به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

محکومیت کیفری و سوء پیشینه

در چه زمانی محکومیت کیفری، سوء پیشینه تلقی می‌شود و چه زمانی بعد از اجرای حکم، سوء پیشینه باطل خواهد شد؟ هرگونه محکومیت کیفری که به استناد قانون...

2080
2080
Share

در چه زمانی محکومیت کیفری، سوء پیشینه تلقی می‌شود و چه زمانی بعد از اجرای حکم، سوء پیشینه باطل خواهد شد؟

هرگونه محکومیت کیفری که به استناد قانون کیفری کانادا برای هر شخص بالای هجده سال صادر شود، در سوابق کیفری او ثبت می‌گردد. محکومیت کیفری شامل زندان، جریمه نقدی، مجازات مشروط و مجازات تعلیقی می‌باشد. محکومیت کیفری تا پیش از آن که شخص به استناد قانون سوابق کیفری، درخواست تعلیق سوابق (عفو) را ننماید، و یا به سن هشتاد سالگی (و در مواردی صد سالگی) برسد، در سوابق کیفری او در بانک اطلاعاتی پلیس RCMP، باقی می‌ماند. دادگاه عالی کانادا مقرر داشت که منظور اصلی از تعلیق سوابق که در قانون به آن پرداخته شده، حذف کامل آثار منفی محکومیت کیفری است. این در صورتی است که شخص، مجازات را تحمل کرده و مدت زمان کافی از اجرای آن گذشته باشد و در این مدت، پایبندی خود را به قانون ثابت کند.
تعلیق برخی از سوابق کیفری، خود به خود بوده و به درخواست، نیاز ندارد. معافیت‌های مشروط یا قطعی از اجرای مجازات، بعد از گذشت یک سال در معافیت‌های قطعی و سه سال در معافیت‌های مشروط، از سوابق فرد حذف می‌شوند و نیازی به درخواست ندارد.
سوابق کیفری افراد جزو اسناد عمومی محسوب نمی‌شوند و هرکس به آن دسترسی ندارد. قضات، پلیس، دادستان‌ها، افسران مرزی و سایر مقامات رسمی می‌توانند بر حسب مورد، سوابق شما را مشاهده کنند. زمانی که درخواست استخدام می‌دهید و یا در نظر دارید همکاری داوطلبانه‌ای که با کودکان یا افراد آسیب‌پذیر سروکار دارد انجام دهید، ممکن است به ارایه این گواهی نیاز شود و در این صورت وجود سابقه کیفری می‌تواند اعتبار شما را برای انجام آن کار مخدوش نماید.
قابل ذکر است که طبق قانون در دو مورد درخواست عفو یا تعلیق سوابق کیفری پذیرفته نمی‌شود:
اول: در محکومیت‌های جرایم جنسی با مشارکت کودکان.
دوم: در صورتی که مجرم دارای سه محکومیت قابل تعقیب و یا بیشتر بوده و برای هر محکومیت نیز دو سال یا بیشتر حبس تحمل کرده باشد.

In this article

Join the Conversation