به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مرز بین اهانت و آزادی بیان

دیوان عالی کانادا برخی از اصول مبارزه با گفتارهای نفرت‌آلود که در قانون حقوق بشر ساسکوچوان، قید شده است را، تایید می کند؛ در حالی که در پرونده‌ای...

1681
1681
Share

دیوان عالی کانادا برخی از اصول مبارزه با گفتارهای نفرت‌آلود که در قانون حقوق بشر ساسکوچوان، قید شده است را، تایید می کند؛ در حالی که در پرونده‌ای مشابه در برابر بعضی از این قوانین می ایستد تا آزادی بیان را که خود در برخی موارد تبلیغاتی منجر به اشاعه نفرت می شوند را، به چالش بکشد: خط مبهمی که گاهی اوقات قانونی، سیاسی، اخلاقی، واحساسی است.
بیل وات‌کات پس از توزیع بروشورهای تبلیغلاتی خود در شهرهای رجینا و ساسکاتون در سال‌های 2001 و 2002، که در آن همجنس‌گرایی را غیر اخلاقی خوانده بود، از طرف دادگاه محکوم شد.
او توسط دیوان محاکمات حقوق بشر ساسکاچوان در سال 2005 گناهکار شناخته شد، اما این حکم بعدها به تجدید نظر کشیده شد و به دنبال آن در سال 2010 لغو گردید. سپس دیوان محاکمات به دادگاه عالی کشور دادخواستی ارایه نمود.
در جلسه دیگری دادگاه عالی کانادا به طور متفق القول اعلام کرد که قوانین حقوق بشر ساسکاچوان کاملا مطابق با قانون اساسی کشور می‌باشند. در برخی موارد، قانون با آزادی بیان و مذهب مغایرت دارد اما دادگاه این محدودیت‌ها را منطقی اعلام کرد.
دادگاه به قسمتی از قانون اساسی اشاره داشت که گفتارهای نفرت‌انگیز را شامل «مسخره کردن، تحقیر کردن یا به هر طریقی هتک حرمت» شخص یا طبقه گروهی از اشخاص می‌داند. دادگاه به این نتیجه رسید که این کلمات نمی‌توانند به تنهایی و منطقا از افراد در برابر گفتارهای نفرت‌آمیز محافظت کنند.
بنابراین دادگاه بر موضع خود باقی ماند و استفاده از گفتارهایی که منجر به نفرت پراکنی میان اشخاص یا گروهی از مردم شود را غیر قانونی خواند.
وات کات چهار بروشور تبلیغاتی بر ضد همجنس‌گرایی در ساسکاچوان منتشر نموده و در آنها از کلمات «هرزه»، «پروپاگاندا» و «اجماع غیرطبیعی» برای توصیف روابط همجنس گرایانه و بحث در مورد برابری استفاده کرده بود.
دیوان عالی کشور، عناوین «باید همجنس‌گرایی را از مدارس دولتی ساسکاتون دور نگاه داشت» و «اجماع غیر طبیعی در مدارس دولتی ما» که وات کات دو بروشور ابتدایی خود را تحت این عنوان‌ها منتشر کرده است را باعث نفرت‌پراکنی دانست و اعلام کرد جریمه 7.500 دلاری بر علیه وات کات که توسط دادگاه ساسکاچوان تعیین شده بود، همچنان بر قوت خود باقی است.
دادگاه رای دادگاه تجدید نظر بر روی دو آگهی دوم را تایید کرد. کپی‌های تبلیغات طبقه‌بندی‌شده که روی آنها یادداشتی با دستخط وات کات وجود داشت نشان می‌داد که این تبلیغات، با عنوان «مردان به‌ دنبال پسر بچه‌ها» منتشر شده است و این امر کاملا بر خلاف کمیسیون حقوق بشر می‌باشد.
دادگاه در مورد دومین آگهی‌ها اعلام کرد که «بسیار غیر منطقی بوده است که یک فرد عاقل، افرادی که به هم‌جنس خود گرایش دارند را نفرت‌انگیز بخواند و به آنها هتاکی کند».
دادگاه وات کات، جدید‌ترین حلقه از زنجیره دادگاه‌هایی است که به شکل‌گیری قوانین آزادی بیان در کانادا و مبارزه با گفتارهای ناشی از نفرت و همچنین تفسیر دادگاه بر آنها، کمک می‌کند.

In this article

Join the Conversation