به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

نقض حقوق شهروندی توسط پلیس؛ لغو محکومیت یک قاتل…

در تاریخ 8 جون1991  فرانک بویل در سن 85 سالگی با اصابت چند ضربه سنگین به سرش جان خود را از دست داد. لکه‌های خون او همه جا...

1309
1309
Share

در تاریخ 8 جون1991  فرانک بویل در سن 85 سالگی با اصابت چند ضربه سنگین به سرش جان خود را از دست داد. لکه‌های خون او همه جا دیده می‌شد. همچنین در صحنه جرم یک بسته سیگار(Sportsman)  قابل مشاهده بود.

پلیس بعد از اطلاعات بدست آمده، به دنبال یکی از مظنونان این قتل، مایکل فینی، رفت. پلیس که مظنون را در یک کاروان در حال خوابیدن یافت، پس از در زدن و نیافتن هیچ پاسخی بدون داشتن  مجوز  وارد کاروان شد و به مظنون دستور داد برای بررسی به جائی که نور بهتری دارد برود.

پلیس بعد از پرسیدن سوالاتی در مورد قتل و مشاهده لکه‌های خون روی لباس مایکل متهم را دستگیر و لباس او را به عنوان مدرک جرم ضبط کرد.

مایکل تمام سئوالات پلیس را بدون داشتن هیچ وکیلی پاسخ داد. مایکل در پاسگاه پلیس، به سوالات دیگری در مورد قتل نیز پاسخ داد و پلیس از وی انگشت نگاری نمود.

مواردی که پلیس در این بازجوئی ضبط کرد شامل لباس و کفش او، سیگار  (Sportsman) که در کاروان یافته بود و مقداری پول می‌شد.

مایکل با وجود این مدارک‌، که با نقض حقوقی قانونی او بر اساس منشور حقوق و آزادی‌های کانادا به دست آمده بود، به قتل درجه دوم محکوم شد.

در دادگاه عالی کانادا (The Supreme Court of Canada)، قاضی حکم کرد که حقوق مایکل براساس منشور آزادی به وسیله عمل پلیس در بازرسی انجام شده، نقض شده است. زیرا براساس اصل 8 منشور هر فردی در مقابل بازرسی بی‌دلیل امنیت دارد و همچنین براساس اصل (ب 10)، مایکل حق داشتن وکیل، بدون هیچ تاخیری را داشته است. پلیس این حقوق مایکل را نقض نموده بود. پلیس برای ورود به کاروان  مجوز نداشته است و تنها پس از مشاهده لکه‌های خون، متهم را دستگیر نموده بود.

هرچند پلیس با آوردن دلایلی چون، کمبود زمان، حساس بودن موضوع و زمانبر بودن گرفتن مجوز، سعی برآن داشت که عمل خود را منطقی نشان داده و بازرسی را مطابق قانون جلوه دهد. ولی اکثریت قضات دادگاه عالی کانادا، رای بر نقض حقوق مایکل براساس منشور دادند.

بر طبق ماده (224) منشور، هرگاه مدارک جرم از طریقی بدست آمده باشند که ناقض حقوق تضمین شده افراد در منشور، از جمله امنیت بازرسی و بازجویی بی دلیل  باشد، دادگاه حق دارد این مدارک را از سایر مدارک بدست آمده حذف نماید. زیرا قبول این مدارک باعث بدنامی سیستم قضائی و اجرای عدالت می‌شود.

حق امنیت افراد از بازجوئی و بازرسی بی‌دلیل، حقی بسیار مهم و از ارکان اساسی سیستم عدالت کانادا محسوب می‌شود و این مسئولیت صاحبان قدرت است که به این حقوق در هر شرایطی احترام بگذارند. هرچند گاهی تبعیت از قانون آسان‌ترین راه برای صاحبان قدرت نباشد ولی احترام به حقوق شهروندان باید سرلوحه عملکرد افراد قرار گیرد.

دادگاه عالی کانادا، در نهایت با توجه به اینکه مدارک به دست آمده، ناقض حقوق مایکل بر اساس منشور بوده است و باید طبق قانون از مدارک بدست آمده حذف شوند، براساس رای اکثریت محکومیت مایکل را لغو و دستور به شروع یک محاکمه جدید را صادر نمود.

In this article