به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

چهره‌ای جدید در دادگاه عالی کانادا

Source: www.cbc.ca یکم دسامبر ۲۰۱۴، قاضی سوزان کوته Suzanne Côté به عنوان قاضی دادگاه عالی کانادا انتخاب شد. قبل از انتصاب به این سمت، قاضی کوته یکی‌ از...

1489
1489
Share
Source: www.cbc.ca

یکم دسامبر ۲۰۱۴، قاضی سوزان کوته Suzanne Côté به عنوان قاضی دادگاه عالی کانادا انتخاب شد. قبل از انتصاب به این سمت، قاضی کوته یکی‌ از شرکای شرکت Osler, Hoskin & Harcourt LLP بود. او در پرونده‌های حقوقی پیچیده مدنی و تجاری، شامل مسئولیت‌های تولیدکنندگان، پرونده‌های جمعی و قوانین عمومی و دولتی تخصص دارد. قاضی کوته همچنین نشان the Advocatus  Emeritus را در سال ۲۰۱۱ the Barreau du Québec گرفته است و از سال ۲۰۰۵ عضو  the American College of Trial Lawyers است.

قاضی کته به عنوان بهترین وکلای کانادا در سال ۲۰۱۳، وکیل پیشرو دنیا در تجارت در سال۲۰۱۲ و وکیل پیشرو کانادا در دعوای قضایی در سال ۲۰۱۲، وکیل سال در امر دعوای قضایی در سال ۲۰۰۸ و در میان ۲۵ وکیل زن برتر در کانادا در سال ۲۰۰۳ انتخاب شده است.

قاضی کوته در دادگاه‌های استانی و فدرال و در رده‌های  مختلف دادگاه استانی و تجدید نظر و دادگاه عالی کانادا، از حقوق موکلین خود دفاع کرده است. او در سال ۱۹۸۱ عضو کانون وکلای کبِک شد.

قاضی کوته ادله اثبات دعوا و وکالت در امور مدنی را در the École du Barreau du Québec  تدریس کرده و عضو هیأت مدیران the Jean Duceppe Foundation است. او همچین با موسسه ملی‌ و کانادائی برا ی نابینایان همکاری داشته است. او مدرک حقوق خود را از دانشگاه لاوال گرفته و در دانشگاه کبِک و مونترال  سخنرانی‌ کرده است. در طول فعالیت حرف‌های خود، او در چندین شرکت حقوقی بزرگ کانادا به عنوان وکیل مشغول بکار بوده است.

In this article