به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

عاقب شرارت در مدرسه

استان آنتاریو در رابطه با رفتار دانش آموزان در مدارس قوانینی را دنبال می‌کند. این مقاله، اطلاعاتی را در رابطه با سیستم انظباط و شرایط دانش آموزان پس...

1458
1458
Share

استان آنتاریو در رابطه با رفتار دانش آموزان در مدارس قوانینی را دنبال می‌کند. این مقاله، اطلاعاتی را در رابطه با سیستم انظباط و شرایط دانش آموزان پس از تعلیق یا اخراج در اختیار شما قرار می‌دهد.

آیا استان آنتاریو در رابطه با رفتار دانش آموزان قوانینی دارد؟
بله. قوانین رفتاری استانی، رفتارهای نادرست و نامناسب دانش آموزان و همچنین عواقب سرپیچی از این قوانین را توضیح می‌دهد.

آیا قانون مدارس امن بر تعلیق و اخراج دانش آموزان تاکید دارد؟
خیر. اگرچه این قانون به بیان فعالیت‌هایی که منجر به تعلیق و اخراج دانش آموزان می‌شود، می‌پردازد اما تغییراتی در آن بوجود آمده که در نتیجه آن، تمرکز این قانون بیشتر بر روی پیشگیری و مداخلات اولیه و حمایت از دانش آموزان خواهد بود:
تمام مدارس و بُردهای آموزشی باید قوانین رفتاری مخصوص به خود را داشته باشند که تمام قوانین رفتاری استانی را شامل می‌شود. همچنین باید پیامدهای هر نوع رفتار نامناسب را مشخص نمایند. این قوانین رفتاری باید در دسترس عموم مردم قرار گرفته و در مدارس اعلام شوند. تاکید قانون جدید بر «تادیب تدریجی» می‌باشد، به این معنی که مدیر مدرسه برای واکنش به هر موقعیت ویژه، مناسب‌ترین روش را در نظر می‌گیرد. این روش‌ها شامل ملاقات با والدین دانش آموزان، تکالیف نوشتنی و یا مشاوره خواهد بود. چنانچه رفتار دانش آموز اصلاح نشود و یا مشکل رفتاری او جدی تلقی شود، تادیب دانش آموز به تعلیق و یا به ندرت به اخراج او می‌انجامد.

پیش از آن که مدیر مدرسه دانش آموزی را تعلیق کند باید در رابطه با دلایل رفتار نامناسب دانش آموز تحقیق نماید. آیا رفتار او مربوط به مسایل نژادپرستی است؟ آیا قلدری و زورگویی در میان بوده؟ آیا دانش‌آموز خاطی جزو دانش آموزان استثنایی محسوب می‌شود؟ این عوامل، «فاکتورهای تخفیف دهنده» نامیده می‌شوند که باید با در نظر گرفتن اثرات تعلیق بر ادامه تحصیل دانش آموز، لحاظ شوند.
معلم‌ها نمی‌توانند دانش آموزان را تعلیق کنند و تنها مدیر مدرسه این اختیار را خواهد داشت. تصمیم گیری در رابطه با اخراج دانش آموزان توسط هیئت امنا و با همکاری مدیر و اعضای بُرد آموزشی مدرسه انجام می‌شود.

آیا ممکن است دانش آموزی به دلیل قلدری و زورگویی به دیگر دانش آموزان تعلیق شود؟
بله. قلدری و زورگویی یک تخلف جدی تلقی می‌شود و حتی اگر این اقدام خارج از محوطه مدرسه و در فضای مجازی (اینترنت) صورت گیرد، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. برای کمک به جلوگیری از زورگویی، هر مدرسه باید دارای تیم مدرسه امن باشد.

آیا این قوانین شامل رفتارهای نامناسب در خارج از مدارس نیز می‌شوند؟
بله. این قانون رفتارهای نامناسب در خارج از ساختمان مدارس را نیز پوشش می‌دهد. به عنوان مثال، اگر دانش آموزی در منزل خود و از طریق اینترنت، دانش آموز دیگر و یا معلمی را تهدید کند، رفتار او طوری تلقی می‌شود که جو مدرسه را تحت تاثیر قرار داده و به همین منظور دانش آموز خاطی ممکن است تا 20 روز تعلیق گردد.

