کارگر مزایا ممکن است به همسر او پرداخت شود. چنانچه کارمند یا کارگر از کار افتاده شود و امکان کار کردن مجدد نداشته باشد، صندوق بازنشستگی ممکن است مزایای از کارافتادگی برای او در نظر بگیرد، حتی اگر به سن ۶۵ سالگی نرسیده باشد.

مقررات مربوط به مزایای بازنشستگی
۱. مبلغ مزایا (حقوق) بازنشستگی ماهانه پس از رسیدن کارمند یا کارگر به سن ۶۵ سالگی افزایش می‌یابد.
2. میزان مزایای ماهیانه بازنشستگی پرداختی، در صورتی که پیش از ۶۵ سالگی به کارمند یا کارگر پرداخت شود، ممکن است به نسبت مدت، کاهش یابد.
3. در تعیین مزایای بازنشستگی کارمند یا کارگر، در صورتی که حقوق پرداخت شده به او در زمان اشتغال او برای مدت زمان زیادی به میزان حداقل حقوق باشد، به صورت خودکار از محاسبه حذف خواهد شد.
4.کسانی که حق بیمه بازنشستگی پرداخت می‌کنند، می‌توانند بدون هرگونه تداخلی با کار کردن، مزایای بازنشستگی هم دریافت کنند.
5. چنانچه سن کارمند یا کارگر به ۶۵ سال نرسیده باشد و همزمان حقوق اشتغال و مزایای بازنشستگی دریافت کند، شخص او و کارفرمای او همچنان باید حق بیمه بازنشستگی پرداخت کنند. پرداخت این حق بیمه باعث افزایش مزایای بازنشتگی خواهد شد.
6. چنانچه کارمند یا کارگر بین ۶۵ تا ۷۰ سال سن داشته و ضمن دریافت مزایای بازنشستگی، همچنان حقوق اشتغال دریافت کند، می‌توانند بین پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه بازنشستگی انتخاب کند. بدیهی است این افراد در صورت پرداخت حق بیمه بازنشستگی، مزایای بیشتری دریافت خواهند کرد.

مهم است که به یاد داشته باشیم چنانچه شخصی شروع به دریافت مزایای بازنشستگی، پیش از پایان سال ۲۰۱۰ کرده باشد و همچنان مشغول به کار بوده باشد شامل موارد بالا نخواهد شد. برای شروع دریافت مزایای بازنشستگی باید فرم‌های مربوطه که به صورت آنلاین در اختیار است و یا از طریق دفاتر سرویس کانادا در دسترس می‌باشد، تکمیل و ارسال شود. همچنین شخص متقاضی می‌تواند درخواست کند تا فرم‌های مربوطه برای او از طریق پست ارسال شود. برای تکمیل فرم‌ها باید مدارک ثابت کننده سن مانند شناسنامه در اختیار متقاضی باشد.

تغییرات در مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۲۰۱۹
در ماه جولای سال ۲۰۱۶ دولت فدرال و دولت‌های استانی (به غیر از دولت استان کبک) توافق کردند تا مزایای بازنشستگی افزایش پیدا کند. این افزایش، به منظور بالا بردن توان بازنشستگان و بالا بردن قدرت پس‌انداز آنان صورت گرفت. به این ترتیب افراد بازنشسته، منابع مالی کافی برای دوران بازنشستگی خود در اختیار خواهند داشت.

تغییرات زیر از ابتدای سال ۲۰۱۹ در مقررات بازنشستگی اجرای خواهد شد:
• افزایش مزایای بازنشستگی از ۲۵ درصد به ۳۳ درصد حقوق دریافتی پیش از بازنشستگی. بر اساس حداکثر حقوق تعیین شده در سال ۲۰۱۶ که معادل ۵۴ هزار و ۹۰۰ دلار بود، حداکثر مزایای بازنشستگی تعیین شده در این سال، ۱۳ هزار و ۱۱۰ دلار تعیین گردید که این مبلغ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. (حداکثر حقوق قابل محاسبه برای تعیین مزایای بازنشستگی، هر ساله در ابتدای سال بر اساس افزایش درآمد شهروندان کانادایی محاسبه و اعلام می‌گردد).

• افزایش 14 درصدی سقف حقوق قابل محاسبه در تعیین مزایای بازنشستگی (افزایش 54 هزار و 900 دلار به 82 هزار و 700 دلار) تا سال پایان اجرای این طرح (2025). به این ترتیب مزایای بازنشستگی، بخش زیادی از درآمد حقوق بگیران طبقه متوسط را تشکیل خواهد داد.

• افزایش مزایای مالیاتی درآمد حقوق بگیران
• اختصاص دادن بخش زیادی از مشارکت کارکنان در برنامه بازنشستگی، به عنوان هزینه های مالیاتی به جای اعتبارات مالیاتی کنونی که منجر به کاهش مالیات بر درآمد کارکنان قشر متوسط خواهد شد.

• افزایش میزان مشارکت و حق بیمه پرداختی کارکنان و کارفرمایان به 4.95 درصد از حقوق قابل احتساب در بازنشستگی، در یک برنامه پنج ساله که از ابتدای سال 2019 آغاز می‌شود و نهایتاً برای هر یک از طرفین تا 5.95 درصد افزایش خواهد یافت.

• کلیه افرادی که همسر خود را از دست دادهاند، کلیه مزایای ناشی از فوت را، بدون توجه به سن، وضعیت از کار افتادگی و همچنین داشتن فرزند، دریافت خواهند کرد. در حال حاضر، افراد زیر 35 سال و بدون فرزند و یا بدون ناتوانی، باید برای دریافت حقوق، تا سن 65 سالگی صبر کنند. کلیه افرادی که به جهت کم بودن سن، از دریافت حقوق محروم بودند، از ابتدای سال 2019 اجازه دارند برای دریافت حقوق مجدداً اقدام کنند. حقوق افرادی که هم اکنون در حال دریافت مزایای بازنشستگی هستند نیز از این تاریخ دوباره محاسبه و تعیین خواهد شد.

In this article

Join the Conversation