به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

همراه الکترونیک شما، گنجینه اسرار شماست، مگر اینکه …….

بر اساس رای صادره از دادگاه عالی کانادا در سال 2013 (2013 SCC 60 ,R. vs. Vu)، چنانچه در متن دستور دادگاه برای جستجوی محل، اجازه جستجوی کامپیوترهایی...

1176
1176
Share

بر اساس رای صادره از دادگاه عالی کانادا در سال 2013 (2013 SCC 60 ,R. vs. Vu)، چنانچه در متن دستور دادگاه برای جستجوی محل، اجازه جستجوی کامپیوترهایی که در محل یافت می شود نیز ذکر شود پلیس اجازه تفتیش محتوای کامپیوترها را دارد در غیراینصورت، موجب نقض ماده 8 منشور حقوق و آزادی های کانادا درخصوص امنیت در برابر تفتیش و بازداشت غیرمتعارف می باشد. در این پرونده مالک ملک متهم به تهیه و دراختیار داشتن غیرقانونی ماریجوانا به منظور قاچاق و همچنین سرقت برق شده بود. پلیس دستور جستجوی منزل برای اثبات سرقت برق، از جمله پیدا کردن مدرکی برای تایید هویت مالک ملک را دریافت کرد. گرچه اطلاعاتی که پلیس برای گرفتن دستور دادگاه ارایه کرده بود نشان می داد که پلیس قصد جستجوی کامپیوترهای داخل منزل را دارد، ولی با این حال، در دستور دادگاه این موضوع مشخصاً ذکر نشده بود. در جریان بازرسی منزل، دو کامپیوتر، یک موبایل و مقداری ماریجوانا کشف شد. در جریان رسیدگی، متهم مدعی شد که پلیس با جستجوی کامپیوتر او ماده 8 منشور را نقض کرده است. قاضی رسیدگی کننده نیز بسیاری از مدارکی که پلیس از این طریق به دست آورده بود را از مجموع دلایل حذف کرد و به این ترتیب متهم را از اتهام تبریه کرد، چون اولاً دلایل پلیس برای توجیه اخذ دستور بازرسی منزل برای کشف مدارک هویتی متهم، کافی برای این موضوع نبوده و ثانیاً در متن دستور دادگاه، به پلیس اجازه تفتیش کامپیوترها و تلفن همراه داده نشده بود. دادگاه تجدیدنظر، حکم تبریه را نقض و دستور به رسیدگی مجدد داد. به نظر دادگاه، ایرادی متوجه دستور بازرسی اخذ شده و همچنین رفتار پلیس نیست تا موجب نقض ماده 8 منشور باشد. دادگاه عالی کانادا درخصوص اینکه آیا توجیه پلیس برای اخذ دستور بازرسی، قابل قبول بوده یا خیر، با مشکل مواجه شد. بر اساس گزارش اداره برق بریتیش کلمبیا به پلیس مبنی بر اینکه برق این منزل دستکاری شده و برق مصرفی آن در قبض ها منعکس
نمی شود، نهایتاً دادگاه به این نتیجه رسید که صدور دستور بازرسی توجیه دارد. اما درخصوص موضوع دوم و اینکه آیا در متن دستور بازرسی، باید بازرسی کامپیوتر نیز قید شود یا خیر، دادگاه عالی اعلام کرد بر اساس یک اصل عمومی معقول و قابل قبول، دستور بازرسی محل تنها به کلیه نقاط آن محل قابل تسری است و این به معنای بازرسی کامپیوتر نمی تواند باشد. دادگاه عالی کانادا با تاکید مجدد بر رای قبلی خود (8 SCC 2010 R. vs. Morelli) که اعلام کرده بود که تفتیش کامپیوتر یکی از رفتارهای متضمن نقض شدید حقوق مندرج در ماده 8 منشور حقوق و آزادی های کانادا محسوب می شود، به چهار دلیل، بازرسی کامپیوترها را متفاوت از سایر موارد بازرسی دانست که باید با آن متفاوت از موارد مشابه رفتار کرد:
• کامپیوتر مقدار بسیار زیادی اطلاعات در خود ذخیره می کند که برخی از آن (درخصوص کامپیوترهای شخصی)، اطلاعات کاملا خصوصی و شخصی است.
• بین جستجوی محتویات یک کیف دستی و جستجوی محتویات کامپیوتر، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. کامپیوتر می تواند محل نگهداری دنیایی از اطلاعات نامحدود باشد.
• بسیاری از اطلاعاتی که در کامپیوتر ثبت می شود توسط خود دستگاه ایجاد و نگهداری می شود و استفاده کننده حتی گاهی از وجود آن اطلاعات بی اطلاع است. با جستجوی کامپیوتر امکان بررسی جزییات عادت ها، علایق و هویت استفاده کننده وجود دارد درحالی که استفاده کننده در ایجاد آن نقشی نداشته و شاید این موضوعات اساساً در واقع و در زندگی شخص، وجود نداشته باشند.
•کامپیوترها اطلاعات و فایل ها را حتی پس از پاک کردن توسط استفاده کننده، در حافظه خود نگهداری می کنند. بنابراین کامپیوتر نه تنها برخی اطلاعات را که استفاده کننده از وجود آن بی خبر است تولید می کند، بلکه اطلاعاتی را هم که استفاده کننده تلاش می کند تا از بین ببرد را در خود نگاه می دارد.

همین موضوع، کامپیوتر را از سایر موضوعاتی که حقوق، قبلاً برای توقیف و بازرسی آنان تعیین تکلیف کرده متفاوت می کند.
کامپیوترهایی که به اینترنت یا شبکه های اطلاعات وصل می شوند به استفاده کننده اجازه دسترسی به برخی اطلاعات و مدارک گوناگون را می دهند که جستجوی یک موضوع خاص در کامپیوتر، همیشه نتایج معناداری به همراه نخواهد داشت.

دادگاه عالی به این نتیجه رسید که با وجود این تفاوت ها بین کامپیوتر و سایر محیط های قابل تفتیش، برای رعایت ماده 8 منشور، باید برای بازرسی کامپیوترها، رفتار متفاوتی را در پیش گرفت. به نظر دادگاه، پلیس برای کسب اجازه برای بازرسی محتویات کامپیوتر، ابتدا باید برای قاضی دلایل موجه و قابل قبولی ارایه کند تا ثابت کند که در این کامپیوتر، آن چیزی را که پلیس به دنبالش است پیدا خواهد کرد. اگر پلیس در حین بازرسی از یک مکان به کامپیوتری برخورد کرد و در حکم بازرسی، اجازه مشخصی برای تفتیش کامپیوتر داده نشده باشد، اگر پلیس احتمال معقول می دهد که در آن کامپیوتر اطلاعاتی در خصوص موضوع بازرسی وجود دارد، باید ضمن توقیف و حفاظت از آن، درخواست صدور اجازه بازرسی محتوای آن را به قاضی ارایه کند.
این پرونده نمونه ای دیگر از اهمیت حقوق یک فرد براساس منشور در کانادا است.

 

 

In this article

Join the Conversation