به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

لبخند بزنید درمقابل دوربین هستید

انجمن‌های مختلف فروشندگان کالا در سراسر دنیا معتقدند میزان دزدی از فروشگاه‌ها رو به افزایش است و فروشندگان سالانه ده‌ها میلیارد دلار از این بابت خسارت می‌بینند. در...

2315
2315
Share

انجمن‌های مختلف فروشندگان کالا در سراسر دنیا معتقدند میزان دزدی از فروشگاه‌ها رو به افزایش است و فروشندگان سالانه ده‌ها میلیارد دلار از این بابت خسارت می‌بینند. در کانادا طبق آمار رسمی‌، میزان دزدی از فروشگاه‌های کوچک مبلغی حدود ۱۰۰۰ دلار در ماه است. برخی‌ به دزدی کردن از فروشگاه‌ها معتاد شده اند و برخی‌ دیگر در حالت فشار مالی یا روحی‌ روانی‌ به این کار دست می‌زنند. دلیل این کار هر چه باشد، عواقب آن جبران ناپذیر است.

“Shoplifting” چیست؟
دزدیدن هر کالایی از فروشگاه “Shoplifting” محسوب می‌شود. وقتی‌ شخصی‌ چیزی را که به او تعلق ندارد از فروشگاهی بر‌می‌دارد و پول آن را نمی‌پردازد، جرم “Shoplifting” صورت گرفته است. چه او این کار را انجام بدهد، چه برای انجام آن تلاش کند هرچند موفق نشود. نگهبان فروشگاه می‌تواند شخص را متوقف کرده و با پلیس تماس بگیرد. ممکن است شخص بازداشت و به ایستگاه پلیس تحویل داده شود تا او را تفتیش بدنی کنند، اثر انگشت و عکس بگیرند. پلیس برای شخص متهم تاریخی‌ را برای رفتن به دادگاه معین می‌کند.  شخص می‌تواند در مقابل سوالات نگهبان یا پلیس سکوت کند، اما باید هویت خود را بگوید.

دادستان اتهام را چگونه ثابت می‌کند؟ 
در دادگاه، دادستان باید بدون وجود هیچ شک و شبهه‌ای‌ ثابت کند “Shoplifting” در کجا و چه زمانی‌ صورت گرفته است. او همچنین باید ثابت کند که شخص متهم:
– مرتکب این جرم شده است
– قصد داشته کالای مورد نظر را بدون پرداخت پول با خود ببرد
– کالا را برده ویا سعی داشته که ببرد
اگر دادستان تمام این موارد را ثابت کند، قاضی شخص را محکوم خواهد کرد. برای اثبات اتهام، دادستان از شهود کمک می‌گیرد. معمولاً نگهبان فروشگاه و افسر پلیسی‌ که شخص را دستگیر کرده‌اند آنچه را که دیده‌اند‌ برای دادگاه بیان می‌کنند. آنها قبل از ارائه شهادت، قسم می‌خورند که حقیقت را بگویند. متهم می‌تواند هر یک از شهود را مورد بازپرسی قرار دهد. پس از آنکه دادستان مطالب خود را بیان می‌کند، متهم و شهود وی (اگر شهودی داشته باشد) ماجرا را از دیدگاه خود برای دادگاه بازگو می‌کند. متهم نیز قسم می‌خورد که حقیقت را بگوید و شواهد خود را ارائه دهد. برای مثال ممکن است متهم پول کالا را پرداخته باشد اما نگهبان فروشگاه متوجه این امر نشده باشد. در این حالت متهم می‌تواند رسید یا فاکتور خرید را به دادگاه ارائه دهد. یا شاید متهم هنگام خروج از فروشگاه فراموش کرده باشد که کالا را در دست داشته است. اگر متهم شهودی داشته باشد که آنچه را اتفاق افتاده، دیده و بتوانند از او حمایت کنند، می‌تواند آنها را برای شهادت دادن به دادگاه ببرد. پس از آنکه متهم از شهود سوالات خود را می‌پرسد، دادستان نیز آنها و همچنین متهم را مورد پرسش قرار می‌دهد. در پایان، متهم و دادستان هر یک خلاصه‌ای‌ از قضیه را از دیدگاه خود تهیه کرده و به دادگاه ارائه می‌دهند  “Submission”.

