به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

چگونه با قاضی، به زبان مادری صحبت کنیم

اگر توانایی شما یا هر یک از شاهدین پرونده در زبان به میزانی ضعیف باشد که نتوانید در جریان روند و صحبت‌های دادگاه قرار بگیرید و یا قاضی...

5424
5424
Share

اگر توانایی شما یا هر یک از شاهدین پرونده در زبان به میزانی ضعیف باشد که نتوانید در جریان روند و صحبت‌های دادگاه قرار بگیرید و یا قاضی نتواند منظور شما یا شاهدین پرونده را متوجه شود، باید از مترجم استفاده کنید. اگر زمانی احساس کردید که به مترجم نیازی ندارید، باید مطمئن شوید که قاضی، پرونده شما را به صورت کامل متوجه می‌شود. اگر در حین جلسات دادگاه، قاضی متوجه شود که یکی از طرفین و یا شاهدین حاضر در جلسه، نمی‌توانند به صورت کامل در جریان صحبت‌های قرار بگیرند، دستور خواهد داد که حتما از مترجم استفاده شود.

مترجم انگلیسی یا فرانسه
دادگاه دعاوی کوچک، می‌تواند در تمامی جلسات دادگاه و برای کل مکاتبات، مترجم انگلیسی به فرانسه و یا بالعکس را در اختیارتان قرار دهد. اگر فکر می‌کنید که برای خودتان یا شاهدین پرونده در یکی از این زبان‌ها، به مترجم نیاز دارید، باید حتما در ابتدای روند پرونده، دادگاه را از این مطلب، مطلع کنید.

مترجم برای زبان‌های دیگر
مترجم زبان انگلیسی یا فرانسه به زبان‌های دیگر، باید توسط خود طرفین پرونده، فراهم شده و پرداخت آن نیز شخصا انجام خواهد شد. باید از شخصی به عنوان مترجم استفاده کنید که توانایی‌های لازم را در ترجمه زبان شما به انگلیسی یا فرانسه داشته و اعتبار کافی در این کار، داشته باشد. فردی که کار ترجمه را انجام می‌دهد، نباید با این پرونده و دادخواست ارتباطی داشته و یا از اقوام نزدیک شما باشد. اگر خودتان، کسی را به عنوان مترجم نمی‌شناسید، می‌توانید به مراکزی مراجعه نمایید که مترجمین رسمی دادگاه دعاوی کوچک را به شما معرفی می‌کنند. هزینه آن نیز باید توسط شخصی که به مترجم نیاز دارد، پرداخت شود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وب‌سایت دادستانی کل – خدمات مترجمین دادگاه، مراجعه نمایید.
درخواست مترجم رایگان
اگر با توجه به شرایط مالی‌تان، قادر به پرداخت هزینه مترجم نمی‌باشید، ممکن است بتوانید از مترجم رایگان استفاده کنید که در چنین شرایطی، اداره دادگاه‌ها، هزینه مترجم “در دادگاه دعاوی کوچک” را پرداخت خواهد کرد. در این صورت، باید فرم مربوط به خدمات رایگان دادگاه دعاوی کوچک را تکمیل نموده و اطلاعات کامل مالی خود را ارایه نمایید. اگر با درخواست شما موافقت شد، باید فرم مربوط به درخواست مترجم را تکمیل کنید. این فرم را می‌توانید از هر دادگاهی تهیه نمایید.
اگر در دادگاه دعاوی کوچک از مترجم استفاده می‌کنید، باید تمام مدارک و شواهد خود را به زبان مادری خودتان تهیه کرده و در اختیار دادگاه قرار دهید. نمی‌توانید قسمتی از مدارک را به زبان خودتان و قسمتی را به زبان انگلیسی یا فرانسه، ارایه کنید. بهتر است که در جلسات دادگاه نیز آهسته صحبت کنید تا مترجم بتواند به صورت کامل، صحبت‌های شما را ترجمه کند.

ترجمه: پریناز کرمچی

In this article

Join the Conversation