به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

پرسش‌های متداول گمرکی مسافرت‌های شخصی

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان و افراد مقیم دایم کانادا هنگام مراجعت به کشور، مالیات و عوارض گمرکی است که هنگام ورود به خریدها و سوغاتی‌های آن‌ها تعلق...

1834
1834
Share

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان و افراد مقیم دایم کانادا هنگام مراجعت به کشور، مالیات و عوارض گمرکی است که هنگام ورود به خریدها و سوغاتی‌های آن‌ها تعلق می‌گیرد. صفحه‌ای را در این مجله به ارایه اطلاعات در این زمینه اختصاص داده‌ایم که در هر شماره، پرسش‌های پرتکرار گمرکی و پاسخ آن‌ها را می‌توانید مطالعه کنید.

معافیت‌های شخصی مسافران شامل چیست؟
شهروندان یا افراد مقیم دایم کانادا چنان چه قصد مراجعت به کانادا را داشته باشند، توجه کنند که به تمام اقلام خریداری شده مالیات و عوارض گمرکی تعلق می‌گیرد، مگر این که اقلام آن‌ها مشمول “معافیت شخصی” باشند. این معافیت به مسافران اجازه می‌دهد بدون پرداخت عوارض عادی اقلامی را با ارزش خاصی به کانادا بیاورند.
در صورت اقامت در خارج از کانادا به مدت کم‌تر از 24 ساعت و خروج و ورود در همان روز، افراد نمی‌توانند از معافیت بهره‌مند شوند.
در صورت اقامت در خارج از کانادا به مدت 24 ساعت یا بیش‌تر، افراد می‌توانند کالاهایی را به ارزش 200 دلار کانادایی بدون پرداخت عوارض و مالیات به همراه داشته باشند. اگر ارزش کالاهای همراه مسافر، بیش از 200 دلار باشد، نمی‌توان درخواست معافیت کرد و باید تمام مالیات و عوارض متعلقه به اقلام همراه به طور کامل پرداخت شود.
در صورت اقامت در خارج از کانادا به مدت 48 ساعت یا بیش‌تر، افراد می‌توانند کالاهایی را به ارزش 800 دلار کانادایی بدون پرداخت عوارض و مالیات به همراه داشته باشند. اگر چه مشروبات الکلی و دخانیات نیز در این فهرست قرار دارند، بخشی از سیگار و تنباکو ممکن است مشمول پرداخت مالیات جزیی شود. هنگام ورود به کانادا، اقلام اظهار شده باید همراه و در اختیار مسافر باشد.
در صورت اقامت در خارج از کانادا به مدت 7 روز یا بیش‌تر، افراد می‌توانند کالاهایی را به ارزش 800 دلار کانادایی بدون پرداخت عوارض و مالیات به همراه داشته باشند. مشروبات الکلی و دخانیات نیز در این فهرست قرار دارند. به غیر از سیگار، محصولات دخانی، تنباکو و نوشابه‌های الکلی که حتما باید هنگام ورود در اختیار و همراه مسافر باشد، سایر اقلام لازم نیست همراه وی باشد و آن‌ها را می‌توان با پست، پیک و غیره بعدا به کانادا وارد کرد.
جوانان و نوزادان نیز مشمول معافیت گمرکی می‌شوند و والدین یا سرپرستان آن‌ها می‌توانند در اداره خدمات مرزی کانادا CBSA اظهارنامه به نام آن‌ها پر کنند، به شرط این که اقلام اظهارشده جهت مصرف آن‌ها باشد. برای مثال، سیگار و مشروبات را نمی‌توان به نام آن‌ها اظهار کرد تا مشمول معافیت شوند. ذکر این نکته ضروری است که تمام اقلام باید در خارج از کانادا خریداری شده باشد و رسیدهای خرید در دسترس باشد.

هنگام ورود به کانادا، چه مقدار مشروبات الکلی و تنباکو یا سیگار می‌توان به همراه داشت؟
برای این که محصولات دخانی و الکل همراه شما مشمول معافیت شخصی باشد، محدودیت‌هایی وجود دارد. شهروندان کانادا و افراد مقیم دایم این کشور که دست کم 48 ساعت خارج از این کشور بوده‌اند و به سن قانونی رسیده‌اند، به عنوان بخشی از معافیت شخصی خود، می‌توانند هنگام مراجعت به کانادا مقادیر مندرج زیر از محصولات دخانی و الکل به همراه داشته باشند. لازم به توضیح است که تنها یکی از موارد زیر را برای هر کدام می‌توان به همراه داشت.

In this article