به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

کارفرمایان و شرایط خاص کارکنان

کمیسیون حقوق بشر آنتاریو Ontario Human Rights Commission سخت در تلاش برای ترویج برابری و منع هرگونه تبعیض یا رفتار نابرابر و زیان آور نسبت به افراد است....

1702
1702
Share

کمیسیون حقوق بشر آنتاریو Ontario Human Rights Commission سخت در تلاش برای ترویج برابری و منع هرگونه تبعیض یا رفتار نابرابر و زیان آور نسبت به افراد است. تبعیض می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد، اما این کمیسیون 14 مورد از جمله تبعیض از حیث نژاد، رنگ پوست، مذهب، خاستگاه قومی، شهروندی، جنسیت، گرایشات جنسی، وضعیت تاهل، سن و غیره مندرج در قانون حقوق بشر آنتاریو را به عنوان دلایل واضح اعمال نابرابری معرفی و کارفرمایان را از اعمال آن‌ها به شدت منع کرده است.
اما برخی اوقات لازم است جهت جلوگیری از تبعیض یا کاهش اثر آن و هم چنین جهت ملاحظه شرایط برخی افراد، با آن‌ها به گونه‌ای رفتار کرد که با دیگران متفاوت است. در محیط‌های کاری، کارفرمایان موظفند در برخورد خود با کارکنان شرایط ویژه آن‌ها را مد نظر داشته باشند. برای مثال، اگر کارمندی دچار عارضه‌ای در پای خود شده باشد، کار فرما باید محل کار او را جایی در نظر بگیرد تا بتواند به راحتی رفت و آمد کند و اسکان وی در طبقات بالاتر که امکان استفاده از آسانسور مقدور نباشد، تبعیض محسوب می‌شود. این ملاحظه ویژه در حق کارکنان “وظیفه رعایت حال” Duty to accommodate خوانده می‌شود و معنای آن این است که برخی اوقات لازم است با کارمندان خود رفتار متفاوتی انجام دهیم تا انصاف را رعایت کرده باشیم. جهت آشنایی بیش‌تر با حساسیت این موضوع و نگاه قضات و کمیته‌های تخصصی حقوق بشر کانادا، شما را به خواندن سابقه قضایی زیر دعوت می‌کنیم.
مغازه‌ای فروشندگان تمام وقت خود را موظف کرد عصرهای جمعه را به صورت چرخشی و از هر سه هفته دو نوبت در روز شنبه کار کنند. در این مغازه فروشنده‌ای یهودی کار می‌کرد. پیروان این دین از غروب روز جمعه تا غروب روز شنبه را که “سبت” Sabbath خوانده می‌شود، به عبادت می‌پردازند. او وقتی به کارفرمای خود اطلاع داد که نمی‌تواند روزهای شنبه کار کند، ابتدا از کار تمام وقت خود اخراج و سپس به عنوان کارمند نیمه وقت استخدام شد. کارفرما به وی گفت که او را برای هر کاری که لازم نباشد روزهای شنبه را کار کند، در نظر خواهد گرفت.
کارمند این اقدام کارفرما را مغایر با اصل 4(1)(g) قانون حقوق بشر آنتاریو Ontario Human Rights Code و مصداق تبعیض مذهبی دانست و شکایتی را علیه وی اقامه کرد. کمیسیون حقوق بشر در دفاع از شاکی در مقابل هیئت تفحص Board of inquiry اقدام کارفرما را تبعیض آمیز خواند. هیئت تفحص پس از بررسی شکایت اظهار داشت که قانون، نه تنها شرایط کار تبعیض آمیز واضح بلکه شرایط غیر مغرضانه‌ای را که به تبعیض منجر شود، منع می‌کند. هیئت تفحص هم چنین اظهار داشت که کارفرما موظف است به طور معقولانه‌ای شرایط ویژه‌ای را برای کارمندان و کارگرانی که تحت تاثیر شرایط منجر به تبعیض قرار می‌گیرند، فراهم کند اگر چه این موضوع در متن قانون به صراحت قید نشده باشد. کمیسیون حقوق بشر کانادا از این اصل به عنوان “رعایت حال و شرایط” کارکنان Duty to accommodate یاد می‌کند که به موجب آن کارفرمایان موظفند قوانین، اعمال، انتظارات یا شیوه‌هایی را که ممکن است تبعیض آمیز باشد، تشخیص و تغییر دهند.
با توجه به این موضوع که کارفرما برای کاهش اثر نامطلوب Adverse effect سیاست مغازه بر فروشنده اقدام کرده بود و وی را به طور کامل اخراج نکرده و کار نیمه وقت وی را تضمین نموده بود، هیئت، نظر داد که کارفرما اقدام معقولانه‌ای برای رعایت حال فروشنده انجام داده است. بنابراین شکایت رد شد.
کمیسیون در دادگاه استانی به این رای اعتراض کرد. دادگاه با استناد به این که در قانون تنها تبعیض‌های تعمدی منع شده‌اند، رای هیئت تفحص را مورد تایید قرار داد. دادگاه تجدید نظر نیز این رای را تایید کرد و بنابر این، کمیسیون، پرونده را به دادگاه عالی کانادا کشاند.
نظر دادگاه عالی کانادا این بود که بین “تبعیض مستقیم” Direct discrimination و “تبعیض غیر مستقیم” Adverse effect (Constructive) discrimination تفاوت وجود دارد. دادگاه اظهار داشت که اگر تاثیر سیاست مغازه به تبعیض منجر شود – حتی اگر هدف آن سیاست، ایجاد تبعیض نباشد – ناقض قانون حقوق بشر آنتاریو است. دادگاه هم چنین به این نتیجه رسید که حتی اگر در قانون به “وظیفه رعایت حال” اشاره‌ای نشده باشد، این وظیفه کارفرمایان در اصول کلی متن قانون درج شده است. دادگاه در ادامه اظهار داشت که کارفرمایان مکلف به رعایت عدم اعمال تبعیض در محیط‌های کاری هستند، موظفند این حقوق کارکنان را محترم شمارند و جهت حصول اطمینان از رعایت کامل آن تلاش مضاعف و معقولانه‌ای انجام دهند. در مورد این پرونده و هماهنگ با مفاد قانون حقوق بشر آنتاریو، کارفرما برای حفظ حقوق کارمند ملزم به انجام اقداماتی برای رعایت حال کارمند است.

In this article