آیا فهرستی وجود دارد تا مواردی که منجر به تعلیق خودکار می‌شوند را نشان دهند؟
تهدیدی که منجر به صدمه و آسیب بدنی جدی شود، همراه داشتن مشروبات الکلی و مواد غیر مجاز (داروهای مخدر)، دشنام دادن به معلم‌ها و یا دیگر افراد مسئول در مدرسه، آسیب رساندن به اموال مدرسه، قلدری و زورگویی وفعالیت‌های دیگری از این قبیل می‌توانند منجر به تعلیق دانش آموز خاطی شوند.

اگر دانش آموزی تعلیق شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
مدیر مدرسه موظف است به طور کتبی طی حداکثر 24 ساعت والدین دانش آموز تعلیق شده را مطلع سازد. نامه او باید به طور کامل دلایل تعلیق، اطلاعات مربوط به برنامه‌های آموزشی دانش آموزان تعلیقی و اطلاعات مربوط به حق درخواست تجدید نظر و چگونگی انجام آن را توضیح دهد. دانش آموز خاطی ممکن است بین 1 الی 20 روز تعلیق شود و حق حضور در مدرسه و شرکت در فعالیت‌های مدرسه و فعالیت‌های فوق برنامه را نیز نداشته باشد.
به دانش آموزانی که بیش از 5 روز تعلیق می‌شوند باید برنامه آموزشی پیشنهاد شود تا در یادگیری مطالب درسی به آنها کمک کند. با این حال دانش آموزان حق انتخاب دارند و می‌توانند در این برنامه‌ها شرکت نکنند. همچنین، به دانش آموزانی که بیش از 10 روز تعلیق می‌شوند باید برنامه آموزشی همراه با خدمات غیر آموزشی و یا مشاوره پیشنهاد گردد. در این صورت نیز دانش‌آموزان حق انتخاب دارند.
مدیر مدرسه، و خانواده یا سرپرست (قیم) دانش آموزان در رابطه با تعلیق و اخراج دانش آموز خاطی حق درخواست تجدید نظر دارند. با این حال، تصمیم نهایی توسط بُرد آموزشی مدرسه گرفته می‌شود. هنگامی که دانش آموز عملی را انجام ‌دهد که منجر به تعلیق اجباری او شود، مدیر مدرسه باید تحقیقاتی انجام دهد تا تعیین کند آیا باید اخراج دانش آموز مربوطه را به بُرد آموزشی مدرسه پیشنهاد کند؟
بُرد آموزشی مدرسه موظف است تا برای دانش آموز اخراج شده، مدرسه دیگری پیدا کند و یا او را در برنامه‌های آموزشی مخصوص دانش آموزان اخراجی، ثبت نام کند.
برای هر دانش آموز اخراج شده باید طرح عملی دانش آموز (SAP) درنظر گرفته شود. این طرح توسط مدیر و دیگر کارکنان مدرسه، خود دانش آموز و والدین او تهیه می‌شود و باید مجموعه اهداف، سنجش موفقیت و انواع حمایت از دانش آموز اخراجی را شامل شود. قبل از بازگشت دانش آموز اخراج شده به کلاس درس نیز باید برنامه‌ای برای ورود مجدد او در نظر گرفته شود تا نسبت به حضور بدون دردسر او مطمئن باشند.

مواردی که باید منجر به تعلیق شود و مدیر اخراج دانش آموز را نیز در نظر بگیرد
به همراه داشتن اسلحه، استفاده از اسلحه، حمله فیزیکی به شخصی دیگر که منجر به آسیب‌هایی شود که برای درمان احتیاج به پزشک داشته باشد، تجاوز جنسی، قاچاق اسحله و مواد مخدر، سرقت، دادن مشروبات الکلی به افراد زیر 18 سال، و رفتارهایی از این قبیل می‌تواند باعث شود که مدیر مدرسه با در نظر گرفتن قوانین بُرد آموزشی، دانش آموز خاطی را تعلیق کرده و با انجام تحقیقات لازم، پیشنهاد اخراج او را ارایه نماید.

In this article

Join the Conversation