به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کارت شناسایی آنتاریو

کارت عکس Photo Card، کارتی است که دولت به عنوان کارت شناسائی عکس‌دار در اختیار آن دسته از ساکنان آنتاریو قرار می‌دهد که گواهینامة رانندگی ندارند. در اختیار...

2638
2638
Share

کارت عکس Photo Card، کارتی است که دولت به عنوان کارت شناسائی عکس‌دار در اختیار آن دسته از ساکنان آنتاریو قرار می‌دهد که گواهینامة رانندگی ندارند. در اختیار داشتن این کارت موجب می‌شود که دارندة آن راحت‌تر بتواند کارهایی مانند باز کردن حساب بانکی و یا هر کاری را که نیاز به کارت شناسایی رسمی دارد، انجام دهد. قیمت این کارت 35 دلار است.

شرایط درخواست کارت عکس:
• نداشتن گواهینامة رانندگی
• سکونت در آنتاریو
• داشتن 16 سال سن و یا بیش‌تر
مدرک شناسایی تاریخ گذشته قابل قبول نیست (به استثنای گواهینامه رانندگی آنتاریو و یا گواهی رانندگی ارتقا یافته آنتاریو که کم‌تر از یک سال از تاریخ انقضایش گذشته باشد).
توجه: تمام مدارک باید اصل، معتبر و به زبان انگلیسی یا فرانسه باشند. اگر مدارک شما به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشند، باید اصل آن‌ها را به همراه گواهی ترجمه به همراه داشته باشید.

آنچه باید بدانید
از کارت عکس آنتاریو نمی‌توان به عنوان مستندات مسافرتی استفاده کرد. از این کارت می‌توان به عنوان سند شناسایی معاملات کسب و کار روزمره استفاده نمود.
اگر شما دارای کارت عکس آنتاریو هستید و در عین حال برای گواهینامة رانندگی درخواست کرده‌اید، باید آن را به عنوان بخشی از فرآیند درخواست‌تان ارایه دهید و به همین دلیل کارت عکس خود به خود باطل خواهد شد.

مدارکی که باید به مرکز خدمات آنتاریو تحویل داده شود:
• مدارک شناسایی رسمی برای اثبات نام، تاریخ تولد و امضای واقعی‌تان
• گواهی ازدواجتان در صورتی که تحت پوشش نام همسرتان این درخواست را کرده‌اید

اطلاعاتی که برای تکمیل فرم ضروری است، شامل:
تاریخ تولد، جنسیت، قد، آدرس محل سکونت و آدرس پستی در صورت مغایرت آدرس‌ها. متقاضی باید فرم‌ها را امضا و تاریخ بزند. در صورت نیاز، سرپرست عمومی یا متولی (PGT) فرم درخواست را امضا خواهد کرد.
راهنمایی: حتما در روز تعیین شده، فرم درخواست تکمیل شده و مدارک شناسایی مورد نیاز را با خود بیاورید. بهتر است وقتی می‌خواهید سر قرارتان حاضر شوید، فردی که مورد اعتمادتان است را نیز با خود ببرید. اگر مواردی را متوجه نشدید و یا اگر فرم درخواستتان با مشکلی مواجه شد، این فرد می‌تواند حامی خوبی برای شما باشد و کمکتان کند.

In this article

Join the Conversation