به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

هیچ چیز “در و رنج” شما را جبران نمی کند…

برای اینکه بتوانیداز شکایت خود بابت درد و رنجی‌ که بدلیل تصادف متحمل شده‌اید نتیجه مثبت بگیرید، باید دو مساله را مدّ نظر داشته باشید: شرط اول این...

2064
2064
Share

برای اینکه بتوانیداز شکایت خود بابت درد و رنجی‌ که بدلیل تصادف متحمل شده‌اید نتیجه مثبت بگیرید، باید دو مساله را مدّ نظر داشته باشید:
شرط اول این است که درد و رنج حاصل از تصادف، به حد مشخصی‌ که در این زمینه تعیین شده است رسیده باشد. شما زمانی‌ مشمول این شرط هستید که جراحات و صدمات وارده در تصادف منجر به یکی‌ از موارد زیر شوند:
• فوت
• تغییر ظاهری جدی و دائمی
• ناتوانی جدی دائمی، چه جسمی‌‌ باشد، چه ذهنی‌ یا روانی‌.

مساله دوم این است که ارائه شکایت منوط به پرداخت مبلغ ۳۰،۰۰۰ دلار هزینه قابل کسر “Deductible” است. شکایاتی که در آنها حد درد و رنج بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار باشد، از پرداخت این هزینه قابل کسر مستثنا هستند. شکایاتی که تحت قانون خانواده صورت می‌گیرند، مشمول پرداخت ۱۵،۰۰۰ دلار هزینه می‌شوند و در صورتی‌ که مبلغ شکایت بیش از ۵۰،۰۰۰ دلار باشد، از پرداخت این هزینه معاف می‌شوند.

از دست دادن درآمد
اگر به دلیل تصادف، قادر به بازگشت به کار نیستید یا مجبورید ساعات کمتری کار کنید، می‌توانید تحت عنوان “Loss of Income” یا “Earning Capacity” خسارت بگیرید. برای چنین شکایاتی لازم نیست که میزان صدمات به حد مشخصی‌ رسیده باشد. باید توجه داشت که مطالبه این گونه خسارت در ۷ روز اول پس از تصادف ممکن نیست. اگر با درخواست متقاضی موافقت شود، شخص تا ۷۰ درصد از درآمدی را که از دست داده، منهای هرگونه مزایا که بدلیل تصادف به او تعلق گرفته، دریافت می‌کند. پس از اجرای محاکمه، متقاضیان ممکن است تا ۱۰۰ درصد درآمد از دست رفته خود را منهای هرگونه درآمد دیگری که داشته‌اند، دریافت کنند.

هزینه درمان و هزینه‌های جانبی
می‌توانید هزینه درمانی مربوط به تصادف را در صورتی‌ که مبلغ آن بیشتر از مزایایی باشد که از بیمه‌ خودتان بابت تصادف دریافت کرده‌اید، مطالبه کنید. همچنین هزینه‌های جانبی (مانند نگهداری در خانه و هزینه داروها) که بدلیل تصادف پیش آمده و تحت پوشش بیمه‌ شما نیستند، از طرف مقصر قابل مطالبه‌اند.

چه زمانی‌ باید از فرد مقصر در تصادف شکایت کنم؟
مطابق قانون محدودیت “Limitation Act”، شکایت برای دریافت خسارت را می‌توان حداکثر تا دو سال پس از وقوع تصادف ارائه کرد.

مطالب این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی است و توصیه حقوقی محسوب نمی‌شود. اگر دچار حادثه شده‌اید و به توصیه حقوقی نیاز دارید، با دفتر حقوقی نوحی تماس بگیرید.

 

کتی نوحی
شماره تماس: ۷۳۶۴-۹۰۷-۴۱۶

In this article