به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

نظام پذیرش پناهندگی در کانادا

کشور کانادا از حیث حمایت از پناهندگی پیشینه درخشانی در دنیا دارد. این کشور از امضا کنندگان «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سال 1951» 1951 Convention Relating to...

46969
46969
Share

کشور کانادا از حیث حمایت از پناهندگی پیشینه درخشانی در دنیا دارد. این کشور از امضا کنندگان «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان سال 1951» 1951 Convention Relating to the Status of Refugees به شمار می‌رود. کانادا اولین کشوری بود که خط و مشی‌هایی را برای بررسی درخواست‌های پناهندگی از سوی زنان تدوین کرد و نقش فعالی را در جهان برای استقرار مجدد پناهندگان ایفا کرده است.
کانادا درخواست پناه جویانی را که از آزار و اذیت در کشورشان می‌ترسند، یا آن‌هایی را که در صورت استرداد به موطن خود در معرض خطر شکنجه قرار می‌گیرند، حیات خود را در مخاطره می‌بینند یا با خطر برخورد و تنبیه نامتعارف یا ظالمانه مواجه می‌شوند، تحت حمایت قرار می‌دهد، هر چند امروزه کانادا نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر موانعی را بر سر راه افراد در جستجوی آزادی و امنیت ایجاد کرده است. در این شماره مطالب کلی را در ارتباط با نظام پذیرش پناهندگی در کانادا می‌خوانید و در چند شماره آینده جزییات بیش‌تر در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی همراه با سوابق قضایی مرتبط را خواهید خواند.
متقاضیان پناهندگی در کانادا می‌توانند درخواست خود را از دو طریق زیر انجام دهند:

الف) درخواست پناهندگی در داخل کانادا
تقاضای برخورداری از حمایت پناهندگی در کانادا به دو صورت انجام می شود:
درخواست خود را می‌توان هنگام ورود به کانادا و در مبادی ورودی در فرودگاه، بندر، یا هنگام ورود در مرز زمینی کانادا-آمریکا ارایه داد. درخواست پناهندگی در مبادی ورودی به افسران اداره خدمات مرزی کانادا Canada Border Services Agency تسلیم می‌شود.
• درخواست پناهندگی در داخل کانادا را می‌توان به اداره شهروندی و مهاجرت Citizenship and Immigration Canada کانادا ارایه کرد.
درخواست پناهندگی اشخاص ممکن است مورد پذیرش قرار گیرد یا رد شود. افسرانی که درخواست پناهندگی شما را دریافت می‌کنند، تعیین می‌کنند که آیا پرونده را می‌توان به هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا Immigration and Refugee Board of Canada – دادگاه اداری مستقل عهده دار اتخاذ تصمیمات در زمینه موضوعات مهاجرت وپناهندگی – ارجاع داد یا خیر.

تقاضای افراد تحت شرایط زیر قابل ارجاع به هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا نیست:
• در کشور دیگری که می‌توانند به آن جا مراجعت کنند، به عنوان پناهنده کنوانسیونی پذیرفته شده باشند
• قبلا در کانادا وضعیت شخص تحت حمایت به آن‌ها اعطا شده باشد
• از طریق مرز کانادا و ایالات متحده به کانادا رسیده باشند
• بنا بر دلایل امنیتی یا فعالیت‌های جنایی یا نقض حقوق بشر مجاز به ورود به کانادا نباشند
• قبلا تقاضای پناهندگی داده باشند و پرونده آن‌ها قابلیت ارجاع به هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا را نداشته باشد،
• قبلا تقاضای پناهندگی داده باشند که از سوی هیئت رسیدگی به امور مهاجرت و پناهندگی کانادا رد شده باشد،
• تقاضای پناهندگی قبلی خود را متوقف یا از آن منصرف شده باشند.
شایان ذکر است که اگر از طریق مرز زمینی به کانادا وارد شوید، به دلیل وجود توافق نامه بین کانادا و ایالات متحده موسوم به «توافق نامه کشور ثالث امن» Safe Third Country Agreement، تقاضای پناهندگی شما ممکن است قابلیت طرح نداشته باشد.

