به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

طلاق: حمایت مالی از فرزند در چارچوب قانون خانواده

طلاق و جدایی می‌تواند وضعیت بسیار بحرانی را برای یک خانواده به وجود آورد. با دراختیار داشتن آگاهی‌های لازم و کسب حمایت‌های مربوطه، می‌توان این وضعیت را تحت...

2788
2788
Share

طلاق و جدایی می‌تواند وضعیت بسیار بحرانی را برای یک خانواده به وجود آورد. با دراختیار داشتن آگاهی‌های لازم و کسب حمایت‌های مربوطه، می‌توان این وضعیت را تحت کنترل قرار داد. در همین ارتباط، فرزندان خانواده نیز از حقوقی skd258517sdcبرخوردارند که باید هنگام جدایی مورد ملاحظه قرار گیرد. اطمینان از ارائه کمک‌های مالی به آنان از جمله این حقوق است.
به طور کلی در هر یک از استان‌های کانادا، دادگاه خانواده می‌تواند در مورد چگونگی حمایت مالی از فرزند “child support”تصمیم گیری نماید. برخی از این قوانین جنبه فدرال و مشترک دارند و برخی دیگر در چارچوب قوانین استانی قرار می‌گیرند. در صورتیکه والدین نتوانند در مورد چگونگی حمایت مالی از فرزند خود با یکدیگر توافق کنند، رای دادگاه می‌تواند میزان کمک‌های مالی و روش انجام آن را مشخص کند. برای این منظور، فرد باید درخواستی را نزد دادگاه منطقه سکونت خود تکمیل نماید.
مشمولین حمایت مالی
1 –  پدر یا مادری که حضانت یا نگهداری از فرزند را به عهده دارد، حمایت مالی مشخصی را از این بابت، از شریک سابق زندگی خود دریافت می‌کند. این وظیفه‌ای قانونی است که وی سهم خود را درحمایت مالی از فرزند بپردازد.
2 –  حمایت مالی در صورتی تعهد آور است که فرزند به طور طبیعی به والدین تعلق داشته باشد. این تعهدات مالی، در شرایط فرزند خواندگی نیز می‌تواند معنا پیدا کند. همانند ازدواج مرد با زنی که از شوهر سابق خود دارای 2 فرزند بوده و ازدواج دوم، نوعی پیوند عاطفی با فرزندان ایجاد کند. در این صورت، مرد خانواده در حکم پدر تلقی شده و از این جهت مشمول تعهدات مالی قرار می‌گیرد.
3 –  حمایت مالی شامل فرزندان زیر سن قانونی “minor child” یعنی 18 یا 19 سال (بسته به استان محل اقامت) می‌شود.
4 –  در برخی شرایط، حمایت مالی شامل آن دسته از فرزندان زیر سن قانونی که به اختیار خود کانون خانواده را ترک کرده و از تبعیت پدر یا مادر خود سرپیچی می‌کنند، نمی‌شود.
5 – درخواست حمایت مالی می تواند برای فرزندی که در سن قانونی “age of majority” (یعنی بیش از 18 یا 19 سال سن) به ‌سر می برد، صورت گیرد. این در شرایطی است که وی بدون حمایت مالی والدین، قادر به زندگی مستقل نباشد، یا به طور تمام وقت مشغول به تحصیل باشد و یا اینکه به دلیل ناتوانی جسمی “disability” نتواند هزینه‌های زندگی خود را تامین نماید.
محاسبه میزان حمایت مالی
میزان حمایت مالی بر اساس جدولی مبتنی بر دستورالعمل‌های فدرال و استانی مشخص می‌شود. این جدول نشان دهنده مبلغ اولیه ای است که باید متناسب با درآمد واقعی پدر یا مادری که عهده دار حضانت فرزند نیست، پرداخت شود. میزان درآمد، تعداد فرزندانی که مشمول حمایت مالی قرار می‌گیرند، تغییرات ناگهانی در درآمد والدین، میزان تعهدات والدین و نیازهای خاص فرزندان، در تعیین سهم پرداخت تاثیرگذار است. از این رو، میزان حمایت مالی، تابعی از متغیرهایی است که می‌تواند کاهش یا افزایش حمایت‌ها را در پی داشته باشد. علاوه بر این در برخی شرایط، هزینه‌های اضافه‌ای همچون مراقبت‌های روزانه “day-care” ، پزشکی یا دندانپزشکی، فعالیت‌های فوق برنامه، آموزش و تحصیلات دانشگاهی فرزند، به نسبت بین والدین تقسیم می‌شوند.
در صورتی که حضانت فرزند به طور مشترک بین والدین تقسیم شده باشد، میزان حمایت مالی نیز به نحو مشترک و متناسب با درآمد آن دو، محاسبه می‌شود. چنانچه یکی از طرفین با مشکلات حاد مالی “undue “hardship مواجه شود، می‌تواند متناسب با شرایط جدید، از دادگاه تقاضای بازنگری وتعدیل درمورد پرداخت‌ها بنماید.
ملاحظه:
در یک دوره‌ای، پرداخت‌های شخص بابت حمایت مالی از فرزند، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات بود. همچنین، فردی که این کمک را دریافت می‌کرد، باید آن را جزو درآمد مشمول مالیات خود گزارش می‌نمود. اما با توجه به تغییراتی که در قانون مالیاتی به وجود آمد از تاریخ اول می 1997  به بعد، پرداخت‌هایی که در چارچوب حمایت مالی از فرزند بر اساس رای دادگاه یا قرارداد دو طرفه بین والدین صورت می‌گیرد، نه از درآمد مشمول مالیات فرد پرداخت کننده، کسر می‌شود و نه جزو درآمد فرد دریافت کننده به حساب می‌آید. اگرچه این تغییرات شامل توافقات مربوط به قبل از تاریخ اول می 1997 نمی‌شود ولی اگر والدین قصد تغییراتی در توافقنامه خود داشته باشند یا حکم جدیدی از دادگاه گرفته باشند، باید درچارچوب مقررات جدید مالیاتی عمل نمایند.
به طور کلی حمایت مالی از فرزند می‌تواند با تنظیم توافقنامه‌ای بین والدین و بدون مراجعه به دادگاه انجام شود. در عین حال مواردی پیش می‌آید که با توجه به نوع روابط طرفین، میزان مسئولیت پذیری و درآمد واقعی والدین، اختلافات پیچیده‌تر شده و مراجعه به وکیل و دادگاه را اجتناب ناپذیر می‌نماید.
جدول کامل پرداخت‌ها (متناسب با درآمد و تعداد فرزندان) در آدرس زیر قابل مشاهده است:
https://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/english/elaws_regs_970391_e.htm
برای محاسبه اجمالی میزان حمایت مالی از فرزند، می‌توانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید:
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/child-enfant/look-rech.asp

 

ترجمه و تلخیص: مرتضی قانون

Translated by: Morteza Ghanoun

In this article