به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

متهم……

اگر شما متهم شده‌اید، یا می‌خواهید یک شکایت تنطیم کنید  و یا کسی را متهم سازید ما به شما خواندن این مقاله را پیشنهاد می‌کنیم. شما می‌توانید با...

1825
1825
Share

اگر شما متهم شده‌اید، یا می‌خواهید یک شکایت تنطیم کنید  و یا کسی را متهم سازید ما به شما خواندن این مقاله را پیشنهاد می‌کنیم. شما می‌توانید با خواندن این مقاله، به پاسخ  سوالات خود در این رابطه برسید.

در مورد حقوق جزا، دولت فدرال کانادا مسئولیت وضع و تدوین قوانین جزائی، جرم و مجازات آنها را برعهده دارد. اما دولت‌های استانی نقش مهمی در تعقیب قانونی جرائم و اجرای عدالت ایفا می‌کنند. دولت‌های استانی همچنین در وضع قوانین و نظارت بر اجرای جرائم استانی مانند سلامت و امنیت محیط کار و یا تخلفات رانندگی نقش بزرگی را بازی می‌کنند.

در کانادا، افراد طبق قانون جزائی فدرال به ارتکاب جرم متهم می‌شوند.جرائم به سه دسته تقسیم می‌شوند:

  • جرائم کوچک (Conviction offences Summary )
  • جرائم قابل تعقیب (Indictable offences)
  • جرائم دو جانبه (Hybrid offences)

 

هر ‌دسته، تعریف و همچنین مجازات و محکمه متفاوتی دارد. اگر شما به یک جرم متهم شده‌اید، بهتر است پیش از ارتباط با سیستم قضائی با یک وکیل جزائی مشورت کنید.جرائم‌کوچک‌‌، جزئی‌ترین جرائم جنائی محسوب و جرائم در محکمه‌های محلی استانی بررسی می‌شود. بررسی این جرائم معمولا تنها در حضور قاضی صورت می‌گیرد و لزومی به وجود هیئت منصفه نیست.

جرائم دسته دوم، جرائم قابل تعقیب به‌شمار می‌روند، مانند قتل که جدی‌ترین نوع جرم محسوب می‌شود. با توجه به نوع اتهامی که در این دسته صورت گرفته است، متهم می‌تواند انتخاب کند که یک محکمه اولیه داشته باشد یا خیر و یا آنکه حق دارد انتخاب کند که دادگاه او با حضور هیئت منصفه برگزار شود یا خیر. به علت سنگین بودن اتهامات در این دسته، فرد متهم حتما باید وکیل داشته باشد.

در شکل سوم جرائم که جرائم دو جانبه نام دارند،  بازپرس دادگاه تصمیم می‌گیرد که جرم باید به مانند دسته اول یا دسته دوم بررسی شود. این تصمیم بر محل محکمه و نوع مجازات اثر مستقیم دارد. با توجه به خطری که این اتهامات برای فرد دارد، بهتر است که همیشه وکیل متهم نیز در این محاکم حضور داشته باشد.

 

متهم و دستگیر شدن:

هنگامیکه شرایط، نشان دهنده ارتکاب یک جرم است، پلیس معمولا حکم اتهام را صادر می‌کند، ولی  فرد می‌تواند گاهی با پیمودن یک سری  مراحل قضائی در دادگاه  نیز حکم اتهام را بگیرد. در برخی موارد می‌توان با قسم خوردن و دریافت جزئیات جرم و جریانات اتفاق افتاده در مسیر آن را نشان می‌دهد، اتهام را پیگیری کرد. حتی اگر پلیس برای جرمی که احتمال دارد اتفاق افتاده باشد، برگه اتهام صادرنکرده باشد، و اگر به هر علتی ارگان‌های اجراکننده قانون نخواهند برگه اتهامی صادر کنند، شما خود می‌توانید این کار را شروع کنید. البته باید مقام مسئول (Justice of the Peace) را متقاعد سازید که اتهام قابل پیگیری است.

شما باید با مقام مسئول در این رابطه در جائی که شما زندگی می‌کنید و یا جائی که جرم اتفاق افتاده است ملاقات کنید و اتفاقات افتاده را  توضیح دهید و قسم بخورید که شما دلایل کافی برای اثبات اینکه جرم اتفاق افتاده است را دارید. اگر این مقام متقاعد شد او برگه اتهام را برای متهم صادر می‌کند و در این برگه اعلام می‌نماید که متهم باید در چه روزی و به چه دادگاهی مراجعه کند. حتی گاهی مجوز بازداشت فرد متهم  نیز صادر می‌شود. بعد از این مرحله، بازپرس دادگاه، محکمه را به دست می‌گیرد و از متهم بازجوئی می‌کند هرچند شما به عنوان شاهد ممکن است مجبور شوید که مدارک خود را به دادگاه بیاورید و در دادگاه شهادت دهید.

در نشریات بعدی به بررسی بازداشت توسط پلیس و شرایط لازم برای بازداشت خواهیم پرداخت.

In this article