به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

منشور حقوق و آزادی‌های کانادا – اصل اول

در ماهنامه دادگر تا کنون در مورد حقوق مردم بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا صحبت کرده‌ایم. در این مقاله و مقاله‌های بعدی می‌توانید در مورد اصل‌های...

1125
1125
Share

در ماهنامه دادگر تا کنون در مورد حقوق مردم بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا صحبت کرده‌ایم.

در این مقاله و مقاله‌های بعدی می‌توانید در مورد اصل‌های مختلف منشور مطالبی را بخوانید.

The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and  set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society.

اصل اول منشور حقوق و آزادی‌های اولیه، کانادایی‌ها را که برای حفظ یک کشور آزاد و دموکراتیک لازم است، تضمین می‌کند. این اصل بر تمام دولت‌های کانادا، شامل دولت فدرال، دولت‌های استانی و منطقه‌ای، اعمال می‌شود و در واقع ضامن اجرای تمام اصل‌های دیگر در منشور است. ولی‌ در عین حال یک محدودیت نیز بر حقوق و آزادی‌های مردم محسوب می‌‌شود.

حقوق و آزادی‌های مردم بدون حد و مرز نیست و دولت‌ها می‌توانند برای حفظ بعضی‌ از ارزش‌های اساسی‌ جامعه، آنها را محدود کنند. هر چند این محدودیت‌ها باید از نظر یک جامعه‌ دموکراتیک و آزاد قابل قبول باشد. مثلا دولت می‌تواند قوانینی برای مبارزه با تبلیغات نفرت آمیز تصویب کند،حتی اگر حق آزادی بیان محدود شود.

دادگاه عالی کانادا، در چند رای بسیار مهم خود وسعت این محدودیت‌ها را مشخص کرده است. بر طبق دستور دادگاه عالی‌، دولت وظیفه دارد نشان دهد که دلیلی‌ بسیار مهم و اساسی‌ برای محدودیت ایجاد شده وجود دارد و میزان و نحوه‌ محدودیت، منطقی‌ و قابل قبول است.

گرچه در کانادا، منشور به عنوان قانون مادر بر تمام قوانین اولویت دارد و دولت نمی‌تواند هیچ قانونی‌ بر خلاف آن‌ تنظیم کند، ولی‌ حدود اجرای منشور بر اساس اصل یکم آن‌، در یک جامعه‌ ‌ دموکراتیک و آزاد مشخص می‌شود.

Freedoms

In this article