به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

پلیس و حقوق شما…

همه ما در زندگی کم و بیش در موقعیت‌های مختلف با پلیس روبرو می‌شویم. اگرچه قانون ما را در برابر هرگونه تجاوز به حقوق‌مان حمایت می‌کند، اما همواره...

1902
1902
Share

همه ما در زندگی کم و بیش در موقعیت‌های مختلف با پلیس روبرو می‌شویم. اگرچه قانون ما را در برابر هرگونه تجاوز به حقوق‌مان حمایت می‌کند، اما همواره این نگرانی نسبت به رویارویی با پلیس  وجود دارد چرا که پلیس دارای سلاح و قدرت است. قوانین موجود اختیارات پلیس را در محدوده خاصی تعریف و معین کرده و اجازه نمی‌دهد یک افسر پلیس یا مامور قانون به حقوق شهروندان تجاوز کند. تنها در سه مورد پلیس این امکان را پیدا می‌کند تا شما را متوقف کند؛

1.  اگر پلیس مشکوک شود که شما جرمی مرتکب شده‌اید،

2.  اگر پلیس شما را در حین ارتکاب به جرم دیده باشد،

3.  و یا اگر پلیس بخواهد از عدم مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر، بیمه بودن وسیله نقلیه در هر زمان در حین رانندگی اطمینان حاصل کند.

در همه حالات اگر پلیس شما را متوقف کرد، شما حق دارید دلیل آن را بپرسید و حق دارید در مدت زمان قابل قبولی با یک وکیل صحبت کنید.

اگرچه بر طبق قانون شما حق دارید در هنگام بازجوئی پلیس، ساکت بمانید ولی بهتر است حداقل هویت شخصی خود را اعلام کنید. در بعضی از مواقع، اگر اسم خود را به پلیس نگوئید ممکن است به جرم مانع تراشی در برابر پلیس متهم شوید.

اگر پلیس به پرسیدن سئوال ادامه داد و به شما اجازه ترک آن محل را نداد، این بدان معناست که شما را بازداشت کرده است. وقتی شما دستگیر و یا بازداشت می‌شوید، حق دارید دلیل آنرا بپرسید و با یک وکیل صحبت کنید.

باید بدانیم که در مواردی پلیس حق بازرسی لباس و هرآنچه که حمل می‌کنید  را دارد مثلا اگرشما خود اجازه این کار را به پلیس بدهید و یا اینکه پلیس دلایلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی شما داشته باشد، یا شما در حال ارتکاب جرمی باشید که اسلحه در آن جرم دخالت داشته یا دارد.

در بعضی مواقع نیز اگر در مکانی هستید که پلیس در آنجا به دنبال مواد مخدر است و باور دارد که شما نیز مواد مخدر همراه خود دارید، پلیس حق بازرسی شما را دارد  و دست آخر اینکه، اگر شما داخل ماشینی باشید که در آن نوشیدنی الکلی وجوددارد و یا شما توسط پلیس دستگیر شده باشید، پلیس حق بازرسی شما را خواهد داشت.

 اگر پلیس چیزی مربوط به یک جرم دیگر، در هنگام بازرسی شما، پیدا کند می‌تواند شما را به آن جرم نیز متهم کند. برای مثال اگر پلیس شما را به علت اینکه فکر می‌کند اسلحه دارید بازرسی کند و در حین بازرسی مواد مخدر بیابد، میتواند شما را به جرم حمل مواد مخدر نیز متهم و دستگیر کند.

اگرچه پلیس حق ندارد به طور اتفاقی بازرسی نماید ولی بهتر است که از بازرسی پلیس سرباز نزنید. سرباز زدن از یک بازجوئی ممکن است به محکومیت منجر شود. به جای این کار در اولین فرصت با یک وکیل مشورت کنید.

ورود پلیس به خانه شما

 تا به حال این سوال به ذهنتان رسیده است که پلیس  تحت چه شرایطی حق ورود به منزل شما را دارد؟ پلیس در دو حالت می‌تواند وارد خانه شما شود و آن را بازرسی کد.

1.  اگر شما به آنها اجازه دهید،

این اجازه، به این معنی است که کسی که داخل خانه زندگی می‌کند به پلیس اجازه ورود دهد. اگر پلیس بخواهد بدون مجوز وارد خانه شما شود و شما این مسئله را نخواسته باشید باید به طور صریح به آنها بگوئید و از ایجاد هرگونه ابهام بپرهیزید.همچنین شما در هر زمان می‌توانید از پلیس تقاضا کنید که خانه شما را ترک کند.

2.  اگر آنها مجوز بازرسی خانه را داشته باشند.

این مجوز به پلیس حق ورود به خانه و بازرسی مواردی که در مجوز ذکر شده‌اند را می‌دهد. پلیس باید مجوز را همراه خود داشته باشد و شما حق دارید آنرا بخوانید. در هنگام بازرسی، پلیس حق ندارد چیزی را بهم بزند و خراب کند. در هنگام بازرسی آنها تنها می‌توانند مکان‌هایی که اشیا  ذکر شده ممکن است در آنجا یافت شود بازرسی کنند. مثلا پلیس نمی‌تواند داخل کشوها را برای پیدا کردن یک دوچرخه بگردد. به محض آنکه پلیس موارد ذکر شده در مجوز را پیدا کرد باید خانه را ترک کند و شما نیز بهتر است اسم و شماره شناسایی پلیسی که مسئول این بازرسی است را بپرسید.

گفتنی است که پلیس در بعضی مواقع اضطراری حق دارد وارد خانه شما شود ولی حق بازرسی کردن آن را ندارد.

پلیس در بعضی موارد با یک مجوز بازداشت می‌تواند وارد خانه شما شود. اگر پلیس با یک مجوز بازرسی و بازداشت وارد خانه شما شود، حق دارد هرچیز غیرقانونی دیگر و یا مدارک مربوط به جرم را نیز ضبط کند. برای مثال، اگر پلیس در حین بازرسی برای یافتن یک سلاح، مواد مخدر نیز پیدا کند، مواد مخدر را می‌تواند علیه شما به عنوان مدرک برای جرم مربوطه ضبط کند.

ورود در حالت اضطراری

پلیس همچنین می‌تواند برای رساندن کمک اضطراری به فردی، وارد خانه شما شود. این قدرت برای وارد شدن به خانه شما در زمان اضطراری، به پلیس حق بازرسی خانه شما را نمی‌دهد. هرچند در هنگامی که پلیس داخل خانه است می‌تواند هر شیء غیرقانونی و یا مدرک ارتکاب به جرمی را ضبط نماید.

اگر هنگام بازرسی، پلیس چیزی را از شما بگیرد شما ممکن است حق بازگرفتن آنرا داشته باشید. در این موارد بهتر است با یک وکیل مشورت کنید.

همانطور که در بالا آمد، پلیس خارج از اختیارات قانونی خود حق ندارد عمل کند و هرگونه تجاوز به حقوق شهروندان از سوی ماموران قانون یا پلیس، در محاکم قضائی قابل پیگرد است.

In this article