به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا ، اصل چهاردهم

Canadian Charter of Rights and Freedoms 14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted...

1829
1829
Share

Canadian Charter of Rights and Freedoms
14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.
در ادامه حقوق قانونی کانادایی‌ها مندرج در “منشور حقوق و آزادی‌های کانادا”، در اصل چهاردهم این منشور تصریح شده است:
“طرف دعوی یا شاهدی که به علت عدم درک یا عدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و یا به علت ناشنوایی قادر به دنبال کردن جریان رسیدگی نیست، می‌تواند از مترجم شفاهی استفاده کند.”
اصل حاضر مقرر می‌کند که افراد در دادگاه همیشه باید هر مطلبی را که در جریان رسیدگی به پرونده اظهار می‌شود، به خوبی بفهمند. اگر شخص زبان مورد استفاده علیه خود را به خوبی متوجه نشود، حق استفاده از مترجم را خواهد داشت. این اصل در حقیقت بر این نکته تاکید دارد که بسیاری از ما از نقاط دیگر جهان به این کشور آمده‌ایم و روند رسیدگی به پرونده باید طوری باشد که مهاجران و سایر افراد مقیم از فرصت برابری با افرادی که زبان مادری‌شان انگلیسی یا فرانسوی است، برخوردار باشند. هم چنین افراد ناشنوا یا کم شنوا حق دارند، بدون در نظر گرفتن زبان مورد استفاده، از مساعدت‌های لازم برای درک کامل جریان رسیدگی و فهماندن منظور خود بهره‌مند باشند.
حق استفاده از مترجم در محاکم، قبل از تصویب منشور حقوق و آزادی‌های کانادا در سال 1982 و تحت قوانین عرفی وجود داشت و در سال 1960 در منشور حقوق کانادا Canadian Bill of Rights گنجانده شده بود. بر خلاف منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، منشور حقوق، قانون موضوعه بود وجزعی از قانون اساسی کانادا نبود و در ضمن حقوق جامعه ناشنوا و کم شنوا در آن لحاظ نشده بود.

In this article