به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قدم نورسیده مبارک : ثبت تولد نوزاد در آنتاریو

تولد هر نوزاد در آنتاریو، باید ظرف مدت 30 روز ثبت شود. گاهی عواملی غیر قابل اجتناب، مانع اقدام والدین برای ثبت تولد نوزاد در این مدت می‌شوند...

1793
1793
Share

تولد هر نوزاد در آنتاریو، باید ظرف مدت 30 روز ثبت شود. گاهی عواملی غیر قابل اجتناب، مانع اقدام والدین برای ثبت تولد نوزاد در این مدت می‌شوند که در این صورت والدین می‌توانند تا 12 ماه پس از تولد، نسبت به ثبت تولد نوزاد خود به صورت آنلاین اقدام کنند. مراحل اقدام پس از این مدت، طولانی و مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

فرم کوتاه و فرم طولانی گواهی تولد
برای ثبت تولد نوزاد دو نوع فرم وجود دارد؛ فرم کوتاه و فرم طولانی. فرم کوتاه ثبت تولد شامل اطلاعات اولیه است و به عنوان مدرک شناسایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرم شامل اطلاعات زیر است:
• نام کوچک و نام خانوادگی
• تاریخ تولد
• شماره سند
• محل تولد
• جنسیت
• تاریخ و شماره ثبت
• تاریخ صدور
فرم طولانی ثبت تولد در حقیقت کپی تایید شده ثبت تولد است. این فرم برای رفتن به کشور دیگر، نماینده کشور دیگر شدن، قبول فرزند خواندگی کودکی از خارج از کشور، و تکمیل فرم‌های مشخصی برای شهروندی یا مهاجرت کاربرد دارد.
برای تعیین این که شما به کدام فرم نیاز خواهید داشت، باید به فهرست مدارک مورد تایید اداره گذرنامه کانادا مراجعه کنید.

استفاده از بسته چهارگانه آنلاین ثبت تولد
با استفاده از بسته‌ آنلاین ارایه شده، چهار درخواست به صورت همزمان ثبت می‌شود: ثبت تولد نوزاد، دریافت گواهی تولد، درخواست دریافت شماره بیمه اجتماعی (SIN)، درخواست دریافت مزایای فدرال و استانی برای کودک (Child Benefit).
در صورتی می‌توان خدمات فوق را از طریق فرم آنلاین سفارش داد که کودک در آنتاریو متولد شده، کمتر از 12 ماه سن داشته، تولدش قبلاً ثبت نشده، و درخواست کننده یکی از والدین باشد.
برای ثبت تولد به صورت آنلاین باید اطلاعات زیر را ارایه کنید (برخی از این اطلاعات در برگ ترخیص بیمارستان ذکر شده است):
• تاریخ تولد کودک
• نام کوچک، میانی و نام خانوادگی کودک
• اطلاعات پدر و مادر درخواست کننده
• نام بیمارستان یا مرکز محل تولد
• نام شخصی که کودک را به دنیا آورده (پزشک، ماما یا شخص دیگر)
• وزن کودک
• زمان بارداری بر حسب هفته
درخواست ثبت تولد رایگان است ولی هزینه دریافت شناسنامه (فرم کوتاه)، 25 دلار و فرم طولانی 35 دلار است. همچنین ثبت درخواست دریافت شماره بیمه اجتماعی (SIN) و درخواست دریافت مزایای فدرال و استانی برای کودک (Child Benefit) رایگان است. ضمناً ثبت درخواست به صورت آنلاین حداکثر بیست و پنج دقیقه زمان می‌برد و دریافت مدارک مورد درخواست از طریق پست بین 6 تا 8 هفته به طول می‌انجامد.

ثبت تولد زمانی که باید پدر و مادر از لحاظ قانونی مشخص باشند
اگر شخصی بخواهد به عنوان والدین نوزاد در گواهی ثبت تولد مشخص شود، باید طبق قانون اصلاح حقوق کودکان، به عنوان والدین کودک شناخته شده و در فرم اولیه ثبت تولد (Statement of Live Birth form) نیز نام آنها قید شده باشد. توجه داشته باشید که برای ثبت، ارایه کپی تایید شده دستور دادگاه مبنی بر معرفی شما به عنوان والدین قانونی کودک الزامی است، مگر این که این دستور، قبلاً از طریق دفتر دادگاه به اداره ثبت احوال ارسال شده باشد.

ثبت درخواست تولد با عنوان جایگزین برای والدین
والدینی که مایل نیستند زمان ثبت تولد کودک به عنوان مشخص «مادر» و «پدر/والدین دیگر» ذکر شوند، می‌توانند از فرم اولیه ثبت تولد استفاده نموده و مشخص کنند که به عنوان «مادر»، «پدر» یا «والدین» نامیده شوند.
فرم اولیه ثبت تولد برای والدینی است که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از بسته چهارگانه آنلاین ثبت تولد استفاده کنند. این اقدام موقت برای آن است که به والدین اجازه دهد خودشان، عنوان خود را انتخاب نمایند. دولت مکلف شده تا با انجام اصلاحاتی، شرایطی فراهم کند که بیشتر والدین بتوانند به صورت آنلاین نسبت به درخواست گواهی ثبت تولد و همچنین سایر درخواست‌های مرتبط به صورت همزمان اقدام نمایند.

ثبت تولد کودکان با سن بیش از یک سال
برای این منظور باید درخواست گواهی تولد نمایید. ServiceOntario پس از تایید این‌که تولد این کودک قبلاً به ثبت نرسیده، فرم مربوط به ثبت خارج از موعد تولد کودکان را برای شما ارسال خواهد کرد که پس از تکمیل فرم، باید به آدرسی که در بسته مشخص شده، ارسال شود.

In this article

Join the Conversation