به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور حقوق :اصل بیست وچهارم

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا پس از تضمین حقوق مختلف در اصل ۲۴ اجرای این اصول را نیز تضمین می‌کند. بر اساس اصل ۲۴ منشور، فردی که اعتقاد...

1431
1431
Share

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا پس از تضمین حقوق مختلف در اصل ۲۴ اجرای این اصول را نیز تضمین می‌کند. بر اساس اصل ۲۴ منشور، فردی که اعتقاد دارد حقوق و آزادی‌هایش برخلاف منشور کانادا نقض شده است می‌تواند به دادگاه برود و تقاضای جبران حقوق نقض شده‌ی خود را بنماید. فرد متقاضی باید به دادگاه نشان دهد که حقوقش نقض شده است. اگر حق نقض شده یکی‌ از حقوق فرد بر اساس قوانین تصویب شده باشد دولت این فرصت را دارد که نقض حقوق فرد را بر اساس اصل(۱) توجیه کند. اگر دادگاه دلایل دولت را نپذیرد، می‌تواند برای فرد به هر صورتی‌ که مناسب بداند دستور به جبران حقوق نقض شده‌ی او بدهد. قابل ذکر است که این اصل و به‌طور کلی‌ منشور فقط بر نقض حقوق افراد توسط دولت حاکم است و نه بر روابط خصوصی افراد جامعه.

در پرونده‌های جنایی، دادگاه ممکن است، در صورت اثبات نقض حقوق از سمت دولت، رسیدگی به پرونده را لغو و یا به تعویق بیندازد. بر اساس اصل (۲)۲۴ منشور دادگاه می‌تواند مدارک و ادله‌ی اثبات به‌دست آمده از طریق نقض یکی‌ از حقوق تضمین شده‌ی افراد را از مجموعه مدارک دیگر خارج و آن‌ها را بی‌تاثیر در رای نهایی پرونده اعلام نماید. مثلا اگر مدرکی‌ در نتیجه‌ی یک بازرسی خلاف اصل ۸ منشور به دست آمده باشد، دادگاه می‌تواند این مدرک را بر اساس اصل (۲)۲۴ منشور از مجموعه مدارک حذف نماید. دادگاه این چنین دستوراتی را فقط در صورتی‌ که چگونگی به‌دست آوردن مدرک “اجرای عدالت را به بدنامی بکشاند” صادر می‌کند.

In this article

Join the Conversation