به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

نمایندگی در پارلمان فدرال کانادا

چگونه می­‌توان نماینده پارلمان فدرال کانادا شد؟ شرط اولیه برای کاندیدای نمایندگی پارلمان شدن آن است که شهروند کانادا بوده و حداقل هجده سال سن داشته باشید. حق...

584
584
Share

چگونه می­‌توان نماینده پارلمان فدرال کانادا شد؟

شرط اولیه برای کاندیدای نمایندگی پارلمان شدن آن است که شهروند کانادا بوده و حداقل هجده سال سن داشته باشید. حق شهروندان برای انتخاب شدن در انتخابات فدرال توسط منشور حقوق و آزادی­‌های کانادا مورد حمایت قرار گرفته است. به این معنی که هر شخص واجد شرایط می­‌تواند نماینده پارلمان فدرال کانادا شود. نامزدهای این پست ابتدا باید تصمیم بگیرند که آیا قصد دارند به صورت مستقل نامزد انتخابات شوند و یا به عنوان نماینده یکی از احزاب سیاسی در انتخابات پارلمان شرکت کنند. چنانچه قصد دارید بطور رسمی از طریق یکی از احزاب کاندیدای نمایندگی پارلمان شوید، باید رسماً توسط آن حزب حمایت شوید. برای این منظور، هر یک از احزاب بر اساس مقررات داخلی خود عمل می‌کنند.

عموماً کاندیداهای نمایندگی، توسط نمایندگان محلی حزب برگزیده می‌­شوند؛ ولی در برخی موارد استثنائی، نامزدهای نمایندگی پارلمان، راساً توسط حزب انتخاب و تعیین می­‌شوند. در هر صورت، شما باید فرم درخواست نامزدی نمایندگی و سایر مدارک مورد نیاز را تکمیل و تهیه کرده و به مسئول مربوطه در منطقه انتخاباتی مورد نظر خود تحویل دهید. همچنین باید هزینه ثبت نام را پرداخت کرده و امضای حداقل پنجاه نفر از افرادی واجد شرایط رای دادن را اخذ کنید.

In this article

Join the Conversation