به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مالیاتی جدید برای خریداران خارجی

بازار داغ مسکن تورنتو، دولت آنتاریو را بر آن داشته تا با اقدامات مختلفی، افزایش قیمت‌ مسکن را پایین بیاورد. تنها، زمان نشان خواهد داد که آیا اقدامات...

2420
2420
Share

بازار داغ مسکن تورنتو، دولت آنتاریو را بر آن داشته تا با اقدامات مختلفی، افزایش قیمت‌ مسکن را پایین بیاورد. تنها، زمان نشان خواهد داد که آیا اقدامات دولت اثری بر روی کنترل بی‌سابقه بازار مسکن GTA داشته است یا خیر.بازار داغ مسکن تورنتو، دولت آنتاریو را بر آن داشته تا با اقدامات مختلفی، افزایش قیمت‌ مسکن را پایین بیاورد. تنها، زمان نشان خواهد داد که آیا اقدامات دولت اثری بر روی کنترل بی‌سابقه بازار مسکن GTA داشته است یا خیر.هر چند این مالیات با عنوان مالیات بر خرید زمین (احتکار) افراد غیر مقیم (NRST) شناخته شده است، اما شامل حال تمامی اتباع‌ خارجی شده و تنها محدود به دلالان نخواهد بود. برای برخی، این واقعیت نگران‌کننده‌تر است که حتی اگر فردی خارجی نبوده و قصد داشته باشد که با یک خارجی که همسرش نیست زمینی را بخرد، باز هم این مالیات اِعمال خواهد شد.
مالیات  1NRST چیست؟مالیاتی ۱۵درصدی است که به خرید املاک مسکونی واقع در گریتر گلدن هورس‌شو

(GGH) توسط اتباع‌ خارجی، شرکت‌های خارجی یا متولیان مشمول مالیات، تعلق می‌گیرد. این مالیات باید هنگام خرید خانه، در کنار مالیات بر نقل و انتقال زمین پرداخت شود.محدوده GGH  شامل منطقه بزرگ تورنتو (Greater Toronto Area) و مناطق اطراف، از جمله برنت، دافرین، دورهام، هالدیمند، هالتون، همیلتون، دریاچه کاوارتا، نیاگارا، نورتامبرلند، پیل، پیتربورو، واترلو، ولینگتون و یورک می‌شود.پس از تصویب قانون، این حکم از ۲۱ آپریل سال ۲۰۱۷ به اجرا درآمده است. از این رو، اگر قبل از ۲۱ آپریل سال ۲۰۱۷ قرارداد خرید و فروشی داشته‌اید، نیازی نیست نگران پرداخت مالیات NRST باشید. اما اگر پس از تاریخ ۲۱ آپریل سال ۲۰۱۷ ملکی مسکونی را در ناحیه‌ GGH خریداری کرده‌اید، ممکن است مالیات NRST شامل حال شما شود.

آیا مالیات شامل حال‌ شما می‌شود؟مالیات NRST به اتباع خارجی، نهادهای خارجی و افراد مشمول مالیات تعلق می‌گیرد. اتباع خارجی، افرادی هستند که تبعه یا مقیم دایم کانادا نیستند. نهاد خارجی شرکتی است که در کانادا به ثبت نرسیده یا در کانادا به ثبت رسیده اما تمام یا بخشی از آن تحت کنترل ملیت یا شرکتی خارجی است. آن ‌چه فرد مشمول مالیات را مشخص می‌کند، می‌تواند کاملا پیچیده باشد اما بنا به اهدافِ این مقاله یادآوری این نکته مهم است که اگر عنصری خارجی تحت لوای افراد ذینفع غیر خارجی باشد، باز هم مالیات NRST اِعمال خواهد شد.در ضمن توجه به این نکته نیز از اهمیت برخوردار است که اگر ملکی توسط چهار نفر خریداری شود و یکی از آنها تبعه خارجی باشد و تنها ۲۵ درصد سود ملک عایدش شود، مالیات NRST همچنان بر ارزش کل ملک، و نه فقط برای ۲۵ درصد از ارزش ملک، اعمال می‌شود.استثنا در این حالت این است که اگر تبعه خارجی با یک تبعه غیرخارجی ازدواج کند، مالیات NRST اِعمال نخواهد شد.

آیا واجد شرایط تخفیآف هستم؟ تخفیفات: ممکن است در مالیات NRST بنا به حالات زیر تخفیف اِعمال شود:•   تبعه خارجی طی مدت چهار سال از تاریخ خرید، شهروند یا مقیم دایم کانادا شود؛•   تبعه خارجی حداقل ۲ سال دانشجوی تمام وقت موسسه‌ای مورد تایید قوانین وزرات آموزش، کالج‌ها و دانشگاه‌های آنتاریو باشد؛•   تبعه خارجی از تاریخ خرید، به طور قانونی و تمام وقت طی یک دوره مداوم یک ساله کار کرده باشد.برای این که واجد شرایط این تخفیفات باشید، تبعه خارجی باید از تاریخ خرید تا تاریخی که اقامت دایم کانادا را کسب می‌کند، ملک را به طور انحصاری در اختیار داشته باشد یا ملک را با همسرش به طور انحصاری در دست داشته باشند. در ضمن طی این دوره، ملک باید به عنوان محل سکونت اصلی تبعه خارجی مورد استفاده قرار گرفته باشد. طبق قانون مالیات بر انتقال زمین، تخفیف بر اساس نرخ بازپرداخت مقرر شده محاسبه می‌شود.به منظور نشان دادن افزایش قیمت‌هایی که دولت آنتاریو معتقد است توسط خریداران خارجی به وجود آمده است، دولت تصمیم گرفته مقرراتی را بر اساس احتکار زمین معرفی کند زیرا اطلاعات کافی برای مرتبط ساختن افزایش قیمت‌ها توسط خریداران خارجی وجود  ندارد.1. Non-Resident Speculation Tax

شرکت تخصصی گروه وکلای وکیلی
شماره تماس: 2245 352 647

In this article

Join the Conversation