به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

گزارش نکردن تصادفات در آنتاریو

حادثه رانندگی می‌تواند موجب نگرانی و پریشانی خاطر افراد شود. اما پس از هر تصادف باید انجام اقدامات لازم را بخاطر داشت. در صورتی‌ که تصادف موجب ایجاد خساراتی...

1546
1546
Share

حادثه رانندگی می‌تواند موجب نگرانی و پریشانی خاطر افراد شود. اما پس از هر تصادف باید انجام اقدامات لازم را بخاطر داشت.

در صورتی‌ که تصادف موجب ایجاد خساراتی به مبلغ ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر شده باشد، یا باعث صدمه دیدن شخص یا بروز خساراتی در خیابان، بزرگراه یا ملک شده باشد، راننده یا مالک اتومبیل باید وقوع تصادف را به پلیس اطلاع دهد.

گزارش ندادن تصادف جرم محسوب می‌شود و مجازات‌هایی را بدنبال دارد. از جمله این مجازات‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ۶ امتیاز منفی‌در سابقه رانندگی فرد

– زندان به مدت حداکثر ۶ ماه

– جریمه نقدی به مبلغ حداقل ۴۰۰ دلار

– افزایش نرخ بیمه‌

– امکان توقیف گواهینامه رانندگی‌

راننده مسئول است که ظرف ۷ روز پس از تصادف، حادثه را به شرکت بیمه‌ خود اطلاع دهد. در غیر این صورت ممکن است برای گرفتن خسارت از بیمه‌ دچار مشکل شود.

اطلاع ندادن تصادف به شرکت بیمه‌ نیز عواقبی را بدنبال دارد. حتی اگر راننده هزینه تعمیرات را پرداخت کرده باشد، در صورتی‌ که شرکت بیمه‌ پی‌ ببرد که او تصادف داشته و از گزارش آن خودداری کرده، ممکن است نرخ بیمه‌ را افزایش دهد. این امکان نیز وجود دارد که شرکت بیمه‌، پس از پایان قرارداد‌، دیگر حاضر به تمدید آن نباشد.

مطالب این صفحه فقط جهت اطلاع رسانی است و توصیه حقوقی محسوب نمی‌شود. اگر تصادف کرده‌اید و به توصیه حقوقی نیاز دارید، با خانم کتی نوحی تماس بگیرید.

نویسنده: کتی نوحی

شماره تماس:  ۷۳۶۴-۹۰۷-۴۱۶

5662086418_8a5c366160_o

In this article