به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

نگاهی دوباره به قراردادهای بیمه

آیا به همان اندازه که فکر می‌کنید، تحت پوشش بیمه قرار دارید؟ بسیاری از مردم، بیمه‌های خودروی خود را با یک تلفن و با پر کردن پرسش‌نامه‌های ساده،...

745
745
Share

آیا به همان اندازه که فکر می‌کنید، تحت پوشش بیمه قرار دارید؟

بسیاری از مردم، بیمه‌های خودروی خود را با یک تلفن و با پر کردن پرسش‌نامه‌های ساده، خریده و هر سال آن را تمدید می‌کنند، بدون آنکه توجهی به مفاد آن و میزان پوشش بیمه و یا مهم تر از همه موارد پوشش داده شده توسط بیمه بنمایند. تنها در صورت آسیب دیدن در یک حادثه رانندگی است که متوجه می‌شوید که بیمه‌گر شما، چه مسئولیت‌ها و تعهداتی نسبت به آسیب‌های وارد شده به شما دارد. بیمه نامه‌های استاندارد که برای خودرو استفاده می‌شود، شامل پرداخت جبران کاهش درآمد فرد آسیب دیده نیز می‌باشد. این مزایای بیمه‌ای، تا ۰۷ درصد درآمد خالص شما را تا ۰۰۴ دلار در هفته پوشش می دهد. اگرچه این مبلغ می‌تواند با افزایش حق بیمه، تا ۰۰۶ ، ۰۰۸ و یا حتی هزار دلار در هفته نیز افزایش پیدا کند.

همچنین مزایایی برای پوشش هزینه‌های پزشکی و توانبخشی معقول و ضروری آسیب‌دیدگان در حوادث رانندگی وجود دارد. مزایای استاندارد که برای درمان یا کمک به فرد مجروح پرداخت می‌شود ممکن است تا ۵۶ هزار دلار و برای حداکثر مدت ۵ سال به بیمه‌گذار پرداخت شود. این مزایا می‌تواند بدون افزایش قابل توجه حق بیمه، تا ۰۳۱ هزار دلار و حتی یک میلیون دلار افزایش یابد.

چنانچه آسیب جدی در یک حادثه رانندگی به شما وارد شده باشد، سطح مزایای استاندارد پرداخت شده به شما ممکن است برای رفع نیازهای شما کافی نباشد. برای آسایش خاطر و اطمینان از اینکه هزینه‌های شما در چنین مواردی، به میزان کافی جبران شده و تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت، فقط کافیست اندکی حق بیمه بیشتر پرداخت کنید. به همین منظور باید با شرکت بیمه‌گر خود صحبت کنید تا از سیاست‌های آنان و جزییات مزایای که پرداخت می‌کنند آگاه شوید.

چنانچه در حادثه رانندگی آسیب دیده‌اید و نیاز به دسترسی به مزایای بالاتر برای جبران هزینه‌ها و خسارت خود داشته باشید، می‌توانید از تجربیات و خدمات یک وکیل و حقوقدان آگاه به مسائل بیمه استفاده نمایید.

1.888.662.2481 English 
1.647.607.1364 Farsi
Oatley Vigmond
In this article

Join the Conversation