به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

وضعیت تاهل

سوال: وضعیت تاهل من چیست؟ پاسخ: زمانی که صحبت از وضعیت تاهل می‌شود، معمولا گزینه‌های مجرد، متاهل، مطلقه، یا بیوه به ذهن می‌رسد. اما، در کانادا، شرایط قانونی...

16291
16291
Share

سوال: وضعیت تاهل من چیست؟

پاسخ: زمانی که صحبت از وضعیت تاهل می‌شود، معمولا گزینه‌های مجرد، متاهل، مطلقه، یا بیوه به ذهن می‌رسد. اما، در کانادا، شرایط قانونی مختلفی برای وضعیت تاهل، وجود دارد. مجرد و هیچ‌وقت ازدواج نکرده مانند متاهل و مطلقه، شرایط کاملا مشخص و واضحی هستند. اما منظور از «از نظر قانونی جدا از هم» چیست؟ این بدان معنی است که شما از همسرتان جدا شده‌اید اما هنوز از لحاظ قانونی، طلاق نگرفته‌اید. زمانی که شما برای جدایی تصمیم قطعی می‌گیرید، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنید، و یا برای طلاق تشکیل پرونده می‌دهید، از نظر قانونی جدا از هم محسوب می‌شوید؛ اما به محض آن که طلاق‌نامه شما صادر شد، مطلقه خواهید بود. از آنجایی که در بسیاری از کشورها، برای جدایی، رضایت همسر، شرط طلاق می‌باشد و در مواردی همسر رضایت به طلاق ندارد، شرایط «از نظر قانونی جدا از هم» بسیار معمول است.
Conjugal Partners یا Common-Law به چه معنا است؟ بدون در نظر گرفتن این امر که آیا این گونه روابط در کشور محل تولد شخص قابل قبول است یا خیر، طبق قانون کانادا، دو نوع ارتباط مانند ازدواج وجود دارد: Conjugal Partners و Common-Law. همسر عرفی در شرایطی است که طرفین بیش از یک سال با یکدیگر زندگی می‌کنند. Conjugal Partners نیز به همین ترتیب است اما به دلیلی خارج از کنترل آنها، طرفین این رابطه نمی‌توانند با هم زیر یک سقف زندگی کنند.
باید به این نکته توجه داشت که در این نوع روابط، زمانی می‌توان از حقوق و تعهدات قانونی برخوردار بود که 1 سال از زمان شروع این رابطه، گذشته باشد. به طور مثال، اگر زمانی که پرونده مهاجرتی‌تان را تشکیل می‌دهید، مجرد بوده یا با شخصی ملاقات می‌کنید، اگر در طول مدت بررسی پرونده‌تان، 1 سال از رابطه‌تان گذشته باشد، می‌توانید شخص مورد نظر را به عنوان همسر وابسته، به پرونده خود، اضافه کنید. همچنین، اگر زمانی که برای مهاجرت اقدام می‌کنید، بیش از 1 سال باشد که با شخصی در رابطه باشید اما در پرونده خود از آن شخص به عنوان همسر Conjugal Partners یا Common-Law خود نامی نبرید، ممکن است در آینده نیز نتوانید حامی پرونده مهاجرتی او شوید.
از آنجایی که طبق قوانین کانادا ممکن است یکی از شرایط وضعیت تاهل مانند Common-Law برای شما در نظر گرفته شود، حتی اگر کشور خودتان نیز این روابط را قبول نداشته باشد، بسیار حائز اهمیت است که برای دولت کانادا، شرایط تاهل خود را طبق یکی از این گزینه‌ها، مشخص نمایید.

پانته‌آ جعفری
وکیل رسمی دادگستری
,Immigration
Corporate & Commercial Law

In this article

Join the Conversation