به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

اصل نهم منشور

اصل نهم منشور یکی‌ از اصولی است که به حقوق قانونی افراد می‌پردازد. این اصل، با هدف جلوگیری از بازداشت و زندانی شدن بی‌دلیل و غیر منطقی افراد...

2271
2271
Share

اصل نهم منشور یکی‌ از اصولی است که به حقوق قانونی افراد می‌پردازد. این اصل، با هدف جلوگیری از بازداشت و زندانی شدن بی‌دلیل و غیر منطقی افراد تنظیم و تصویب شده است. اصل نهم معمولا در قوانین و پرونده‌های جنائی و در مواردی که پلیس یک فرد را بدون داشتن هیچ دلیل منطقی و معقولی‌ بازداشت، دستگیر و یا زندانی می‌کنند، مطرح می‌شود.

دادگاه عالی کانادا، بازداشت را «تعلیق و توقیف آزادی فرد به صورت فیزیکی‌ و یا فکری توسط افراد دولتی» تعریف کرده است. تعلیق آزادی به صورت فکری؛ وقتی‌ صورت می‌گیرد که فرد به خاطر تعهد حقوقی خود چاره‌ای جز اجرای دستور محدود کننده پلیس نداشته باشد.

دادگاه برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه اصل نهم منشور نقض شده است، مسائلی‌ مانند نحوه رفتار پلیس، لحن و زبان استفاده شده، برخورد فیزیکی‌، هدف پلیس و دیگر شرایط هنگام بازداشت را بررسی‌ می‌کند. وقتی‌ پلیس اتومبیل‌ها را برای بررسی مدارک و یا تست الکل متوقف می‌کند، این بازرسی‌ها و بازداشت‌ها در پرونده‌های حقوقی قابل توجیه شناخته شده‌اند و بر خلاف منشور نیستند.

پلیس نمی‌تواند بی‌دلیل افراد را متوقف و یا بازداشت کند و افراد در هر حال باید از این مساله در امان باشند. ولی باید توجه داشت که مواردی وجود دارند که بر اساس اصل ۱ منشورتوقیف و بازداشت توسط پلیس بدون داشتن دلیلی خاص توجیه پذیرند. ( اصل ۱ منشور به دولت این اجازه را می دهد که در مواردی ضروری و توجیه پذیر، اعمالی را بر خلاف منشور اجرا نماید.)

In this article