به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

قوانین و نظام قضایی کانادا در یک نگاه اجمالی

قوانین و نظام قضایی کانادا در یک نگاه اجمالی قابل استفاده مهاجران تازه وارد   در کانادا قانون در مورد همه از جمله پلیس، دولت و مقامات دولتی...

1998
1998
Share

قوانین و نظام قضایی کانادا در یک نگاه اجمالی

قابل استفاده مهاجران تازه وارد

 

در کانادا قانون در مورد همه از جمله پلیس، دولت و مقامات دولتی اعمال می شود. قوانین کانادا، حقوق و آزادی های اساسی از جمله آزادی و برابری را به رسمیت می شنااسند و از آن ها پشتیبانی می کنند.

حقوق عمومی و خصوصی

حقوق به دو بخش حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می شود.

حقوق عمومی

حقوق عمومی قوانین و ارتباطات بین اشخاص و جامعه و هم چنین نقش سطوح مختلف دولت را تعیین می کند که شامل موارد زیر است:

 • حقوق کیفری
 • حقوق قانون اساسی
 • حقوق اداری
 • حقوق شهرداری ها
 • حقوق بین المللی

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی یا مدنی به روایط بین افراد جامعه می پردازد. حقوق مدنی قوانین و مقررات زیر را تنظیم می کند:

 • حقوق قراردادها
 • حقوق اموال
 • حقوق انحصار وراثت
 • قوانین شبه جرم، خسارت وارده به اشخاص یا اموال آن ها توسط اشخاص دیگر و غیره
 • حقوق خانواده

دادگاه ها

وظیفه اولیه دادگاه ها، کمک به مردم جهت حل و فصل اختلافات بین آن ها به طور منصفانه و در چارچوب قانون است. علاوه برآن، دادگاه ها قانون را تفسیر و وضع، معیار ها و موازین را تعیین و پرسش های قضایی وحقوقی را که مربوط به کل کانادا می شود، مطرح می کنند. البته، بسیاری از افراد اختلافات خود را خارج از دادگاه و از طریق میانجی گری و داوری حل و فصل می کنند.

نمایندگی قانونی

جهت انجام کارهای مرتبط با حقوق و دادگاه در کانادا می توانید از خدمات وکیل بهره مند شوید. در صورت نداشتن استطاعت مالی، می توانید از خدمات رایگان وکالت که به “کمک حقوقی” Legal aid معروف است، بهره مند شوید.

پلیس

وظیفه پلیس در کانادا برقراری و حفظ نظم، تامین امنیت مردم و اجرای قانون است. در کانادا، پلیس در چند رده وجود دارد:

 • فدرال
 • استانی
 • منطقه ای
 • شهرداری

در صورتی که قربانی جرم قرار بگیرید، وقوع جرم را شاهد باشید و یا از فعالیت های جنایی باخبر باشید، باید مراتب را به پلیس با شماره تلفن 911 اطلاع دهید.

اگر پلیس از شما بازجویی یا  شما را دستگیر کند:

 • مقاومت نکنید
 • آرام باشید
 • تا آن جایی که مقدور است واضح صحبت کنید
 • آماده نشان دادن کارت شناسایی باشید
 • مستقیم به افسر نگاه کنید
 • مطمئن باشید که علت دستگیری تان را می دانید
 • در صورت نیاز، درخواست وکیل یا مترجم بکنید
 • پیشنهاد پول، هدیه یا خدمات در ازای داشتن برخورد بهتر نکنید

طبق قوانین کانادا، تمام افراد بی گناه هستند مگر این که خلاف آن ثابت شود.

 

 

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

منبع: http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/before-laws.asp

 

 

In this article