به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قانون کاری، تبعیض در زمان بارداری

تبعیض علیه کارمندان زن باردار بر خلاف قانون است. زن باردار حق دارد که استخدام شود، از مزایای کاری بهره‌مند گردد و پس از طی کردن دوره بارداری،...

2442
2442
Share

تبعیض علیه کارمندان زن باردار بر خلاف قانون است. زن باردار حق دارد که استخدام شود، از مزایای کاری بهره‌مند گردد و پس از طی کردن دوره بارداری، بدون از دست دادن رتبۀ کاریش، به شغل قبلی خود برگردد.

در سال ۱۹۸۹، دادگاه عالی کانادا اعلام کرد که تبعیض علیه زنان باردار شاغل حکم تبعیض جنسیتی را داشته و طبق قانون، تخطی از حقوق بشر محسوب می‌شود.
اگر بخواهیم در این مورد مثال بزنیم، می‌توانیم به پروندۀ چند خانم توجه کنیم که به عنوان صندوق‌دار نیمه‌وقت برای فروشگاه سیف‌وی (SafeWay) در مانیتوبا کار می‌کردند. این خانم‌ها، طبق قانون حوادث و بیماری کارکنان، از تبعیض جنسیتی حاکم بر محیط کارشان، شکایت کردند. طبق قانون، شرکت به کارکنان بیمار خود، به مدت 26 هفته، دو سوم از حقوقشان را پرداخت می‌کرد، اما کارکنان باردار، تنها ۹ هفته از حقوقشان را دریافت می‌کردند، حتی اگر بیماریشان به بارداری ربطی نداشت.

در ضمن قانون فروشگاه، زنان باردار را از دریافت حقوق بیماری در مدتی که واجد شرایط بیمۀ بیکاری بودند، معاف می‌کرد. در این مدت، زنان باردار، هیچ‌ حقوقی دریافت نمی‌کردند، حتی اگر دچار بیماری خاصی بودند که به هیچ عنوان به بارداری‌شان نیز مربوط نمی‌شد.

یکی از صندوق‌داران که مجبور شده بود به دلیل بیماری کم‌خونی از کار دست بکشد، ادعا کرد، از آن‌جایی که کم‌خونی وی هیچ ارتباطی به بارداری‌اش نداشته، حقوق بیماری باید به او تعلق می‌گرفته است. طبق حکم دادگاه عالی، شرایط قانونی فروشگاه مزایای کم‌تری را در اختیار یک فرد باردار قرار داده و بدین ترتیب باعث تبعیض جنسیتی شده و قانون بشر مانیتوبا را نقض کرده است.

اگر خانمی به دلیل بارداری مورد تبعیض استخدامی قرار گیرد، ابتدا باید با کارفرمایش صحبت کند و او را از قانونی که در این مورد وجود دارد آگاه نماید. اگر اتحادیه‌ای در محل کارش وجود دارد، می‌تواند در مورد تشکیل پرونده و شکایت از کارفرمایش با وکیل اتحادیه صحبت کند. اگر شکایت به جایی نرسید، گام بعدی، شکایت به کمیسیون حقوق بشر خواهد بود.

In this article

Join the Conversation