به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

صدای خود را به گوش دیگران برسانید

رادیوی غیر‌حرفه‌ای می‌تواند به عنوان یک سرگرمی و یا خدمات مردمی مورد استفاده قرار گیرد و مردم را از طریق وسایل ارتباطی و الکترونیک، به یکدیگر نزدیکتر کند....

939
939
Share

رادیوی غیر‌حرفه‌ای می‌تواند به عنوان یک سرگرمی و یا خدمات مردمی مورد استفاده قرار گیرد و مردم را از طریق وسایل ارتباطی و الکترونیک، به یکدیگر نزدیکتر کند. مردم می‌توانند از طریق این ایستگاه‌های رادیویی و بدون استفاده از اینترنت و تلفن همراه، صحبت‌های خود را در شهر، دنیا و حتی فضا، مطرح نمایند.

اطلاعات مربوط به صدور گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای
در گذشته دو مجوز جداگانه برای اپراتورهای رادیوی غیر‌حرفه‌ای صادر می‌شد: یکی گواهینامه بهره‌برداری از سرویس‌های رادیوی غیر‌حرفه‌ای1 و یکی مجوز ایستگاه رادیویی. صدور گواهینامه رادیوی غیر‌حرفه‌ای، بدون پرداخت هزینه صورت می‌گرفت و این گواهینامه مادام‌العمر بود درحالی که مجوز ایستگاه رادیویی به صورت سالانه صادر شده و برای تمدید آن، باید هزینه‌ای پرداخت می‌شد.
از ابتدای آپریل سال 2000، وزارت صنایع کانادا این مدارک را در قالب یک مجوز به نام گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای با هم ادغام نموده است. این گواهینامه، تنها مجوز مورد نیاز جهت بهره‌برداری از دستگاه‌های رادیوی غیرحرفه‌ای را شامل می‌شود.
با این که در حال حاضر آماتورها نیازی به تمدید سالانه مجوز خود ندارند، در صورت هرگونه تغییر در آدرس پستی، باید وزارت صنایع کانادا را مطلع سازند.

چگونگی کسب گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای
تمامی فعالیت‌های اداری مربوط به رادیوی غیرحرفه‌ای از طریق مرکزی به نام مرکز سرویس رادیوی غیرحرفه‌ای2 صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها عبارتند از: صدور گواهینامه‌های رادیوی غیرحرفه‌ای و شناسه معرفی3 رادیو، تغییرات آدرس پستی و درخواست‌های مربوط به شناسه‌های معرفی با پیشوندهای خاص.
اگر گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای شما پیش از ابتدای آپریل سال 2000 صادر شده باشد، می‌توانید با پرکردن درخواست اینترنتی، گواهینامه و شناسه معرفی جدید، دریافت نمایید.
نکته: شناسه معرفی، مشخصه‌ای است که قبل و در انتهای برقراری ارتباط رادیوی غیرحرفه‌ای و به منظور معرفی ایستگاه اعلام می‌شود.

امتحانات مربوط به اخذ گواهینامه
دو روش وجود دارد که از آن طریق فرد می‌تواند جهت اخذ گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای در سطوح ابتدایی، کد مورس4 و پیشرفته، اقدام کند:
• داوطلب می‌تواند توسط یک ممتحن معتبر مورد آزمون قرار گیرد؛ یا
• آزمون او در دفتر بخش محلی وزارت صنایع کانادا انجام شود.

ممتحنین معتبر
ممتحنین معتبر به نیابت از وزارت صنایع کانادا در سرتاسر این کشور آزمون‌های کد مورس و کتبی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند. جهت تماس با ممتحنین، می‌توانید از طریق کلوپ‌های رادیوی غیرحرفه‌ای، مدارس فنی، یا مرکز سرویس رادیوی غیرحرفه‌ای اقدام نمایید.
اطلاعات مربوط به برنامه ممتحنین معتبر، در بخش اطلاعات ارتباط رادیویی RIC-3 قابل دسترسی می‌باشد. در این بخش، برای ممتحنینی که صلاحیت برگزاری آزمون صدور گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای را دارند، دستورالعمل مورد نیاز، موجود می‌باشد.

چگونگی دریافت شناسه معرفی
علاقه‌مندان باید درخواست و گزارش مربوط به گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای و شناسه معرفی که از طریق مرکز سرویس رادیوی غیرحرفه‌ای در دسترس می‌باشد را تکمیل نمایند.
لطفا توجه نمایید که شناسه معرفی تنها برای دارندگان گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای در سطح مبتدی صادر می‌شود.
جهت آگاهی از شناسه‌های معرفی قابل استفاده و موجود، لطفا به وب سایت www.hc.gc.ca/callsign مراجعه نمایید. بدین ترتیب احتمال دریافت شناسه معرفی که انتخاب خود شما باشد، افزایش می‌یابد. در صورت عدم پر کردن بخش مربوط به «انتخاب شخصی شناسه معرفی» در فرم درخواست و یا موجود نبودن هیچ یک از سه انتخاب شما، اولین شناسه معرفی موجود به صورت اتوماتیک صادر خواهد شد.
شناسه معرفی با استفاده از پیشوندی که بر اساس محل اقامت متقاضی می‌باشد، صادر می‌شود. همچنین، تقاضانامه باید از طریق پست، فکس یا ایمیل به مرکز سرویس رادیوی غیرحرفه‌ای، فرستاده شود.

هزینه‌ها
صدور گواهینامه رادیوی غیر‌حرفه‌ای، در موارد زیر بدون پرداخت هزینه انجام می‌گیرد:
• صدور علامت خطاب و گواهینامه رادیوی غیرحرفه‌ای در سطح مبتدی برای ایستگاه اولیه؛
• صدور گواهینامه مجدد در صورت گم شدن و یا آسیب دیدن گواهی اولیه؛
• صدور گواهینامه مجدد با شناسه معرفی جدید در صورت تغییر آدرس به یک استان یا ناحیه جدید، و
• صدور گواهینامه مجدد به دلیل کسب صلاحیت در سطوح بالاتر مانند کد مورس یا پیشرفته.

صدور گواهینامه رادیوی غیر حرفه‌ای در موارد زیر با پرداخت 60 دلار هزینه انجام می‌گیرد:
• تغییر شناسه معرفی موجود (شامل تغییر به علامتی که دارای 2 حرف باشد)؛
• صدور شناسه معرفی برای ایستگاه‌های کلوپ‌ها و دیگر مؤسسات؛
• صدور شناسه معرفی دیگری علاوه بر شناسه ‌معرفی اولیه ایستگاه برای اپراتور رادیوی غیرحرفه‌ای؛ و
• صدور شناسه معرفی که دارای پیشوندهای خاص باشد.

توافقنامه‌های بین المللی
کشور کانادا در رابطه با فعالیت‌های رادیویی غیرحرفه‌ای، مذاکراتی را انجام داده است. توافقات دوجانبه، این امکان را برای آماتورهای کانادایی فراهم می‌کند که در صورت اقامت موقت در کشورهای دیگر، همچنان به فعالیت در ایستگاه‌های رادیویی خود ادامه دهند. همچنین طبق این توافقات، بازدیدکنندگان غیرکانادایی نیز می‌توانند در کشور کانادا بر اساس اقدام متقابل به فعالیت در ایستگاه رادیویی خود، ادامه دهند.

1. Amateur Radio Operator Certificate
2. Amateur Radio Service Centre
3. Call Sign
4. Morse Code

In this article

Join the Conversation