به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قانون چه کسی را قاچاقچی می‌داند؟

قاچاق چیست؟ طبق قانون نظارت بر دارو و مواد مخدر، قاچاق یک تخلف جدی محسوب می‌شود. طبق این قانون، قاچاق مواد مخدر شامل: • الف) فروش، تهیه، توزیع،...

2322
2322
Share

قاچاق چیست؟
طبق قانون نظارت بر دارو و مواد مخدر، قاچاق یک تخلف جدی محسوب می‌شود. طبق این قانون، قاچاق مواد مخدر شامل:
• الف) فروش، تهیه، توزیع، انتقال، ارسال یا تحویل مواد،
• ب) فروش مجوز برای تهیه مواد، یا
• ج) پیشنهاد برای انجام هر یک از موارد ذکر شده در پاراگراف‌های (الف) یا (ب)
• در غیر این‌صورت طبق مندرجات قانون می‌باشد.
در اختیار داشتن مواد به منظور قاچاق، قانون‌شکنی دیگری محسوب می‌شود.

عوامل نشان‌دهنده قاچاق
اگرچه همیشه مشخص نیست که آیا همراه داشتن مواد مخدر به منظور قاچاق بوده است اما پلیسA معمولا با توجه به میزان مواد مخدر همراه و کلیه شرایط موجود می‌تواند اتهام وارده را مشخص نماید. به‌طور مثال، اگر شخصی مقدار زیادی مواد مخدر همراه داشته باشد، و یا بسته‌های کوچک متعددی از مواد مخدر آماده کرده و به قصد فروش، فهرستی از اسامی افرای را نیز همراه داشته باشد، این عمل از نظر پلیس قاچاق محسوب می‌شود. در شرایط کاملا واضح و مشخص، اگر فردی در حین فروش مواد مخدر و یا تلاش برای فروش مواد مخدر دستگیر شود، حتی اگر مقدار آن کم هم باشد، از نظر قانون قاچاق محسوب می‌شود. اگر همراه فردی که وارد کانادا می‌شود مواد مخدر باشد، به جرم وارد کردن مواد مخدر به خاک کانادا متهم خواهد شد.

جرایم مربوط به قاچاق
حداکثر جریمه برای قاچاق مواد مخدر، حبس ابد است. در بعضی از موارد حکم دادگاه می‌تواند شامل زندان کمتر و عفو مشروط باشد. برای تصمیم‌گیری در مورد شدت حکم، قاضی شرایط بسیاری را مد نظر قرار می‌دهد، از جمله نوع موادی که به فروش رسیده است (به‌طور مثال ماریجوآنا، کوکائین، یا هروئین)، مقدار موادی که متهم زمان دستگیری همراه داشته، و اینکه متهم قبل از این مورد سابقه کیفری داشته است یا خیر.

تولید (کشت) مواد مخدر به چه مواردی اطلاق می‌شود؟
طبق قانون بازرسی مواد مخدر، تولید مواد مخدر نیز تخلف جدی محسوب می‌شود. تولید مواد مخدر شامل موارد زیر است:
• تولید، ترکیب یا استفاده از هرگونه مواد شیمیایی
• پخش، کاشت یا برداشت هرگونه مواد مخدر یا گیاهی که منجر به تولید مواد مخدر شود، و
• همچنین پیشنهاد به تولید.

جرایم مربوط به تولید (کاشت)
حکم مربوط به تولید و کاشت مواد مخدر با توجه به نوع و مقدار آن از 3 سال زندانی تا حبس ابد متفاوت است. به‌طور مثال، کاشت ماری‌جوآنا به مقدار زیاد، 14 سال زندان دارد، در صورتی که تولید کوکایین یا هرویین می‌تواند به حبس ابد منتهی شود.

In this article

Join the Conversation