به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

مهاجرت به کانادا از طریق برنامه‌های استانی برنامة نیروی کار ماهر در کبِک (QSWP)

(QSWP) یک برنامة معروف مهاجرتی در کانادا است که متقاضیان موفق و خانواده هایشان پس از دریافت گواهی انتخاب کبِک (CSQ) از دولت کبِک، برای کسب اقامت دایم...

2955
2955
Share

(QSWP) یک برنامة معروف مهاجرتی در کانادا است که متقاضیان موفق و خانواده هایشان پس از دریافت گواهی انتخاب کبِک (CSQ) از دولت کبِک، برای کسب اقامت دایم در کانادا واجد شرایط می‌شوند.

آمادگی جهت سیستم آنلاین جدید
دولت کبِک قبل از شروع ارسال مدارک، قصد خود را بیان کرده است تا در مورد سیستم آنلاین به شرح جزئیات بیش‌تری بپردازد.
لطفا توجه داشته باشید که QSWP و سیستم‌های ورود سریع (Express Entry ) به هم ارتباطی ندارند. QSWP مرحله‌ای بر اساس مصلحت‌ بینی ندارد و فقط به ‌ترتیب ورود متقاضیان، به درخواست هایشان رسیدگی می‌کند.

مزایای QSWP
• عدم نیاز به پیشنهاد کاری
• عدم آشنایی به زبان فرانسه مانعی ندارد اما مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه دارای امتیاز است
• عدم شراکت داوطلبان
• عدم نیاز به دعوتنامه
• کسب امتیاز بر اساس منطقة آموزشی
• از میان برداشتن آستانة سازگاری ممکن است موجب کاهش زمان رسیدگی شود
• بالا بردن فرصت‌ها در حالی که همچنان در میان متقاضیان ورود سریع (Express Entry) قرار دارید، درخواست دهید

معیارها و ضوابط QSWP
QSWP یک برنامة مهاجرتی بر اساس امتیازدهی است به متقاضیان بر اساس زمینة آموزشی، تجربة کاری، مهارت زبان، سن، داشتن ارتباط قبلی با کبِک، سرمایة انسانی همسر متقاضی یا شریک قانونی (در صورت وجود) و وجود پیشهاد شغلی معتبر از کارفرمایی در کبِک، امتیاز داده می‌شود.
اگر فردی بتواند حداقل امتیازات مورد نیاز را از این فاکتورها کسب کند، آن‌گاه احتمال دارد به واسطه به همراه داشتن هر کدام از فرزندانش که از نظر قانونی وابسته‌اند و نیز مدارکی دال بر خودکفایی مالی، امتیازات اضافه‌ای را کسب کنند. برای این برنامه نیاز به پیشنهاد کاری نیست.
عدم مهارت در زبان فرانسه مانعی بر سر راه صلاحیت‌دار بودن نیست
متقاضیان باید به این نکته توجه داشته باشند که مهارت در زبان فرانسه جزو نیازهای واجدین شرایط نیست اما باید دانست که ممکن است به داوطلبانی که در زبان فرانسه مهارت دارند، امتیاز تعلق گیرد. متقاضیانی که با زبان فرانسه آشنایی ندارند، ولی در مهارت زبان دیگر‌شان که انگلیسی است، امتیاز کسب کرده‌اند، واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند.
متقاضیان مجرد باید حداقل 49 امتیاز کسب کنند اما متقاضیانی که همسر یا شریک قانونی دارند باید حداقل 57 امتیاز داشته باشند. پس از صدور CSQ، جهت اخذ اقامت دایم کانادا از متقاضیان درخواست می‌شود تا معاینات پزشکی و بررسی عدم سؤسابقة کیفری‌شان را که تحت نظر دولت فدرال است، انجام دهند. متقاضیان بالقوة QSWP باید قصد اقامت در استان کبِک را داشته باشند.

پیگیری هر دو درخواست‌ فدرال و کبک
بر خلاف برنامه‌های مهاجرتی اقتصادی فدرال که تحت عنوان ورود سریع‌ مطرح شده است، مبنای ارزیابی کبِک بر این اساس است که هرکس اول درخواست کند، ابتدا به درخواست او ترتیب اثر داده می‌شود، درحالی که این شیوه دیگر در روش ورود سریع ایالت فدرال مطرح نیست.
بر اساس قوانین دولت‌های کبِک و کانادا، افراد می‌توانند یک پروفایل ورود سریع (Express Entry) ارسال کنند و درخواستی تحت عنوان QSWP نیز بدهند. در هر کدام از این دو مورد، هنگامی که CSQ یا دعوتنامة درخواست (ITA) صادر شود، پیگیری درخواست دیگر، متوقف خواهد شد. ممکن است QSWP گزینه‌ای فریبنده برای افرادی باشد که تمایل دارند بدون این که دعوت شوند، درخواستی را برای مهاجرت به کانادا تنظیم نمایند؛ درست همان‌گونه که ممکن است افرادی که در فرآیند ورود سریع هستند، تمایل داشته باشند شانس مهاجرت به کانادا را برای خود افزایش دهند.
فاکتورهای انتخاب مهاجرت به کبِک به شرح زیر است:
تحصیلات تا 14 امتیاز (حد تعیین شده= 2 امتیاز)
زمینة آموزشی تا 16 امتیاز
پیشنهاد کاری معتبر تا 10 امتیاز
تجربة کاری تا 8 امتیاز
سن تا 16 امتیاز
مهارت زبان تا 22 امتیاز
سکونت و خانواده در کبِک تا 8 امتیاز
ویژگی‌های همسر/شریک قانونی تا 17 امتیاز
فرزند تا 8 امتیاز
استقلال مالی 1 امتیاز

برنامه نیروی کار مشاغل آزاد
برای این که واجد شرایط این برنامه باشید، باید:
• با ایجاد یک حرفه یا تجارت با اتکا به خود به کبک بیایید و کار خودتان را راه‌اندازی کنید.
• شما و یا همسرتان دارای دارایی خالصی به میزان حداقل 100 هزار دلار کانادا باشید
• باید حداقل دو سال تجربه در شغل آزاد یا تجارتی که قصد دارید در کبِک راه بیندازید، داشته باشید.
ارزشیابی درخواست شما بر اساس فاکتورهای دیگری نیز محاسبه می‌شود، از جمله:
• سن شما و یا همسرتان
• ماهیت و طول مدت آموزش در حرفه مورد نظرتان
• مهارت‌هایی که در زبان دارید
• خصوصیات شخصی و اطلاعات شما در مورد کبِک

نیروی کار موقت
ما به طور جدی به شما توصیه می‌کنیم که هیچ‌گونه عمل خاصی از قبیل ترک شغل، گرفتن بیمه مسافرتی، خرید بلیت هواپیما و غیره را قبل از کسب اجازة ورود و اجازة کار در کانادا، انجام ندهید (LMIA ،CAQ برای کار و نامة اجازه از سفارت کانادا).

In this article

Join the Conversation