به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مالیات بر ارث در کانادا

کانادا بر خلاف ایالات متحده، هیچ نوع مالیات بر ارث یا اموال ندارد. با این وجود، در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی برای مالیات بر درآمد وجود نداشته باشد،...

6898
6898
Share

کانادا بر خلاف ایالات متحده، هیچ نوع مالیات بر ارث یا اموال ندارد. با این وجود، در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی برای مالیات بر درآمد وجود نداشته باشد، افراد ممکن است هنگام از دست دادن عزیزان خود، با مسؤلیت‌های غیر منتظره‌ای مواجه شوند. در زیر، به بررسی اموال ثبت نشده و ثبت شده متوفی پس از فوت او می‌پردازیم.

اموال ثبت نشده Non-registered assets
انتظار می‌رود که پرداخت کنندگان مالیات قبل از فوت، تکلیف اموال خود مانند سهام Stocks، اوراق قرضه Bonds، صندوق سرمایه گذاری مشترک Mutual funds و اموال غیر منقول Real estate را با «ارزش بازار منصفانه» Fair market value (FMV) مشخص کنند. به عمل تعیین تکلیف و فروش سرمایه و دارایی قبل از فوت، «تعیین تکلیف فرضی» Deemed disposition اطلاق می‌شود.
زمانی که «ارزش بازار منصفانه» از «هزینه پایه تنظیم شده ملک» ACB فراتر رود، نتیجه آن افزایش ارزش سرمایه Capital gain خواهد بود که نیمی از آن مشمول پرداخت مالیات می‌شود و بنابراین این مطلب باید در اظهارنامه نهایی متوفی Terminal return گزارش شود.
تصور کنید که شخصی با مجموعه دارایی به ارزش یک میلیون دلار که «هزینه پایه تنطیم شده ملک» ACB آن 400 هزار دلار است، از دنیا می‌رود. افزایش ارزش سرمایه در «تعیین تکلیف فرضی» Deemed disposition هنگام فوت، 600 هزار دلار است. از آن جایی که نصف افزایش ارزش سرمایه مشمول پرداخت مالیات است، مبلغ 300 هزار دلار مشمول مالیات می‌شود. با فرض 45 درصدی نرخ نهایی مالیات Marginal tax rate برای سال فوت، در نتیجه این «تعیین تکلیف فرضی»، با تنظیم اظهارنامه نهایی متوفی مالیات مساحبه شده، مبلغ 135 هزار دلار است که باید به دولت پرداخت شود.
شیوه مناسب کدام است؟
شاید بهترین راه اجتناب یا دست کم تاخیر در پرداخت «تعیین تکلیف فرضی» هنگام فوت، در صورت امکان، انتقال اموال به همسر یا شریک زندگی متوفی باشد. در انجام این کار، می‌توان «افزایش سود سرمایه» و مسؤلیت مالیاتی مرتبط را تا زمان فوت همسر یا تا زمانی که همسر بخواهد اموال را به فروش رساند، به تاخیر انداخت.
مثال بالا را ادامه دهیم. اگر شخص اموالش را به همسرخود منتقل کند، فرض بر این است که همسر او مجموعه دارایی «هزینه پایه تنطیم شده ملک» به ارزش 400 هزار دلار را به ارث می‌برد و «افزایش ارزش سرمایه» 600 هزار دلاری را به تعویق می‌اندازد.
روش دیگر حذف مالیات ناشی از «تعیین تکلیف فرضی» انتقال «اوراق بهادار قابل معامله با ارزش افزوده» Appreciated marketable securities به یک سازمان خیریه ثبت شده از طریق وصیت نامه است. هنگام وقف غیر نقدی سهام عمومی با ارزش افزوده، صندوق سرمایه گذاری مشترک یا و یا صندوق سرمایه گذاری جداSegregated funds، اشخاص مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شوند.
مثال زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید که شخصی سهام قابل فروش عمومی به ارزش 30 هزار دلار دارد و «هزینه پایه تنطیم شده» آن 6000 دلار است. اگر او آن سهام را در وصیت نامه خود به سازمان خیریه‌ای وقف کرده بود، سهام وی مشمول مالیات بر ارزش افزوده 24000 دلاری نمی‌شد. و بدین ترتیب با فرض نرخ مالیات حدود 20 درصدی، 5000 دلار برای آن شخص صرفه جویی می‌شود.
علاوه بر آن، رسید وقف به خیریه برای «ارزش بازار منصفانه» سهام وقف شده به امور خیریه هنگام فوت (به مبلغ 30 هزار دلار) برای شخص صادر می‌شود که می‌تواند مبلغ مالیات در «اظهارنامه نهایی متوفی» (یا اظهارنامه سال قبل از آن) را تا دست کم 40 درصد، معادل 12000 دلار بر حسب استان محل اقامت، کاهش دهد.

برنامه‌های ثبت شده Registered plans
برای بسیاری از کانادایی‌ها، بیش ترین میزان مالیات اموال غیر منقول، مالیات بر «ارزش بازار منصفانه» بر «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده»Registered Retirement Savings Plan (RRSP) و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» Registered Retirement Income Fund (RRIF) است. قوانین مالیات مستلزم آن است که «ارزش بازار منصفانه» بر «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» یا «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» از زمان فوت شخص در اظهارنامه نهایی متوفی گنجانده شود و طی آن نرخ نهایی مالیات پرداخت کننده مالیات متوفی برای سال فوت قابل پرداخت باشد.
اگر «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» به همسر یا شریک زندگی منتقل شود، مالیات مشمول درآمد را می‌توان به تعویق انداخت. در این گونه موارد، مالیات باید از سوی بازمانده متوفی با نرخ نهایی مالیات برای سالی که وجوه از «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» یا «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» برداشت می‌شوند، پرداخت شود.
راه دیگر این است که «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» ممکن است به نام فرزند یا نوه ای وابسته از لحاظ مالی، انتقال یابد و از آن جهت خرید مستمری ثبت شده‌ای استفاده شود که تا رسیدن به سن 18 سالگی قطع می‌شود. مزیت انجام این کار پراکنده کردن مالیات در طی سال‌ها بر عایدات «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» در طول سال‌ها است و فرزند یا نوه شخص می‌تواند از مزایای اعتبار مالیات شخصی و هم چنین نرخ نهایی مالیات درجه بندی شده هر سال تا رسیدن به سن 18 سالگی است. اگر فرزند یا نوه وابسته از لحاظ مالی به دلیل ناتوانایی‌های جسمی یا ذهنی به متوفی وابسته بوده باشد، عایدات «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» را می‌توان به حساب «طرح پس انداز بازنشستگی ثبت شده» و «صندوق درآمد بازنشستگی ثبت شده» خود آن افراد برگرداند.

In this article