به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مالک منظومه شمسی پیدا شد!

ژانویه 2012 و در یک روز سرد زمستانی، پرونده‌ای توسط آقای سیلویو لانژوین در دادگستری استان کِبِک به ثبت رسید که در نهایت باعث شد وی، بدون اخذ...

2150
2150
Share

ژانویه 2012 و در یک روز سرد زمستانی، پرونده‌ای توسط آقای سیلویو لانژوین در دادگستری استان کِبِک به ثبت رسید که در نهایت باعث شد وی، بدون اخذ تاییدیه کتبی از یک قاضی عالی رتبه در استان کِبِک، نتواند هیچ گونه دعوی را مطرح نماید. در‌این پرونده، آقای لانژوین مدعی مالکیت انحصاری سیاره زمین و کره ماه و سایر سیارات منظومه شمسی، چهار قمر زحل و فضای بین سیاره‌ای در منظومه شمسی شد.

موضوع پرونده
آقای لانژوین در سه پرونده مجزا ابتدا مدعی مالکیت سیاره زمین و در پرونده دوم مدعی مالکیت سیاره عطارد، ونوس، زحل، مشتری و اورانوس و همچنین چهار قمر زحل شد. در سومین پرونده نیز آقای لانژوین مدعی مالکیت مریخ و کره ماه شد. او در جلسه رسیدگی درخواست اصلاح دادخواست نخست خود و اضافه کردن مالکیت نپتون و پلوتون و همچنین فضای بین سیاره‌ای منظومه شمسی را مطرح کرد. دادگاه به‌این پرونده‌ها به صورت یک جا رسیدگی و یک رای صادر کرد، چون به نظر دادگاه موضوع پرونده‌ها مشابه بود.
آقای لانژوین در توضیح ادعای خود گفت که‌این کار مانند جمع‌آوری مجموعه کارت‌های ‌ها کی است که مردم به آن مشغول هستند. او در اظهارات خود، هدف از‌این ادعا را جلوگیری از اقدام چین برای ارسال ‌ایستگاه فضایی و‌ایجاد یک چین دیگر درآسمان اعلام کرد. آقای لانژوین گفت ‌این پرونده به طرفیت کسی مطرح نشده چون به عقیده او اگر طرفی هم وجود داشته باشد، فقط خدا است که امکان ابلاغ به او نیز موجود نیست.
به گفته آقای لانژوین، سیاره زمین دارای مالک ثبت شده‌ای نیست لذا مشخص است که مالکیت‌ این توده جرم معلق در منظومه شمسی و کلیه حقوق برای دخل و تصرف در آن، متعلق به او می‌باشد. او در خصوص پرونده خود گفت که او حقوقدان نیست و یک شهروند ساده است که اطلاعات حقوقی خوبی دارد و از سال 2000 با پرونده‌های حقوقی متعددی سر و کار داشته است. به طور مثال پرونده مزرعه پرورش خوک که ادعا می‌کرد بدون اطلاع وی توسط برادرش به فروش رسیده است. همچنین می‌توان به شش پرونده سلامت عقلی که توسط مقامات منصوب به ملکه و بر علیه او تشکیل شده و افشاگری از یک کودتای داخلی بر علیه دولت کانادا، زمانی که دولت درگیر مشکلات افغانستان بوده است، اشاره نمود. وی با طرح بیش از 45 پرونده علیه دولت کانادا، از طرف دادستانی کانادا به عنوان یک شاکی کم عقل و پریشان‌ احوال شناخته شده است.

تحلیل پرونده
پرونده مالکیت سیاره مریخ و کره ماه قبلا توسط قاضی اتین پرنت و دو پرونده دیگر توسط قاضی آلن میشِد، رسیدگی شد. قاضی میشِد در رای خود چنین گفت: «در خصوص دادخواست آقای لانژوین چیزی نمی‌توان به جملات برادر من قاضی اتین پرنت اضافه کرد آنجا که در رسیدگی اولیه به پرونده مالکیت سیاره مریخ و کره ماه گفت: «بر اساس مندرجات دادخواست،‌ این ادعا فاقد هرگونه مبنا و پشتوانه حقوقی است و باید رد شود.» پرونده ادعای مالکیت سیاره زمین و همچنین سایر متعلقات و سیاره‌های منظومه شمسی هم مانند آن پرونده است و رد می‌شود.»
قاضی در رای خود به بیش از 45 دادخواستی که آقای لانژوین از سال 2001 در دادگاه مطرح نموده و هزینه‌هایی که‌این اقدام به پرداخت‌کنندگان مالیات تحمیل می‌کند، اشاره کرد و گفت آقای لانژوین یک شاکی مزاحم بوده که از شش نام مختلف برای طرح پرونده‌های متعدد استفاده کرده است. در نتیجه تصمیم پرونده پس از رد شدن ادعای مالکیت منظومه شمسی،‌ این بود که آقای لانژوین از طرح هرگونه دعوی در هر دادگاه در استان کِبِک بدون اخذ اجازه کتبی از یک قاضی عالی رتبه منع شد و مقامات و دادگاه‌های استان نیز مکلف به عدم پذیرش هرگونه دادخواست و دعوی تحت هر عنوان توسط ‌این شخص شدند.

In this article

Join the Conversation