به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مستی یا هوشیاری؟

نگاهی به پرونده R v. Boudreeault, 2012 SCC 56, [2012] 3 SCR 157 شرح ماوقع: در یکی از شب‌های سرد فوریه سال 2009، دونالد بودرو Donald Boudreault با...

2564
2564
Share

نگاهی به پرونده R v. Boudreeault, 2012 SCC 56, [2012] 3 SCR 157
شرح ماوقع: در یکی از شب‌های سرد فوریه سال 2009، دونالد بودرو Donald Boudreault با اتومبیل خود به مشروب فروشی رفت و آن قدر مشروب خورد تا کاملا مست شد. دوست هوشیارش وی را با خودرو تا منزل خود برد ودونالد در منزل دوستش نیز به شرب خمر ادامه داد. صبح روز بعد وقتی دونالد می‌خواست به منزل خود برود، هنوز شرایط رانندگی را نداشت. دوست دونالد با شرکت تاکسی تماس گرفت تا هم خودش و هم خودرواش را به منزل برسانند.
20 دقیقه سپری شد و خبری از تاکسی نشد. دوباره با شرکت تاکسی تماس گرفته شد و دوست دونالد از وی خواست بیرون از منزل منتظر بماند تا او بتواند بخوابد. دمای هوا در بیرون از خانه 15 درجه سانتی گراد زیر صفر بود. در طی انتظار برای رسیدن تاکسی، دونالد سوار خودرو خود شد و آن را روشن کرد تا بتواند از بخاری استفاده کند. دنده خودرو روی علامت “پارک” قرار داشت.
دونالد در داخل خودرو خوابش برد و وقتی راننده تاکسی از راه رسید، پلیس را در جریان قرار داد. پلیس دید که دونالد پشت فرمان کامیون با موتور روشن به خواب رفته است. پلیس او را به اتهام “مراقبت و کنترل Having Care and Contorol وسیله نقلیه در حالت ناتوانی بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی” دستگیر کرد. میزان الکل بدن وی سه برابر بیش از حد مجاز بود.

اصل 253 قانون کیفری کانادا
در اصل 253 قانون کیفری مصوب 1985 آمده است: (1) هر کسی که هدایت وسیله نقلیه موتوری یا کشتی یا هدایت و کمک به هدایت هواپیما یا بالگرد، یا تجهیزات خط آهن یا مراقبت و کنترل وسیله نقلیه موتوری، کشتی، هواپیما یا بالگرد یا تجهیزات خط آهن را، خواه در حین حرکت یا عدم حرکت، به عهده دارد، مرتکب جرم است اگر الف) توانایی شخص برای هدایت وسیله نقلیه موتوری، کشتی، هواپیما یا بالگرد یا تجهیزات خط آهن با مصرف الکل و مواد مخدر دچار ضعف شده باشد یا ب) مقدار الکل مصرف شده توسط شخص به میزانی باشد که غلظت آن در خون شخص از 80 میلی گرم الکل در یک صد میلی لیتر خون تجاوز نماید.

رای دادگاه بدوی: نظر قاضی دادگاه این بود که اگر کسی “مراقبت و کنترل” خودرویی را در دست داشته باشد، او باید خطر به حرکت درآوردن خودرو را ایجاد کند. از آن جایی که آقای دونالد اقدامی برای راندن خودرو نکرده بود، برنامه مطمئنی برای رسیدن به منزل داشت و از اهمیت رانندگی در حال مستی آگاه بوده است و بنابراین، قاضی نتیجه گرفت که اعمال او خطر به حرکت درآوردن خودرو را ایجاد نکرده بود. و قاضی او را از اتهامات تبرئه کرد.

رای دادگاه استیناف کبِک: دادگاه استیناف کبِک تصمیم دادگاه بدوی را رد و آقای دونالد را مجرم شناخت. دادگاه تجدید نظر اعلام کرد که با استناد به اصل 253 حقوق کیفری Criminal law “قصد راندن خودرو” اهمیتی در این رای ندارد. دادگاه معتقد بود که در حقیقت آقای بودرو ممکن بود خطر راندن خودرو را ایجاد کند چون که وی به قدری مست بود که در صورت بیداری، قوه قضاوت و تصمیم گیری وی دچار اختلال می شد.

رای دادگاه عالی کانادا: دادگاه عالی کانادا درخواست تجدید نظر را وارد دانست و تبرئه آقای دونالد را مورد تایید قرار داد. نظر اکثریت قضات این بود اگر عمل شخصی خطر آسیب واقعی را ایجاد نکند، این عمل را نمی‌توان در چارچوب و حدود جرم مورد بررسی قرار داد. نظر قاضی دادگاه بدوی این بود که آقای بودرو خطر به حرکت درآوردن خودرو را ایجاد نکرده و بنابراین، خطری را برای عموم ایجاد نکرده است. بدین ترتیب، آقای بودرو از اتهامات تبرئه شد.

In this article