“Shoplifting” چه مجازاتی به دنبال دارد؟
اگر قاضی متهم را محکوم کند، یکی‌ از موارد زیر برای مجازات تعیین می‌شود:
• آزادی به قید التزام یا عفو مشروط “Probation”: متهم باید برای مدت زمان معینی، از شروط مشخصی‌ پیروی کند.
• آزادی قطعی یا مشروط “Absolute or Conditional Discharge”: این حکم به اشخاصی‌ که برای اولین بار مرتکب جرم شده اند، ضمن تعیین شروطی شبیه به مورد بالا، فرصتی مجدد می‌دهد.
• “Diversion” یا احکام جایگزین: اگر متهم برای اولین بار محکوم شده است، با این حکم می‌تواند از درج محکومیت در سوابق کیفری جلوگیری کند. شخص به جرم اعتراف می‌کند و در ازای آن باید به اجتماع خدمت کند. برای مثال، به او گفته می‌شود که تعداد ساعات مشخصی‌ را به خدمات اجتماعی مشغول شود، یا نامه‌های عذرخواهی بنویسد، یا هردوی اینها را انجام دهد. در برخی‌ شرایط، دادستان در پایان از اتهام صرف‌نظر می‌کند.
• “Restitution” شخص محکوم می‌شود که پول کالا را بپردازد.
• جریمه نقدی، بعلاوه جریمه مربوط به قربانی “Victim surcharge”: اگر متهم توان مالی‌ پرداخت هزینه قربانی را ندارد می‌تواند از قاضی بخواهد که آن را حذف کند.
• محکومیت مشروط “Conditional Sentence”: مانند محکومیت زندان است، اما بجای زندان، شخص محکوم می‌شود که با شرایطی شبیه به “Probation” به اجتماع خدمت کند.
• محکومیت زندان.
طبق قانون، اگر ارزش کالای دزدیده شده بیش از ۵۰۰۰ دلار نباشد، حداکثر جریمه نقدی ۲۰۰۰ دلار و بالاترین میزان محکومیت زندان ۲ سال است. همچنین مجرم باید هزینه قربانی را به میزان ۱۵ درصد از جریمه نقدی، یا ۵۰ دلار، یا مبلغی بالاتر بنا به تصمیم قاضی، بپردازد. اگر محکومیت شخص در سوابق کیفری او ثبت شود، این امر می‌تواند مانع بزرگی‌ در یافتن کار، درخواست شهروندی “Citizenship” و سفر به کشورهای دیگر باشد. اگر ارزش کالای دزدیده شده ۵۰۰۰ دلار یا بیشتر باشد، میزان جریمه نقدی بالاتر است و حداکثر محکومیت زندان در این صورت ۱۰ سال است.
اگر مجرم برای اولین بار محکوم شده است و ارزش کالا اندک است، بهتر است از قاضی بخواهد تا با محکومیت آزادی قطعی یا مشروط موافقت کند. یا از دادستان بخواهد مجازات “Diversion” یا احکام جایگزین را برای او درنظر بگیرد. اگر مجرم شرایط آزادی مشروط را بدرستی رعایت کند یا اگر دوره‌ محکومیت با احکام جایگزین را به پایان برساند، سابقه کیفری برایش ثبت نخواهد شد.
گاهی اوقات مسائل قانونی‌ جرم “Shoplifting” پیچیده هستند و محکومیت به این جرم می‌تواند عواقب سنگینی‌ به دنبال داشته باشد. اگر به این جرم متهم شده‌اید، حتماً با یک وکیل صحبت کنید.

In this article