ب) درخواست پناهندگی در خارج از کانادا
اداره شهروندی و مهاجرت کانادا CIC در توصیف روند قانونی ورود پناهندگان و اقامت دایم آن‌ها در کانادا، از اصطلاح «اسکان مجدد» Resettlement استفاده می‌کند. اداره شهروندی و مهاجرت کانادا با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد United Nations High Commissioner for Refugees، سازمان‌های ارجاع کننده پناهندگان و گروه‌های حامی خصوصی برای شناسایی و ارجاع آن‌ها جهت اسکان مجدد در کانادا همکاری می‌کند. گروه‌های خصوصی حامی پناهندگان، گروه‌ها یا شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا هستند و متعهد به تامین منابع مالی و انجام وظایف خاصی در رابطه با حمایت از پناهندگانی هستند که پا به کشور کانادا می‌گذارند.
وزارت شهروندی و مهاجرت کانادا سه روند قانونی زیر را جهت اسکان مجدد پناهندگان در کانادا دنبال می‌کند و از این لحاظ پناهنده‌گان را به سه دسته تقسیم می‌کند که عبارتند از:

دسته پناهندگان کنوانسیونی خارج از کشور Convention Refugee Abroad Class
پناهندگان کنوانسیونی به افرادی اطلاق می‌شود که خارج از موطن اصلی یا کشور عادی اقامت خود به سر می‌برند و به دلیل ترس موجه از آزار و اذیت بر اساس نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا عضویت در یک گروه اجتماعی معین، مانند گروه زنان یا افراد با تمایلات جنسی خاص، توانایی بازگشت به آن‌جا را ندارند. جهت قرار گرفتن در این دسته متقاضیان باید:
• خارج از کانادا باشند و قصد آمدن به این کشور را داشته باشند
• از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، سازمان ارجاع کننده دیگر یا گروه‌های حامی خصوصی معرفی شده باشند و
• به عنوان پناهنده مورد مساعدت دولت یا حامی خصوصی برگزیده شده باشند یا منابع مالی مورد نیاز برای خود و افراد وابسته به خود را پس از ورود به کانادا در اختیار داشته باشند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد پس از حصول اطمینان از این که راه حل یا حمایت مؤثر دیگری برای متقاضیان پناهندگی وجود ندارد، آن‌ها را به عنوان پناهنده واجد شرایط اسکان مجدد در کانادا مورد شناسایی و به وزارت شهروندی ومهاجرت کانادا معرفی می‌کند. سپس مامور صدور ویزا تعیین می‌کند که آیا آن شخص شرایط «برنامه پناهندگی و اسکان مجدد بشردوستانه کانادا» Canada’s Refugee and Humanitarian Resettlement Program و ورود به این کشور را دارد یا خیر.

دسته کشور پناهندگی Country of Asylum Class
اشخاص در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند در این دسته قرار گیرند.
• خارج از موطن اصلی خود یا کشوری باشند که معمولا در آن جا زندگی می‌کنند
• در گذشته یا حال جنگ داخلی و منازعات مسلحانه بر آن‌ها تاثیر شدیدی گذاشته باشد، یا حقوق بشر به صورت جدی در مورد آن‌ها نقض شده باشد
• قادر به یافتن راه حل مناسب ظرف مدت زمان معقولانه‌ای برای وضعیت خود نباشند
• حامی مالی داشته باشند یا منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از خود و افراد وابسته را در اختیار داشته باشند.

گروه‌های حامی خصوصی، پناهندگان حایز شرایط و معیارهای مورد نیاز این دسته را شناسایی و به کانادا ارجاع می‌دهند.

دسته کشور مبدا Source Country Class
افراد در صورت داشتن شرایط زیر در این دسته قرار می‌گیرند:
در کشوری زندگی کنند که کشور مبدا پناهندگان به شمار می‌رود
• در موطن اصلی خود زندگی کنند
• در گذشته یا حال جنگ داخلی و منازعات مسلحانه بر آن‌ها تاثیر شدیدی گذاشته باشد
• حق آزادی بیان، حق مخالفت یا حق مشارکت در فعالیت‌های اتحادیه را از دست داده باشند به طوری که نتیجه عمل به بازداشت یا حبس آن‌ها بیانجامد
• به علت داشتن نژاد، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت یا عضویت در یک گروه اجتماعی معین یا داشتن عقیده سیاسی خاصی، از آزار و اذیت هراس داشته باشند
• قادر به یافتن راه حل مناسب ظرف مدت زمان معقولانه برای وضعیت خود نباشند
• تحت مساعدت دولت باشند، حامی خصوصی داشته باشند یا منابع مالی مورد نیاز برای خود و افراد وابسته را پس از ورود به کانادا در اختیار داشته باشند.

شایان ذکر است که طبق آخرین تصمیمات، از تاریخ پنجم نوامبر 2011، اداره شهروندی و مهاجرت کانادا تقاضاهای جدید را تحت «دسته کشور مبداء» نمی‌پذیرد.
متقاضیان تنها در «دسته پناهندگان کنوانسیونی خارج از کشور» و «دسته کشور پناهندگی» تحت حمایت دولت کانادا یا بخش خصوصی، فرصت پناهندگی در این کشور را به دست می‌آورند. این «پناهندگان مجددا اسکان یافته» با ورود به کشور کانادا، مقیم دایم این کشور محسوب می‌شوند.

ادامه دارد…

 

گردآوری و ترجمه: شهرام کریم زاده

In this article