به خانواده دادگر بپیوندید


Email/ایمیل
Name/نام

collection agencies: محدودیت‌ها و چهارچوب‌ها

معمولا با عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی مشتریان و درماندگی شرکت‌ها از وصول به موقع مطالبات خود، فرایند پیگیری این مطالبات به دسته دیگری از شرکت‌ها، تحت عنوان...

1536
1536
Share

معمولا با عدم پرداخت بدهی‌ها از سوی مشتریان و درماندگی شرکت‌ها از وصول به موقع مطالبات خود، فرایند پیگیری این مطالبات به دسته دیگری از شرکت‌ها، تحت عنوان شرکت‌های وصول کننده مطالبات “Collection Agencies” واگذار می‌شود.

وظیفه شرکت‌های وصول مطالبات
شرکت‌های وصول مطالبات از سوی شرکت‌های طلبکار مامور می‌شوند تا بدهی مشتریان آنها را وصول نمایند. همچنین این شرکت‌ها ممکن است مبلغ مورد مطالبه را به بهای کمتری از شرکت‌های طلبکار خریده و مبلغ وصول شده از بدهکاران را برای خود نگه دارند.
اولین اقدام شرکت وصول مطالبات، آن است که نامه کتبی به آدرس بدهکار بفرستد. (نامه الکترونیک “Email” در اینجا اعتباری ندارد.) این نامه، باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:
نام و مشخصات فرد یا شرکت طلبکار؛ مبلغ بدهکاری؛ نام شرکت وصول مطالبات و اختیار آن برای وصول بدهی از جانب طلبکار.
پس از ارسال نامه، شرکت وصول کننده باید به مدت 6 روز پیش از برقراری تماس‌های تلفنی یا حضوری با شخص بدهکار، صبر کند.
این شرکت‌ها، در موارد زیر حق ادامه تماس با بدهکار را ندارند:
– بدهکار، نامه‌ای را با پست سفارشی “Registered” به شرکت وصول مطالبات بفرستد و در آن اظهارکند که بدهی اعلام شده، مورد مناقشه و اختلاف بوده و پیشنهاد نماید که موضوع به دادگاه فرستاده شود.
– بدهکار یا وکیل او، نامه‌ای را با پست سفارشی به شرکت وصول مطالبات ارسال و با معرفی وکیل و مشخصات تماس وی، از آن شرکت بخواهد که صرفا با وکیل معرفی شده، تماس برقرار نماید.
– فرد مخاطب، به شرکت وصول مطالبات گفته باشد که وی فردی نیست که آنان در جستجوی او هستند مگر آنکه شرکت مزبور با ارائه دلایل موجهی، نشان دهد که او همان بدهکار است.

بی توجهی در حل و فصل بدهی‌ها
تماس شرکت‌های وصول مطالبات به مفهوم آن است که شخص با مشکلات مالی جدی رو به رو شده است. در چنین شرایطی بهتر است حداقل با یک مشاور مالی در تماس بود و یا با انجام مذاکرات، متناسب با شرایط و وضعیت مالی، جدولی را برای باز پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفت. بی‌توجهی نسبت به حل و فصل بدهی‌ها، اوضاع را بدتر خواهد کرد زیرا طلبکار ممکن است:
– با گزارش موضوع به دفتر اعتبارات “Credit Bureau” موجب خدشه دار شدن اعتبار شخص شود.
– با طرح شکایت در دادگاه و گرفتن حکم علیه بدهکار، اموال یا دارایی‌ها و یا حقوق فرد را در معرض تصرف قرار دهد.
بنابراین، نباید اجازه داد مشکلات به این حد برسد. پس از تفاهم بر سر جدول پرداخت، شرکت وصول مطالبات باید به تماس‌های تلفنی خود با بدهکار، پایان دهد.

تماس با کارفرما و بستگان بدهکار
به طور کلی شرکت‌های وصول مطالبات، می‌توانند یک بار با کارفرمای شخص بدهکار تماس بگیرند تا اطلاعاتی را از وضعیت استخدامی وی به دست آورند اما تماس‌های مجدد آنها بستگی به شرایط زیر دارد:
– کارفرما، بازپرداخت بدهی کارمند را تضمین کرده باشد.
– حکم دادگاه، مبنی بر اختصاص بخشی از حقوق بدهکار بابت بازپرداخت بدهی اخذ شده باشد.
– بدهکار اجازه کتبی داده باشد که در صورت لزوم با کارفرما تماس گرفته شود.
این شرکت‌ها همچنین مجاز نیستند با همسر، اعضای خانواده، بستگان، همسایه‌ها و آشنایان شخص بدهکار تماس بگیرند مگر آنکه در جستجوی تلفن و آدرس وی باشند. مواردی که بر پایه اجازه قبلی از سوی بدهکار بوده یا اینکه فردی از اعضای خانواده یا دوستان، ضمانت بدهی وی را کرده باشد، از این قاعده مستثنی هستند.

ادامه مطلب در شماره آینده…

In this article