به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

طبيعي درماني در استان آنتاريو

پزشكي طبيعي درماني1، سيستم بسيار جامع و وسيع درماني مي‌باشد كه در آن، شناسایى ريشه بيماري و طراحي سيستم درمان با توجه به شرايط كلي فرد بيمار، از...

1737
1737
Share

پزشكي طبيعي درماني1، سيستم بسيار جامع و وسيع درماني مي‌باشد كه در آن، شناسایى ريشه بيماري و طراحي سيستم درمان با توجه به شرايط كلي فرد بيمار، از اهميت به سزایى برخوردار است. اين سيستم درماني، باعث بهبود علایم بيماري و بالا بردن كيفيت زندگي فرد بيمار مي‌شود. در عين حال، پزشك طبيعي درماني، بيماران خويش را، از منظر بسيار وسيع و كامل مورد بررسي قرار مي‌دهد. در اين روش، كليه جوانب زندگي فرد، اعم از جنبه احساسي، روحي، رواني، فيزيكي، محيطي، اجتماعي، شغلي، و ژنتيكي مورد توجه قرار گرفته و با توجه به در نظر گرفتن تمامي اين جوانب، روش درمان مخصوص فرد بيمار، تنظيم و آماده مي‌گردد.
پزشك طبيعي درماني2 در ايالت آنتاريو، دكتر قابل قبول از نظر دولت بوده و عمل‌كرد آن‌ها، تحت نظارت و بررسيCollege of Naturopaths of Ontario مي‌باشد. تمامي پزشكان طبيعي درماني در ايالت آنتاریو، داراي حداقل هشت سال تحصيلات دانشگاهي (4 سال ليسانس علوم و 4 سال تحصيل در رشته طبيعي درماني) مي‌باشند و پس از دريافت مدرك پزشكي در رشته مورد نظر و گذراندن امتحانات بُرد و اخذ اجازه كار، قادر به تشخيص و درمان بيماري خواهند بود، در غير اين صورت، استفاده از عنوان پزشك طبيعي درماني غير قانوني بوده و مستوجب پي‌گرد قانوني مي‌باشد.
روش‌هاي درمان از طريق طبيعي شامل تغذيه و رژيم هاي غذایى، داروهاي گياهي، هميوپتي، طب چيني و سوزني، آب درماني، و مشاوره جهت بهبود سبك زندگي مي‌باشد.
طبق اصول اعتقادي و درماني پزشك طبيعي درماني توجه به کلیه جوانب زندگي فرد، يافتن و درمان ريشه بيماري، تنظيم روش درمان مخصوص هر فرد، و پيش‌گيري از ابتلا به بيماري، از واجبات مؤثر در حصول سلامت مي‌باشد.
اين سيستم پزشكي همانند دندان‌پزشكي از طريق OHIP پوشش داده نمي‌شود، اما اكثر قريب به اتفاق بيمه‌هاي پزشكي ويزيت طبيعي درماني را پوشش داده و هزينه مربوط به ويزيت را، پرداخت مي‌نمايند.

1. Naturopathic Medicine
2. Naturopathic Doctor, ND

 

نویسنده:دكتر نسيم ضيائى
پزشك طبيعي درماني

In this article

Join the Conversation