به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

فیسبوک صلاحیت قاضی را زیر سوال برد!

در یک پرونده حقوقی مواد مخدر با چند متهم، وکلای مدافع از قاضی خواستند که از مقام قضاوت این پرونده انصراف دهد. دلیل این درخواست از قاضی استان...

1494
1494
Share

در یک پرونده حقوقی مواد مخدر با چند متهم، وکلای مدافع از قاضی خواستند که از مقام قضاوت این پرونده انصراف دهد. دلیل این درخواست از قاضی استان کبک، دوستان او در وبسایت اجتماعی فیسبوک بود.  در نتیجه بررسی‌ این وکلا، مشخص شد که بسیاری از “دوستان” این قاضی در فیسبوک، دادستان‌های دادگاه کبِک و به خصوص در این پرونده هستند.

این درخواست غیر معمول وکلا، نیاز به یک راهنمای جامع برای قضات برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید در دنیای حقوقی امروز را پررنگ تر کرده است.

این پرونده حقوقی، در مورد ۱۲ متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر در کبِک بوده است. وکلای این متهمان در ملاقات با قاضی بوشسن Justice Julie Beasuchesne نگرانی خود را در مورد دوستان او در فیسبوک با او در میان گذاشتند. آنها اعلام کردند که دادستان‌های این پرونده از دوستان قاضی در شبکه اجتماعی فیسبوک هستند و این مساله باعث نگرانی آنها در مورد بیطرفی قاضی شده است.

قاضی بوشسن اعلام کرد که او صفحه فیسبوک خود را با یک اسم مستعار ایجاد کرده و مهم‌تر از آن، فیسبوک او غیر فعال بوده است. او همچنین اشاره کرد که دوستان بسیاری در فیسبوک دارد که وکلای مدافع هستند و همچنین دوستانی که دادستان هستند. ولی‌ این رابطه اثری بر قضاوت او ندارد و دلایل ارائه شده از سوی وکلا را برای انصراف خود از قضاوت این پرونده کافی‌ ندانست.

او همچنین به اطلاع وکلای مدافع این پرونده رساند که اگر اعتراضی به تصمیم او دارند، می‌توانند به دادگاه کبِک تقاضای تجدید نظر بدهند.

وکلای مدافع این پرونده اعلام کردند که در حال حاضر تصمیمی برای تقاضای تجدید نظر ندارند ولی‌ احتمال آن را نیز در آینده به طور کامل رد نکردند. یکی‌ از وکلای جنائی این پرونده به نام میشل دوسلت Michel Dusseault  در پاسخ به نظر قاضی گفت که دادستان‌های این پرونده از دوستان قاضی در فیسبوک هستند و این مساله با موردی که دوستان قاضی در فیسبوک تنها چند دادستان بی ارتباط با این پرونده باشند، کاملا متفاوت است. او اضافه کرد که حتی خود او دوستانی در فیسبوک دارد که قاضی هستند ولی‌ آنها هیچ وقت پرونده‌های او را قضاوت نمی‌کنند. به گفته او یک قاضی هیچ وقت نباید پرونده ای را که در آن دوستان او نقش دارند، قضاوت کند.

استفاده قضات از فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی از جوانب مختلفی سؤال برانگیز شده است. این پدیده معمولا در آمریکا بیش از کانادا رواج دارد. برای مثال، یک قاضی در فلوریدا که در مورد یک پرونده طلاق قضاوت می کرد، به خاطر ارسال یک درخواست در فیسبوک برای زوجه پرونده، از مقام خود برکنار شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، یک قاضی به دلیل اینکه دادستان پرونده در فیسبوک از دوستان او بوده است، از مقام خود برکنار شد.

به گفته رئیس دانشکده حقوق دانشگاه یورک، کانادا نیز در آینده، موارد مشابه زیادی را تجربه خواهد کرد. زیرا به تدریج افرادی که به قضاوت منصوب می‌شوند، بیشتر با تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط خواهند بود و در نتیجه مسائل بیشتری مطرح خواهد شد. موسسه‌های تحصیلی کانادا در این مورد هنوز بحث عمده‌ای را (جز چند مقاله‌ کوتاه) انجام نداده‌اند و هیچ راهنمایی نیز برای قضات تدوین نشده است.

با توجه به این پرونده حقوقی و پرونده‌های مشابه در آمریکا، نیاز به یک “راهنما” و یک تحقیق و بررسی عمده در مورد شبکه‌های اجتماعی و کاربرد آن برای قضاوت و دست‌اندرکاران سیستم قضایی کشور، بسیار مهم و پررنگ شده است.

In this article